Bryder tabu om forstoppelse

Et projekt på Endoskopisk afsnit på Vejle Sygehus har hjulpet patienter med at komme deres forstoppelse til livs. Bag projektet står to sygeplejersker, Gitte Bang og Marian Pladsbjerg Knudsen, som siden januar 2021 har arbejdet med at forbedre sygeplejen til og behandlingen af obstiperede patienter. De gode resultater fører nu til åbningen af et obstipationsambulatorium.
Et pilotprojekt viser gode resultater for patientgruppen, og de to sygeplejersker Gitte Bang og Marian Pladsbjerg Knudsen er allerede i gang med at undervise kolleger og studerende på Endoskopisk afsnit i den erfaring og viden, som projektet har medført.
Foto: Michael Drost-Hansen

Blodig afføring. Det kan være tegn på noget alvorligt, og derfor er mange af patienterne på Endoskopisk afsnit henvist under kræftpakken til udredning.

Men gengangere blandt de patienter, der kom ind på Vejle Sygehus og fik lavet en normal koloskopi, fik sygeplejerskerne Gitte Bang og Marian Pladsbjerg Knudsen til at reflektere over, hvorfor patienterne kom igen og igen.

Når nu kræftdiagnosen ikke blev stillet.

”Vi havde en oplevelse af, at patienterne genhenvises til koloskopi på samme indikation få år efter, de havde besøgt os første gang. Det fik os til at ville opnå viden om, hvor stor en del af patienterne, der var obstiperede,” forklarer Gitte Bang om de tanker, der blev startskuddet til et pilotprojekt, hvor fokus var på at hjælpe forstoppede patienter.

”En indledende undersøgelse viste, at ud af 100 patienter var 76 pct. af dem obstiperede. Med vores projekt vil vi gerne afmystificere et tabubelagt emne: Afføring og forstoppelse, så den gruppe patienter, der har det problem, kan få det bedre,” siger Gitte Bang.

Sammen med Marian Pladsbjerg Knudsen startede hun derfor op på et projekt med 15 patienter, som bl.a. skulle vurdere kvaliteten af en pjece med en plan for deres behandling med laksantia, som er medicin mod forstoppelse. 

Mere livskvalitet

Udover en vurdering af informationen i pjecen skulle de 15 patienter i projektet også fortælle om deres oplevede effekt af at være startet på laksantia. Nogle udtalelser lød:

”Det bedste råd jeg har fået i 2021.”

”Jeg vidste slet ikke, hvor slemt jeg reelt havde det, før jeg oplevede, hvor godt jeg fik det efter opstart med laksantia.”

”Glad for, at der ikke skulle mere til for at få så meget mere livskvalitet.”

Begge sygeplejersker er begejstrede over, at patienterne netop oplevede så stor en positiv forskel ved at være i behandling. 

”Vi ønskede lige præcis at skabe velvære for patienterne via regelmæssig afføring. Patienterne skulle opnå kompetencer og viden i anvendelsen af laksantia og andre forebyggende tiltag, så unødvendig koloskopi på samme indikation som tidligere fremadrettet kunne undgås,” fortæller Marian Pladsbjerg Knudsen. 

Hun fortæller også, at man, ved at oplyse patienterne om at laksantia kan bruges livslangt, netop kan sikre, at livskvaliteten bevares resten af deres dage. Fordi man kommer patienternes forstoppelse til livs.

Det gode arbejde fortsætter

”Vi oplevede, at når patienterne fik afkræftet en cancerdiagnose, så blev der enten ikke igangsat en behandling eller ikke fulgt op på planlagt behandling med laksantia,” siger Marian Pladsbjerg Knudsen om den manglende hjælp, patienterne inden projektets igangsættelse endte med at blive ramt af.

”Projektet bekræftede os i, at vi kan gøre en stor forskel for obstiperede patienter, hvis blot de tilbydes den rette hjælp,” siger hun. 

Hjælp skal alle patienter derfor nu kunne få. Projektets gode resultater gør, at afdelingen forbereder et permanent tilbud til de patienter, der er henvist til koloskopi, og som viser sig at have godartet obstipation. Et obstipationsambulatorium, præciserer Marian Pladsbjerg Knudsen og Gitte Bang om tilbuddet. 

”De patienter, der visiteres til ambulatoriet, har fået foretaget en normal koloskopi, men de har stadig en eller flere af symptomerne på at være forstoppet. I ambulatoriet kommer vi til at kunne hjælpe vores patienter ved at give dem en forståelse for tarmens funktion. Vi kan justere på planen i forhold til laksantia, indtil patienten er i mål med en tilfredsstillende tarmfunktion, og så vil vi også kunne vedholde motivationen hos patienterne, så de fortsætter brugen af laksantia,” forklarer Gitte Bang om den hjælp, der forhåbentlig vil sikre, at mange flere patienter kommer til at få en velfungerende mave-tarmfunktion. 

Sammen med Marian Pladsbjerg Knudsen og de andre sygeplejersker, der kommer til at have deres daglige gang på det snarligt åbne ambulatorium, tilbyder de en behandlingsform, således at patienterne vil opleve velvære og øget livskvalitet samt opnå læring om eget sygdomsforløb. 

Læs Trialog om obstipation i Fag&Forskning nr. 3/2016