Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Bag om trepartsforhandlingerne

Regeringen har i 2023 inviteret til trepartsforhandlinger om samlet 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærdssektor. DSR deltager i forhandlingerne.

Trepartsforhandlinger er en del af den danske model

Trepartsforhandlinger er en del af den danske model og betyder, at arbejdsmarkedets parter og regeringen sætter sig sammen om at løse væsentlige samfundsudfordringer.

En trepartsforhandling er – som navnet antyder - mellem tre parter: regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

I de konkrete trepartsforhandlinger om ekstra lønmidler er forhandlingerne mellem:

  • Regeringen
  • KL og Danske Regioner
  • FH og AC

DSR er en del af FH-delegationen.

Penge til løn og arbejdsvilkår

Regeringen har afsat midler til trepartsforhandlinger om en ekstraordinær ramme på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030. Pengene skal gå til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

Reelt forhandles der om lidt mere end 6 mia. kr., men da sygeplejersker og andre offentligt ansatte betaler skat af deres løn, ender slutregningen på 3 mia. kr. for statskassen. Du vil derfor både høre beløbet 3 og 6 mia. kr. i den offentlige debat. Men det er altså over 6 mia. kr., der skal deles ud, når pengene er fuldt indfaset i 2030.

Trepartsforhandlingerne skal løse manglen på arbejdskraft

Formålet med trepartsforhandlingerne er at løse de store fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer flere steder i den offentlige sektor. Regeringen har erkendt, at mere attraktive løn- og arbejdsvilkår er nødvendige for at løse problemet.

Til en forhandling skal alle parter bringe noget til bordet, og regeringen mener derfor samtidig, at mere i løn til bl.a. sygeplejerskerne skal modsvares af, at de fx skal være mere fleksible eller have færre muligheder for deltid og mere lokal løndannelse.

61341270

Foto:

Nikolai Linares

Det mener DSR

De ekstra lønmidler til sygeplejerskerne og andre velfærdsfag er en sejr for lønkampen. Det er første gang, en regering har givet lønmidler ud over den ordinære ramme til overenskomstforhandlingerne

Regeringens trepartsforhandlinger et centralt skridt på vejen til, at sygeplejerskernes lønefterslæb mindskes, og vi som samfund kommer tættere på ligeløn.

Den ekstraordinære løsning med trepartsforhandlingerne er også en forudsætning for at løse den krise, manglen på bl.a. sygeplejersker har skabt i den kommunale og regionale velfærd. Målet er, at flere sygeplejersker vil vende tilbage til det offentlige sundhedsvæsen, og vi gør det attraktivt at blive for de sygeplejersker, der er der.