Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2021 nr. 7

Læs online Download
0721_forside - magasinforsiden

Aktuelt

Kongressen anbefaler et Ja

Et flertal i den ekstraordinære og virtuelt samlede kongres anbefaler medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd at stemme ja til mæglingsforslaget. Det samme gør en enig hovedbestyrelse.

Koordinerer sundheden i kriseramte Libanon

Sygeplejerske Eva Jordung har netop modtaget den internationale Florence Nightingale-medalje. Hun leder Dansk Røde Kors´ programarbejde i Libanon med stor brug af sin sygeplejerske­baggrund, sin sunde fornuft og 30 års erfaring.

Jutlandia og arbejdskamp i fokus på Sygeplejemuseet

To sygeplejerskers dagbogsberetninger fra det tredje og sidste togt med Jutlandia under Koreakrigen og sygeplejerskers årelange kamp for bedre løn- og arbejdsforhold er emnerne for sommerens to sær­udstillinger på Sygeplejemuseet i Kolding.

Tema: OK21 - Nej eller Ja

"Det største gennembrud"

Forslaget om at nedsætte en lønkomité er det tætteste, Dansk Sygeplejeråd har været på et opgør med sygeplejerskernes lønefterslæb i over 50 år. Det mener Grete Christensen, og derfor anbefaler hun et ja til mæglingsforslaget fra forligsmanden.

Eksperter: Ligeløn får bedre odds med komité

Chancerne for på sigt at få hævet sygeplejerskers løn er bedre med en politisk nedsat lønstrukturkomité, end den er uden. Det vurderer flere eksperter. Men hvad der kommer ud af den, er stadig for tidligt at sige.

Politisk pres for opgør med ligeløn

Anbefalingerne fra en ny lønkomité skal følges op med en sum penge til at rette op på den strukturelle uligeløn. Det mener regeringens støttepartier og Dansk Folkeparti. De øvrige partier anerkender uligheden i de offentligt ansattes løn, men vil ikke diskutere det før OK21 er afsluttet.

Det stemmer du om

Her ser du elementerne i det oprindelige forslag til overenskomstaftalen samt det mæglingsforslag, parterne efterfølgende har forhandlet i Forligsinstitutionen.

Hvis du skal strejke

Hvad sker der med min løn? Og hvad med sommerferien? De spørgsmål kan trænge sig på, hvis man er blandt de godt 5.300 medlemmer, Dansk Sygeplejeråd har udtaget til konflikt i regioner og kommuner.

I HVERT NUMMER

Hørt: "Vi har ikke råd til at bo i hus i København"

Melanie Clivaz-Nielsen og kæresten skal til at finde flytte­kasserne frem. For med hendes sygeplejerskeløn er en bolig i København ikke en mulighed. Det er urimeligt, at sygeplejersker får så lav en løn, når de har så stort et ansvar, mener hun.

Leder: Der er meget på spil

"Det er nu tid til at rette energien mod regeringen og Folketinget, så vi sammen kan skabe det nødvendige politiske pres på vores kamp for ligeløn."

Genindlæggelser

Anmeldelser

Anmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Grundbog i klinisk psykiatrisk sygepleje", Kort og godt om seksuel chikane og Metoo" samt "Samtaler med unge - at balancere mellem relation og myndighed".

Debat

Kirsten Stallknecht 1937 - 2021

Testen

Testen (7/2021): Gamle mennesker

Ældrebyrde, ældreboom, krævende demografisk udvikling, multisyge, plejekrævende. Det er den måde, gamle omtales på. Men der findes mindre stereotype opfattelser af gamle mennesker.

Læren af Covid-19

Uforudsigelighed. Højt arbejdstempo. Lodret læringskurve.

Sygeplejersker leder testcentre. I Region Hovedstaden ledes samtlige syv testcentre af sygeplejersker. Nogle har været ledere før, andre ikke. Fælles for alle er et højt arbejdstempo i en konstant omskiftelig hverdag, og hvor flere er centre er blevet udvidet på rekordtid.

Rekruttering

Helterolle giver boom i studerende

Sygeplejerskerne er de nye superhelte i England. Coronapandemien giver markant stigning i antallet af studerende. Men utilfredshed med lønnen er stor blandt de uddannede.