Athena Prisen

"Athena Prisen - gør verdensmål til hverdagsmål" belønner sygeplejefaglige indsatser, hvor bæredygtig udvikling er omsat til lokale mål og handlinger. To innovative projekter på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital har modtaget Athena Prisen 2020. Læs mere om vinderne og de nominerede her.

Sygeplejersker, som sikrer trygge forløb, og som forebygger unødvendige genindlæggelser. Sygeplejersker, som opfinder nye metoder, der får stor betydning for patienternes hverdag. Det er eksempler på initiativer, som Dansk Sygeplejeråd og Bauta Forsikring vil belønne med en ny pris, Athena Prisen.

Athena prisen er opkaldt efter en ugleunge i Athen, som var så heldig at blive samlet op af selveste Florence Nightingale, og efterfølgende tog hun sig af uglen i flere år. Athena er også navnet på den græske gudinde for visdom, og samtidig symboliserer uglen klogskab.

De to modtagere af Athena Prisen 2020

To sygeplejersker blev den 25. november 2020 hædret for at have brugt deres kompetencer og kreativitet til at finde løsninger på nogle af sundhedsvæsenets store, aktuelle problemer. De fik foruden statuetter og diplomer også en check på 50.000 kr. til hvert projekt, som skal bruges på udvikling af ideerne. 

Anne-Mette Iversen fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har udviklet et elektronisk system, der ved hjælp af sensorer kan registrere personalets håndhygiejne og forhindre infektioner og virussmitte. Det betyder, at man kan se de præcise områder, f.eks. patientstuer og tidspunkter på døgnet, hvor personalet ikke efterlever retningslinjerne. Systemet leverer data 24 timer i døgnet.

Sygeplejerske Trine Lund-Jacobsen fra Endokrinologisk Klinik PE på Rigshospitalet står bag udviklingen af app´en Bone@bc til kvinder med brystkræft. Patienten kan indtaste en form for dagbog på sin mobil, som kan tages med til konsultationer på hospitalet. Dermed kan app´en være med til at styrke den enkelte kvinde til at huske og holde styr på vigtige detaljer i dialogen med personalet.

Læs mere om modtagerne her

De fem nominerede indsatser

En faglig dommerkomite har nomineret fem sygeplejefaglige indsatser til Athena Prisen, de korte overskrifter lyder: en engel, en app, lysbehandling til nyfødte, plastsortering og elektronisk monitorering af håndhygiejne.

Læs artiken i Sygeplejersken nr. 12 om de fem nominerede.

De 35 indstillinger

Her kan du se en kort præsentation af de 35 indstillinger til i alt 34 sygeplejefaglige projekter, som er indstillet til Athena Prisen. En faglig bedømmelseskomité nominerer fem udvalgte indsatser, og derefter bliver der kåret to vindere, som offentliggøres, når prisen bliver uddelt på arbejdspladserne den 25. november.

1. (Den indstillede har trukket indstillingen tilbage)

Indstillingen er slettet den 10. september, da den indstillede ikke ønsker sit projekt indstillet og har bedt om at indstillingen slettes. 

2. Patienter med stomi får et lettere liv

En stomisygeplejerske fra Svendborg Sygehus arbejder passioneret med at skabe gode forløb for stomipatienter – allerede fra før de får stomi. Hun har f.eks. taget initiativ til at skabe et bedre samarbejde med hjemmesygeplejersker i kommunerne på Sydfyn, så der også bliver taget hånd om stomipatienterne, når de kommer hjem med stomi.

3. Kom trygt hjem efter et hoftenært lårbensbrud

Ortopædkirurgisk Afdeling på Kolding Sygehus har et udvidet tværsektorielt samarbejde med Kolding Kommune om patienter, som udskrives til plejecenter efter et hoftenært lårbensbrud. Hospitalsafdelingen er behandlingsansvarlig 14 dage efter udskrivelsen og samarbejder med kommunens akutsygeplejersker. To kommuner er projektkommuner, mens tre andre er kontrolkommuner. Resultaterne viser både faldende genindlæggelsesfrekvens og dødelighed i projektkommunerne.

4. Excellent sygepleje

I 2020 tager to sygeplejersker fra Kirurgisk sengeafsnit 1 på Horsens Sygehus fat på begrebet ”Excellent Sygepleje”. De udformer et projekt, hvor de vil udvikle sygeplejen både til gavn for patienterne og sygeplejepersonalet.

5. Udvikling af app´en bone@bc (nomineret)

App´en ”Bone@bc” er en digital platform, der bl.a. er udviklet af sygeplejersker på Rigshospitalet, Endokrinologisk Klinik PE. App´en er til kvinder med brystkræft, som har brug for at fokusere på, hvordan hverdagen kan blive bedst muligt. Patienten kan indtaste en form for dagbog, som kan tages med til konsultationer på hospitalet. App´en er derudover et generisk dataindsamlingsværktøj, hvor data er pseudonymiseret, så data f.eks. kan bruges til forskning. App’en udkom i maj 2018 og har kørt som pilotprojekt indtil september 2019. Data er fortsat ved at blive analyseret.

6. Tværfaglig og tværsektoriel indsats for de mest udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom

Et team for ADHD og Rusmiddelpsykiatri i Silkeborg afprøver en tværfaglig og tværsektoriel indsats for de mest udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom. Indsatsen er inspireret af F-ACT i Holland og Norge og er et samarbejde mellem, rusmiddelbehandler, sagsbehandler, psykiatrisk sygeplejerske med videre. Indsatsen er endnu ikke evalueret, men det tyder på, at indsatsen giver bedre løsninger for udsatte borgere med misbrug og svær psykisk sygdom og mindre ulighed i sundhed.

7. Fængselssygeplejerske og tillidsrepræsentanter fortjener en pris

Fængsler og arresthuse i Danmark får mange påbud. Fængselssygeplejersker i Kriminalforsorgen kæmper en kamp for at få det hele til at fungere og en særlig ildsjæl, fængselssygeplejerske og tillidsrepræsentant i Nr. Snede Fængsel fortjener anerkendelse.

8. Afklarende samtale for lungesyge om fælles behandlingsmål

En afdelingssygeplejerske fra Klinik for Lungesygdomme på Regionshospitalet Skive indstilles sammen med gruppen omkring implementering af ALF-KOL – (Afklarende samtale for Lungesyge om Fælles behandlingsmål) for deres arbejde med at implementere et beslutningsstøtteværktøj for patienter med KOL i terminal fase. Formålet er bl.a., at KOL-patienter og pårørende igennem dialog med de sundhedsprofessionelle inddrages i vigtige beslutninger om behandlingsniveau i den palliative fase.

9. Undervisere møder mennesker hvor de er

Undervisere på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde fortjener en pris for altid at tage udgangspunkt i at møde mennesker, hvor de er. For at arbejde målrettet og ud fra rammer og lov. Underviserne giver masser af ros og positiv kritik og får dermed de studerende til at vokse.

10. Sygeplejersker udvikler brugen af ritualer og symboler i hospice (nomineret)

På Sankt Lukas Hospice har man gode erfaringer med at give en bronze-engel til patienter med dødsangst, og englen indgår i den brede pallet af lindringsmuligheder. Personalet signalerer dermed åbenhed for også at tale om åndeligt-eksistentielle emner, hvor de kan inddrage ritualer og symboler i mødet med patienter og pårørende. To sygeplejersker har formuleret en klinisk vejledning for brug af symboler i sygeplejen.

11. Sexolog og sygeplejerske fortjener pris for sin indsats

En sygeplejerske har siden sin ansættelse i 2011 på Onkologisk Ambulatorium i Vejle arbejdet målrettet for at sætte fokus på seksualitet. Hendes mål er at klæde sygeplejerskerne på til at tale med patienterne om seksualitet i forbindelse med deres kræftforløb og behandling.

12. Det kræver en ildsjæl at affaldssortere

Affaldssortering skal indføres på hele Rigshospitalet, men på Thoraxanæstesiologisk Klinik har man været i gang i de sidste par år. Dette skyldes i høj grad en anæstesisygeplejerske, som har været en af ildsjælene bag projektet.

13. Sundhedsplejen nedsætter børns sygefravær

Sundhedsplejen i Fredensborg Kommune har gode erfaringer med et udviklingstiltag i form af systematisk håndvask på en bestemt måde. Metoden nedsætter børns sygefravær grundet luftvejsinfektioner.

14. Projektet Pigtail nefrostomikateter - en klinisk sygeplejeintervention

To sygeplejersker fra Urologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital står bag et 3-faset interventionsforskningsprojekt om pigtail nefrostomikateter. Målet er at nedsætte antallet af patienter, der grundet komplikationer relaterede til pigtail nefrostomikateter, kommer til akutte ambulante behandlinger og indlæggelser. Der er arbejdet med en tværsektoriel intervention.

De har udviklet en side på sygehusets hjemmeside - https://rn.dk/nk -  der er tilgængelig for alle i hele landet - med information og et E-learning modul til brug i kommunalt og regionalt regi. Det har opnået international anerkendelse for sit potentiale for at forbedre sygeplejepraksis for patientgruppen. Platformen er oversat til engelsk, og EAUN (European Association of Urology Nurses) har købt brugsret til platformen internationalt.  Dvs deres koncept er blevet til en europæisk guideline.

15. Radialis-Loungen er et succesfuldt tværfagligt projekt

To kliniske sygeplejespecialister fra Herlev Gentofte Hospital har haft ansvar for et succesfuldt tværfagligt projekt. I Radialis-Loungen modtages patienter med symptomer på kransåresygdom. Patienterne kommer hjemmefra og møder direkte i Loungen på dagen, hvor de skal undersøges. Selve undersøgelsen foregår i afdelingens operationsafsnit. Afdelingen har indrettet to sengestuer til særlige Radialis-Lounges efter inspiration fra studiebesøg bl.a. i Amsterdam.

16. Ortopædkirurgisk afsnit dedikeret til plastiksortering på sygehus (nomineret)

En sygeplejerske fra Ortopædkirurgisk Operationsafsnit A750 på Vejle Sygehus står bag et plastiksorteringsinitiativ. Projektet har nu spredt sig til flere afdelinger på sygehusene på Sygehus Lillebælt.  En sygeplejerske, som er dedikeret til projektet, tager rundt og underviser i, hvordan Ortopædkirurgisk Operationsafsnit har grebet plastiksorteringen an.

17. Intensivsygeplejersker udbreder kendskab til trakealtube med Suction Aid-funktion

To intensivsygeplejersker fra Regionshospitalet Silkeborg arbejder for, at alle intuberede patienter i landet skal få mulighed for ligeværdig og omsorgsfuld kommunikation med deres pårørende og med sygeplejersker og læger. Metoden med at puste luft ind over cuff kaldes LISA, og de to intensivsygeplejersker forsøger at udbrede LISA til alle intensive afdelinger, både nationalt og internationalt. De står bl.a. for undervisning, kontakt til samarbejdspartnere, kontakt til patienter og pårørende i og udenfor afdelingen, oplæg på konferencer, deltagelse i udvikling af nye tuber og andet materiel.

18. En helt særlig sygeplejerske

Indstilling af en sygeplejerske fra Amager Hjemmesygepleje, som tør stille spørgsmål ved den måde, man modtager nye kollegaer. Som tør lytte til sine kolleger og yde omsorg, tilbyde hjælp, agere positiv og proaktiv. Som involverer ledelsen i processen med at skabe et godt arbejdsmiljø, hvilket er nøglen til at fastholde personale og skabe teamspirit.

19. Afprøvningen af en recovery-orienteret, tværsektoriel intervention

En sygeplejeforsker fra Forskernetværket på Psykiatrisk Center Nordsjælland står bag et projekt, der omhandler afprøvning af en recovery-orienteret tværsektoriel intervention. Interventionen består af to dele. Den første er et tilbud om, at de brugere, der har behov for det, tildeles en professionel ressourceperson, der kan følge dem på deres rejse gennem psykiatrien og kommunen. Den anden del i interventionen omhandler viden- og erfaringsudveksling mellem professionelle og brugere fra psykiatrien og kommune.

20. Sygeplejerske brænder for den gode hygiejne

En sygeplejerske fra Plejecenter Kristiansminde udviser et særligt stort engagement i sin undervisning om hygiejne målrettet til social- og sundhedselever. Ved alle hovedindgange til plejecentret, hvor hun arbejder, har hun sat opmuntrende skilte, der husker på at spritte sine hænder ved ankomst og afgang. Det er ikke mindst blevet aktuelt i en tid med corona-virus.

21. Udvikling af nye tiltag og støtte til nytilkommende korttarmspatienter

TPN-teamet på Medicinsk Gastro-enterologisk sengeafsnit 9 på Aalborg Universitetshospital arbejder for, at patienterne kan få deres livskvalitet tilbage. Det gør de ved at oplære patienterne i livet med TPN (parenteral ernæring), herunder i selv at til- og frakoble deres ernæring og væske til deres centrale kateter. TPN-teamet vil gerne etablere patient-aftener, som har til formål at skabe rammerne for, at patienterne kan møde ligesindede og udveksle erfaringer, samt høre små oplæg om mulighederne for at rejse til udlandet som TPN-patient. Oplæggene kan f.eks. handle om spisesituationer, arbejdslivet, fysisk aktivitet, sex og samliv, infusion via pumpe mm.

22. Miljø- og Klimagruppe får idéer der fremmer bæredygtighed

En Miljø- og Klimagruppe på afdelingen for bedøvelse, operation og intensiv behandling på Gentofte Hospital har særligt fokus på bæredygtig anvendelse af materiel. Med seks afsluttede projekter er det lykkedes på årsbasis at forebygge forbrug af procedurekit, crepepapir fra steril kittel, grønne kanyler og plastposer til papir. Et af de nye projekter handler om at udfase engangsservice og gå over til indkøb af økologisk kaffe og te. Hospitalet samarbejder med Regionens genbrugslager, som blandt andet kan modtage udgåede trådnet til genanvendelse i ind- eller udland.

23. Nye idéer til organisering og arbejdsgange ved indflytning i ny hospitalsbygning

Neurointensivt afsnit 2093 på Rigshospitalet skal flytte i en ny bygning, hvor sygeplejersker får bedre muligheder for at monitorere patienterne på deres enestuer.  Alle sygeplejersker i afdelingen har gennemgået scenarietræning, og de har haft mulighed for at komme med ideer til forbedringer. De har også bidraget med faglighed og sparring i forhold til tilrettelæggelse af effektiv stuegang. Projektgruppens sygeplejersker har desuden haft stort fokus på, hvordan de pårørende får de bedste forhold, og hvordan de pårørende kan bruges som en ressource i de nye omgivelser.

24. Endnu en indstilling af Projektet Pigtail nefrostomikateter - en klinisk sygeplejeintervention

To sygeplejersker fra Urologisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital har udarbejdet en side på sygehusets hjemmeside - https://rn.dk/nk - tilgængelig for alle i hele landet - med information og et E-learning modul. Hjemmesiden kan downloades som en web-app, så sygeplejersker "ude i marken" har direkte adgang til informationen. Her har alle, der arbejder med patienter med pigtail nefrostomikateter, mulighed for at tilgå aktuel evidensbaseret aktuel viden.

Projektet har opnået international anerkendelse for sit potentiale for at forbedre sygeplejepraksis for patientgruppen. Platformen er  oversat til engelsk, og EAUN (European Association of Urology Nurses) har købt brugsret til platformen internationalt.  Dvs deres koncept er blevet til en europæisk guideline

Dette projekt er også indstillet af andre indstillere - dvs. projektet er indstillet to gange

 

25. Sygeplejerske ændrer praksis i pacemaker-ambulatorie

En sygeplejerske fra Hjerteklinikken på Regionshospitalet Viborg har været foregangskvinde i forhold til at ændre praksis i pacemaker-ambulatoriet. Fra årlige fremmødekontroller til telemedicinske konsultationer, hvor patienten kan få testet sin pacemaker hjemmefra. Det frigør patienterne for at rejse langt, og samtidig frigør det ressourcer i ambulatoriet. 

26. Lysbehandling til nyfødte i hjemmet (nomineret)

En gruppe sygeplejersker fra THO/AMB-funktionen på Neonatalklinikken på Rigshospitalet har arbejdet med at indføre og implementere lysbehandling i hjemmet til nyfødte med gulsot. Tidligere har det krævet indlæggelse på barselsgangen eller neonatalklinikken for at få lysbehandling. Lysbehandling i hjemmet blev oprettet som et projekt i januar 2019. Det skulle undersøge, om forældrene var trygge ved hjemmebehandling, og om behandlingen var lige så effektiv som ved indlæggelse. Initiativet med lysbehandling i hjemmet har potentiale til at kunne etableres over hele landet.

27. Familiefokuseret og holistisk tilgang til patienter med anden etnisk baggrund

Gennem 10 år er en familiefokuseret og holistisk tilgang til patienterne blevet udviklet på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital. Formålet med den familiefokuserede tilgang er at mindske ulighed ved:

- at sikre sundhed og trivsel for patienter med multiple problemstillinger og minoritetsbaggrund

-  at sikre børn af krigsramte forældre mulighed for livslang læring

- at sikre piger og kvinder med anden etnisk baggrund lige muligheder og rettigheder

- at hjælpe til, at PTSD ramte forældre får mulighed for anstændigt arbejde og dermed mulighed for at sikre livsvilkårene for hele familien.

28. Astma-indsats i sundhedsplejen

Sundhedsplejerskerne i Randers Kommune foretager astma-hjemmebesøgene og optimerer dermed barnets medicinske behandling, og de kommer med forslag til at forbedre indeklimaet i hjemmet. Irritanterne omkring barnet mindskes/elimineres. Sundhedsplejen kommer også med oplæg til personalet i dagtilbuddene og optimerer dermed barnets medicinske behandling, mens barnet er i pasning. Det betyder, at infektioner kan forebygges. Projektet har potentiale til at mindske ulighed i sundhed, fordi personalet i dagtilbuddene bliver klædt på til at gå i dialog med forældrene om barnets symptomer og behandling.

29. Tværsektorielt Team: Nytænkning og ny organisering af samarbejdet

Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital har ansat et Tværsektorielt Team, som er specialiseret i patientinvolvering og tværsektorielt samarbejde. Teamet arbejder med helhedsorienterede og integrerede samarbejdsflader. Samarbejdet udfoldes blandt de enkelte klinikere ved at skabe løsninger ud fra det syge menneskes behov og situation. I stedet for, at hver aktørs indsats ophører ved en overgang, arbejdes der med bevidst at integrere allerede eksisterende sektorer, arbejdsgange og kommunikationsveje.

30. Next Level Nursing – Et mentor/empowering-program til sygeplejersker

Akutsygeplejersker fra Nordsjællands Hospital vil udvikle et mentorprogram, der fokuserer på, at man skal støttes i at hjælpe sig selv, før man kan hjælpe andre. Kolleger i nærområdet fungerer godt som støtter/mentorer, da de forstår arbejdet.

31. MRSA – et forløb, hvor infektioner synliggøres og stigmatisering forebygges

Der er stor variation i behandlingstilbud til borgere med MRSA. Derfor vil en sygeplejeforsker fra Sygehus Lillebælt gerne evaluere indsatserne og se på, om borgere med MRSA bliver MRSA-fri eller ej, og om de føler sig sygeliggjort og stigmatiseret afhængigt af behandlingstilbuddet.

32. Psykosocial rehabilitering af ældre efterladte

Psykosocial rehabilitering af ældre efterladte over 60 år efter selvmord er et brugerinvolverende forskningsprojekt på Kompetencecenter for Relationer og Deeskalering i Psykiatrien i Region Sjælland. En sygeplejerske, ph.d., står som ansvarlig for projektet. Formålet er at forebygge social mistrivsel og fysisk og psykisk sygdom som f.eks. øget selvmordsrate, dårlig livskvalitet, depression og øget risiko for ensomhed. Projektet har potentiale til at fremme mental sundhed og trivsel, hvis sygeplejersker på tværs af specialer og sektorer opnår viden om, hvordan de skal handle, når de møder mennesker, som har mistet en af deres nære til selvmord.

33. Sikre patientforløb for afdelingens indlagte patienter med delir.

Nefrologisk- og Endokrinologisk afdeling 0842 på Nordsjællands Hospital har ønsket at skabe mere sikre patientforløb for afdelingens indlagte patienter med delir. Sygeplejersker på afdelingen har det seneste år testet musikterapi som komplimenterende behandlingsmetode. Musikterapien består af ergonomiske musikpuder med musik, der er CE-godkendt som medicinsk udstyr. Formålet med musikpuderne er at reducere mængden af sederende medicin, som man ellers giver for at berolige de ofte udadreagerende, bange og urolige patienter. Udviklingstiltaget har haft betydning for patienternes velbefindende og ikke mindst for arbejdsmiljøet.

34. Projektet VBS-PRO-DIA - Værdibaseret Sundhed og Patientrapporterede Oplysninger i Diabetes

I 2017 nedsatte Region Nordjylland et team på Endokrinologisk ambulatorium på Aalborg Universitetshospital med henblik på at skabe et digitalt PRO (patientrapporterede data)-værktøj med fokus på VBS PRO DIA. Her er tale om et multidisciplinært team med solid sygeplejerskepræsentation. Dette samarbejde har blandt andet resulteret i udarbejdelsen af et Dashboard med handlemuligheder for at henvise til tilgængelige rehabiliterings- og behandlingstilbud i kommune og på hospital for de sundhedsprofessionelle ud fra devisen om, at vi ikke skal spørge om noget, vi ikke derefter kan hjælpe patienten med.

35. Udvikling af det første danske automatiske monitoreringssystem til håndhygiejne (nomineret)

En sygeplejerske fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital har stået for et innovativt arbejde med at udvikle det første danske automatiske monitorerings-system til håndhygiejne. Systemet leverer data 24 timer i døgnet og giver mulighed for at identificere afdelinger, rum, situationer og tidspunkter på døgnet, hvor der skal arbejdes med forbedringer af personalets håndhygiejne. Sygeplejersken har endvidere i et håndhygiejne-projekt samlet en gruppe ildsjæle på tværs af private og offentlige sektorer.

 

 

FAQ om Athena Prisen

Læs om kriterier, tidsfrister, bedømmelsesudvalg og selve prisen her.

Hvorfor FN´s verdensmål som tema?

DSR og Bauta vil sætte fokus på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi mener, at sygeplejersker spiller en væsentlig rolle i at indfri flere af verdensmålene.

Målene er dog meget overordnede og giver først rigtig mening, når de omsættes til relevante og helt lokale mål, som der kan handles konkret på. Målene skal derfor omsættes til hverdagsmål i den kliniske sygeplejepraksis.

Hvilke indsatser kan indstilles?

Prisen gives til en indsats, hvor et eller flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling på baggrund af en sygeplejefaglig indsats er omsat til lokale mål og handling i hverdagen, og hvor der er en plan for, hvordan der fremadrettet arbejdes videre med indsatsen.

Indsatsen skal have et sygeplejefagligt perspektiv og kan være:

•                        et udviklingstiltag til forbedring af sundhed og trivsel, der har et skaleringspotentiale

•                        afprøvning af nye ideer til forbedring af patient og borgerforløb – og videndeling af resultater, erfaringer og læring.

•                        udvikling og implementering af ny praksis forstået som nye opgaver, ny arbejdstilrettelæggelse, nye samarbejdsformer, patientinddragelse/brugerdreven innovation mm.

 

Hvilke verdensmål er i fokus i 2020?

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs, på at styrke internationale partnerskaber. Læs mere om FN´s verdensmål 

I 2020 vil følgende FN-verdensmål være i fokus, som har betydning for det danske sundhedsvæsen og sygeplejen: 

  • Mål 3: Sundhed og trivsel. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
  • Mål 4: Kvalitetsuddannelse. Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.
  • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene. Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.
  • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.
  • Mål 10: Mindre ulighed. Reducere ulighed i og mellem lande.
  • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Hvem kan indstille?

Både enkeltmedlemmer og grupper af medlemmer kan indstille en sygeplejerske eller en arbejdsplads til prisen. Indstilleren orienterer selv kandidaten.

Prisen kan kun uddeles til en sygeplejerske, som er medlem af Dansk Sygeplejeråd.

Hvordan indstiller man?

Man indstiller et initiativ ved at beskrive indsatsen ud fra følgende oplysninger:

•                        Titel

•                        Baggrund for initiativet (formål, målgruppe, hvilket FN-verdensmål der er i fokus)

•                        En kort beskrivelse af den særlige indsats i praksis, der kan begrunde en prisindstilling (beskrivelse af indsats, udfordringer)

•                        En beskrivelse af resultaterne eller forventede resultater af initiativet (erfaringer, fremtiden)

•                        Navn, adresse og telefonnummer på kandidaten/arbejdspladsen og gerne en e-mailadresse.
 

Indstillingen må højst indeholde 500 ord.

 

Hvornår indstiller man?

Fristen for at indstille i 2021 er endnu ikke meldt ud

 
 

Hvem er i bedømmelsesudvalget?

•                        Mikkel Klausen, CSR-chef i LB Forsikring/Bauta Forsikring

•                        Dorthe Boe Danbjørg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd

•                        Helle Winther Dahl, professionschef i Dansk Sygeplejeråd

•                        Kristina Helen Robins, kredsformand i Kreds Hovedstaden, Dansk Sygeplejeråd

•                        Helle Lauridsen fra Lederforeningens bestyrelse i Dansk Sygeplejeråd

•                        Pia Dreyer, formand for bestyrelsen i Dansk Sygepleje Selskab

 
 
 

Hvornår kåres vinderen?

Vinderne at Athena Prisen 2020 blev offentliggjort den 25. november 2020. 

Tidsfrister for Athena Prisen 2021 er endnu ikke meldt ud.

Hvad får vinderen?

Prisen gives for en indsats og prismodtageren får kr. 50.000 kroner, der skal gå til udbredelse af indsatsen. Derudover får vinderen et diplom og en Athena-statuette.

 
 

Hvorfor samarbejder DSR med Bauta om Athenaprisen?

Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, som er delvist ejet af Dansk Sygeplejeråd, og næstformand i Dansk Sygeplejeråd, Anni Pilgaard, sidder i bestyrelsen for LB Forsikring.

Dansk Sygeplejeråds medlemmer får medlemstilbud fra Bauta Forsikring.

Læs mere om Bauta Forsikring