Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Nyhed

Trepartsaftale på plads

1,3 milliarder kroner afsat til ekstra lønramme for hospitalsansatte sygeplejersker. ”Jeg er glad for, at vi har landet en aftale, der sikrer mere i løn til sygeplejerskerne på hospitalerne. Forhandlingerne har ikke været lette, og vi har selvfølgelig ikke fået alt det, vi er gået efter”, siger DSRs forkvinde.

Publiceret: 

4. december 2023

Senest opdateret: 

23. februar 2024

Af:

Lotte Dahlmann

ldh@dsr.dk
61341270

Foto:

Nikolai Linares

Forhandlingerne mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer nåede tidligt mandag morgen til enighed om en aftale, som udvider lønrammen for offentligt ansatte med i alt 6,8 milliarder kroner frem mod 2030.

Regeringen har med treparten ønsket at øge arbejdsudbuddet og løse rekrutteringsudfordringerne inden for offentlig velfærd. Derfor havde statsminister Mette Frederiksen på forhånd udpeget fire faggrupper, som midlerne hovedsagelig skulle omfatte. Foruden sygeplejerskerne drejede det sig om pædagoger, sosu’er og fængselsbetjente

DSR gik til trepartsforhandlingerne med et mål om flest muligt lønkroner til sygeplejerskerne, og med aftalen er der afsat 1,3 mia. kr. til hospitalssygeplejerskers løn frem mod 2026. Midlerne består af et anciennitetstillæg til grundlønnen efter fire års ansættelse og et tillæg for at deltage i vagtarbejdet. Der gives herudover ekstra lokallønsmidler fra en pulje på 150 mio. kr. til ansatte på hospitalsafdelinger med rekrutteringsudfordringer.

I aftalen afsættes der desuden 1 mia. kr. i OK26 til mere dynamisk løndannelse i regioner og kommuner. Pengene vil bl.a. gå til rekrutteringspuljer og lokalløn. De midler vil sygeplejerskerne også kunne få del i.

Forkvinde i Dansk Sygeplejeråd, Dorthe Boe Danbjørg siger:

”Med trepartsaftalen har regeringen afsat 1,3 mia. kr. til at øge hospitalsansatte sygeplejerskers lønramme. Det er aldrig sket før uden for overenskomstforhandlingerne, og vi er med i regeringens prioritering, fordi regeringen ser, at det er her de største rekrutteringsudfordringer er i den offentlige sektor. I DSR har vi hele tiden sagt, at det starter med lønnen, og derfor er vi tilfredse med dagens aftale.”

Hun pointerer, at forhandlingerne har været svære:

”Forhandlingerne har ikke været lette. Der har været mange svære dilemmaer. Aftalen indeholder krav til arbejdsvilkårene, bl.a. at flere skal indgå i vagtarbejdet, og at sygeplejerskerne i højere grad skal arbejde på tværs – inden for rammerne af den gældende overenskomst. For DSR er det vigtigt, at arbejdsgiverne tager ansvar for, at fleksibilitet på tværs går hånd i hånd med faglig tryghed, mening og trivsel. Regeringen har med treparten ønsket at øge arbejdsudbuddet og løse rekrutteringsudfordringerne inden for offentlig velfærd. DSR gik til trepartsforhandlingerne med et mål om flest muligt lønkroner til sygeplejerskerne.”

"Regeringen fra begyndelsen udpeget de faggrupper, der har været i spil. Og regeringen har fra starten af forhandlingerne lagt den præmis, at for sygeplejerskernes vedkommende var det kun de hospitalsansatte sygeplejersker, der er i spil. Her er de største rekrutteringsudfordringer. De kommunale sygeplejersker er kun i begrænset omfang omfattet, og statsansatte sygeplejersker er slet ikke i spil. Stod det kun til os, så havde det selvfølgelig set anderledes ud."

 

Hvor meget får en hospitalsansat sygeplejerske 

Med aftalen vil den gennemsnitlige lønforbedring (inkl. pension, særydelser m.m.) udgøre omkring 3.000 kr. om måneden (i 2026) for hospitalssygeplejersker. Heraf udgør grundlønsløftet efter fire år omkring 1.600 kroner om måneden. Derudover udgør tillæg for vagtarbejde ca. 1400 kr. om måneden. Derudover er der afsat i alt 150 mio. kr. i 2026, som skal fordeles på udvalgte områder, hvor der er særlige rekrutteringsudfordringer.

Regeringen udbetaler pengene til højere løn gradvis frem til 2026. I 2026 vil sygeplejersker opnå den fulde lønstigning. Den præcise størrelse på anciennitetstillægget og den ekstra løn for at gå i vagt på skæve tider aftales ved OK24.

Læs mere om aftalen