Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Venekatetre lægges korrekt med ultralyd

Venekateter I: På Herlev Hospital hjælper ultralyd i otte ud af 10 tilfælde anæstesisygeplejersken til at lægge perifere venekatetre på patienter, som både senge- og anæstesiafdelingen ellers har opgivet at lægge katetre på.

Fag & Forskning 2016 nr. 2, s. 8-9

Af:

Sussi Boberg Bæch, journalist

Kohyar Partovi-Deilami
I en forsøgsperiode med brug af ultralydsapparaterne lykkedes det os at lægge perifere venekatetre i mere end otte ud af 10 tilfælde, fortæller anæstesisygeplejerske Kohyar Partovi-Deilami, Herlev Hospital.
Foto: Søren Svendsen
”Jeg har oplevet mange patienter, som bagefter har været dybt taknemmelige over, at vi har kunnet hjælpe dem i en svær situation, hvor de er blevet stukket i armen adskillige gange uden held. Det er meget tilfredsstillende, fordi det er et lille projekt, der har fået stor klinisk betydning,” siger anæstesisygeplejerske Kohyar Partovi-Deilami fra Herlev Hospital.

Han står bag et forskningsprojekt på Herlev Hospital, hvor anæstesisygeplejersker anvendte mobile ultralydsapparater som hjælpemiddel til at lægge perifere venekatetre, hvor både sengeafdeling og anæstesiafdeling ellers havde opgivet at lægge dem. Og det gav bonus.

”Vi var jublende lykkelige, da vi havde gennemført projektet på 70 patienter, som var opgivet af anæstesiafdelingen. Med ultralydsapparaterne lykkedes det os at lægge perifere venekatetre på 58 af patienterne, hvilket svarer til, at det lykkedes i mere end otte ud af 10 tilfælde,” fortæller Kohyar Partovi-Deilami. 

Metoden har de taget til sig på Herlev Hospital, hvor de rykker ud i dag med mobile ultralydsapparater, hvis det bliver nødvendigt.

Succesrate på 80 pct.

Idéen til at bruge ultralyd fik Kohyar Partovi-Deilami fra en amerikansk artikel fra 2009, hvor skadestuesygeplejersker havde succes med at bruge ultralyd til de patienter, man havde opgivet at lægge katetrene på. Artiklen viste en succesrate på godt 80 pct., svarende til undersøgelsen fra Herlev Hospital.

Da Kohyar Partovi-Deilami fandt artiklen, blev han motiveret til at gøre noget ved sagen:

”Jeg var frustreret over, når vi måtte opgive at lægge perifere venekatetre på patienter med vanskelige vener og sende dem til operationsgangen i stedet for, så de kunne få lagt et kateter i halsvenen under lokalbedøvelse,” siger Kohyar Partovi-Deilami og forklarer:

”Det er en procedure, som – udover at koste meget for hospitalet – kan give komplikationer og ubehag for patienten. F.eks. kan patienten risikere at få punkteret lungerne eller få infektioner.”
Kohyar Partovi-Deilami var overrasket, da baselineundersøgelsen viste, at antallet af patienter med vanskelige vener, som måtte opgives, udgjorde 10 pct. af det samlede antal anlæggelser af perifere venekatetre, som anæstesiafdelingen assisterede til.

”Så vi vurderede, at det var et problem, som var værd at gøre noget ved,” konstaterer Kohyar Partovi-Deilami.

Læs også: Ultralyd giver sygeplejersken en hjælpende hånd

Herlev Hospital giver kurser i ultralyd

Før studiet kunne gå i gang, måtte anæstesisygeplejerskerne uddannes til at bruge ultralyd:

”Der var ingen af os, der var trænet i at bruge ultralyd, så vi lavede et uddannelsesprogram for anæstesisygeplejerskerne forud for projektets start, hvor 10 sygeplejersker fra anæstesiafdelingen blev oplært i at bruge ultralydsapparatet,” forklarer Kohyar Partovi-Deilami.

Siden er flere anæstesisygeplejersker blevet uddannet, og sygeplejersker fra andre hospitaler har også været til efteruddannelse på Herlev Hospital:

”Metoden har bredt sig som ringe i vandet, hvor flere hospitaler nu er begyndt at implementere den i deres afdelinger,” siger Kohyar Partovi-Deilami.

Uddannelsesprogrammet består af teori og praktisk undervisning på gelatinefantomer. Kursisterne får undervisning i veneanatomi og i ultralydsteknik. Undervisningen varer i seks timer. Efterfølgende øver de sig på bedøvede patienter, hvor de bliver superviseret i alt tre gange. 

2016-2-nypraksis-venflon3