Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Lær at læse og forstå videnskabelig forskning

Forskning. Det kan være vanskeligt at læse forskningslitteratur på engelsk, men aktive undervisningsstrategier kan hjælpe på forståelsen og dermed anvendelsen i praksis.

Fag & Forskning 2017 nr. 2, s. 38

Af:

Redaktionen

journal-club-jbi

Hines S, Ramsbotham J, Coyer F.

Interventions for improving the research literacy of nurses: a systematic review

JBI Database System Rev Implement Rep. 2016 Feb;

14(2):256-94. doi: 10.11124/jbisrir-2016-2378.

Introduktion: Formålet med dette systematiske review var at undersøge effekten af forskellige interventioner, der kan øge sygeplejerskers færdigheder i forhold til at læse og forstå videnskabelig forskning. 

Metode: Det systematiske review har fulgt en systematisk tretrins søgeproces for at identificere relevant litteratur, herunder både RCT-studier, kvasi-eksperimentelle studier, før- og efterstudier osv. Følgende PICO er anvendt for at strukturere søgningen samt angive in- og eksklusionskriterier: Population: Sygeplejersker. Interventioner: Uddannelsesprogrammer og andre interventioner og tiltag, der har fokus på at øge sygeplejerskers forståelse og brug af videnskabelig forskning. Comparator: Ingen uddannelsesprogrammer eller interventioner. Outcome: Sygeplejerskers brug af videnskabelige forskningsresultater i klinisk praksis, sygeplejerskers evne til at kritisk vurdere forskningslitteratur, sygeplejerskers forståelse af videnskabelige forskningsresultater målt på både subjektive og objektive skalaer. 

Den inkluderede litteratur er kritisk vurderet samt ekstraheret uafhængigt af to personer ved et standardiseret vurderingsinstrument udviklet af The Joanna Briggs Institute kaldet Meta-Analysis of Statistics Assessment and Review Instrument (JBI-MAStARI). Der er ikke foretaget metaanalyser, da de inkluderede studier var for heterogene, og pooling af data dermed ikke var muligt.

Resultater: I alt syv studier blev identificeret og afrapporteret narrativt i det systematiske review. Studierne peger på, at online- eller face to face-interventioner, hvor der anvendes aktive undervisningsstrategier såsom rollespil og diskussioner, som er underbygget af en solid adfærdsmæssig teori eller uddannelsesteori, kan øge sygeplejerskers forståelse for og anvendelse af videnskabelig forskning.

Diskussion: Selve formålet og fokus i det systematiske review er vel nok det mest spændende ved dette arbejde. Nemlig fokus på sygeplejerskers forståelse for og brug af videnskabelig forskning i klinisk praksis. Det er ikke nyt, at mange sygeplejersker giver udtryk for, at de har meget svært ved at forstå og anvende forskningsresultater. I Danmark kan vi endvidere supplere med en sproglig barriere i form af, at hovedparten af forskningslitteraturen publiceres på engelsk, som det for mange er svært at læse.

Konsekvenser for praksis: Resultaterne i reviewet er som sådan ikke overraskende, men dette review kan være med til at sætte fornyet fokus på hele problematikken omkring og vigtigheden af knowledge transfer, og hvordan vi bedst muligt kan håndtere dette, så forskningsresultater når ud til alle. Et spændende review med en spændende vinkel! 


Af: Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.-studerende, videnskabelig medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer – Clearinghouse. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.