Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Vi kommer omkring alt, der er vigtigt at overlevere

Patientsikkerhed II: Nyt redskab til at strukturere overlevering af informationer ved afløsninger på operationsgangen er blevet en succes, fordi det giver mening i praksis.

Fag & Forskning 2017 nr. 1, s. 14-15

Af:

Sussi Boberg Bæch, journalist

2017-1-ny-praksis-patientsikkerhed

Afdelingssygeplejerske Camilla Hostrup træder ind på operationsstue 5 for at afløse operationssygeplejerske Tina Flyvholm Haagh, som skal til frokostpause under en operation. 

”Skal vi lige lave en overlevering?” spørger Camilla Hostrup. 
 

 5 gode råd
  • Ledelsen skal bakke 100 pct. op.
  • Redskabet skal understøtte hverdagspraksis.
  • Det skal give mening for den enkelte sygeplejerske.
  • Hav fokus på at formidle, hvorfor det er vigtigt. 
  • Udvælg uformelle ledere, som kan deltage i implementeringen.

Tina Flyvholm Haagh åbner stuesedlen på computeren. De kigger begge på skærmen og gennemgår navn og CPR-nummer på kvinden, der ligger på lejet. 

”Hun skal have lavet en laparoskopisk sterilisation, og patienten har skrevet under på, at hun vil have lavet indgrebet,” indleder Tina Flyvholm Haag. 

Informationerne flyver i en lind strøm i takt med, at de to sygeplejersker gennemgår de 16 punkter, som er printet på det lommekort, Tina Flyvholm Haagh har i lommen på sin kittel. Efter at have konstateret, at kvinden ingen allergier har, ikke er gravid og ikke har fået indopereret noget metal i kroppen eller har pacemaker, fortsætter Tina Flyvholm Haagh:

”Vi er godt i gang med operationen – vi har lige fået sat portene og skal til at gå i gang med selve indgrebet.”

Vi befinder os på Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg. Lommekortet, kaldet PAS, er et redskab, der er udviklet på afdelingen og har været implementeret her siden 2015. Formålet med kortet er at strukturere de informationer, der skal overleveres ved en afløsning under en operation, så sygeplejerskerne er sikre på at få overleveret alle relevante informationer. 

Camilla Hostrup tager et hurtigt kig på lommekortet. 

”Er der nogen pårørende?” spørger hun.

”Der sidder en søster ovre i dagkirurgisk i venteværelset. Hun er der, når patienten kommer tilbage,” svarer Tina Flyvholm Haagh.

Kan bedre udføre en korrekt sygepleje

Begge sygeplejersker har deltaget i processen med at udvikle PAS, og Tina Flyvholm Haagh er begejstret for det nye redskab.

”Vi bruger det ved hver afløsning i løbet af dagen for at være sikre på, at vi får lavet en korrekt overlevering. Vi plukker selvfølgelig noget ud fra kortet, for alt er ikke lige relevant i alle situationer,” fortæller hun.

Tina Flyvholm Haagh mener, at det har højnet kvaliteten i sundhedspersonalets arbejde på afdelingen.

”Før PAS blev implementeret, kunne jeg opleve ikke at få overleveret alle relevante informationer ved en afløsning. Det har virkelig hjulpet, fordi vi kommer omkring alle de ting, der er vigtige at overlevere.” 

Tina Flyvholm Haagh oplever en større følelse af sikkerhed, når hun laver en afløsning. 

”Det giver en større tilfredsstillelse og arbejdsglæde, fordi jeg er bedre i stand til at udføre en korrekt sygepleje, når jeg har de rigtige informationer,” forklarer hun. 

På spørgsmålet om, hvordan hun har oplevet, at PAS er blevet taget imod på afdelingen, er Tina Flyvholm Haagh ikke i tvivl.

”Det er blevet taget rigtig godt imod. Folk er rigtig glade for at bruge det, fordi det giver mening i praksis og derfor kan forbedre vores sygepleje.”

Kan implementeres på andre operationsafdelinger 

Camilla Hostrup oplever, at PAS nu er blevet en naturlig del af hendes arbejde. 

”I starten havde vi det i lommen og tog det frem, hver gang der skulle ske overleveringer. Vi syntes, at det var mange ting, vi skulle igennem, men efterhånden er det blevet noget, vi bare gør,” fortæller hun. 

Der er også sket en mærkbar ændring i den måde, en overlevering foregår på. 

”Nogle gange kunne man godt snakke lidt privat indimellem, når man skulle lave en afløsning. Med PAS er informationerne blevet meget mere strukturerede og relevante, og det kommer jo i sidste ende patienten til gode,” siger hun.

Hun ser et stort perspektiv i, at redskabet kan implementeres på andre operationsafdelinger, og her er det vigtigt, at det giver mening for den enkelte. 

”Man kunne invitere nogen fra vores afdeling, som kunne fortælle, hvordan vi bruger det i vores hverdag, og hvorfor det giver mening for os. At give den viden videre fra sygeplejerske til sygeplejerske er vigtigt, så det ikke tvinges ned ovenfra,” mener Camilla Hostrup. 

Tilbage til overleveringen på operationsstue 5 er Tina Flyvholm Haagh ved at være klar til at gå til frokost.

”Det var vist, hvad jeg skulle fortælle om patienten. Her på hylden ligger bagvagtstelefonerne, som vi passer. Jeg forventer at være væk i 20 minutter til frokostpause og logger af computeren nu,” oplyser Tina Flyvholm Haagh. 

”Jamen, så god appetit,” siger Camilla Hostrup. 

Læs også: Lommekort sikrer patienten under operationer