Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2017 nr. 2

Læs online Download
ff0217_forside - magasinforsiden

Trialog: Osteoporose

Sygeplejersker er vigtige i forebyggelse og behandling

Over en halv million danskere har osteoporose, men kun omkring hver tredje ved det, og endnu færre er i medicinsk behandling. Diagnosen stilles ofte først efter første brud, og sygdommen har store omkostninger for patienter og samfundet. Sygeplejersker spiller en nøglerolle i forebyggelses- og opsporingsarbejdet, men også i behandling af og vejledning om livet med osteoporose.

Ikke kun gamle damer

388.000 danske kvinder over 50 år anslås at have osteoporose, men flere og flere mænd får også sygdommen. Osteoporose skyldes ofte aldring, men f.eks. kan arv, tidlig overgangsalder, lavt BMI, andre sygdomme, medicin, rygning og et stort alkoholforbrug også øge risikoen.

Knoglevenlig livsstil hele livet

Sundhedsplejersker og sygeplejersker i kommuner og på hospitaler bør inddrage knoglevenlig livsstil i deres arbejde med børn og voksne.

Alene diagnosen kan påvirke folk

At få diagnosen osteoporose kan påvirke den enkelte både fysisk og psykisk. Sygeplejersker har en fornem opgave i at hjælpe patienterne til et godt og aktivt liv med osteoporose både uden eller efter evt. brud.

Forebyggende medicin møder ofte skepsis

Flertallet af patienter med diagnosticeret osteoporose tilbydes medicinsk behandling, som kan bremse sygdommen. Men mange patienter tyer dog også til alternative behandlingsformer. Den endelige beslutning ligger hos patienten.

Når osteoporose gør ondt

Et sammenfald kan være forbundet med voldsomme smerter, som kan vare i flere måneder. Patienterne kan være svære at nå i ambulant regi, da smerterne i en periode overskygger alt andet. Vigtigt budskab er, at smerterne vil aftage. Sygeplejersker kan i høj grad vejlede i forhold til smertehåndtering og optimal indretning af hverdagen.

Falder mellem mange stole

Trods sin udbredelse og status som folkesygdom findes der endnu ikke en national strategi for forebyggelse, pleje og behandling af osteoporose. Som resultat havner patienterne ofte mellem mange stole, og der er store regionale og kommunale forskelle i både forebyggelses- og behandlingstilbud.

Ny Praksis

Kun hvis familien møder op, kan vi hjælpe

Overvægtige børn II: Et lokalt tilbud til børn med overvægt giver flere børn adgang til behandling. Permanente ændringer af f.eks. kost- og motionsvaner hjælper familierne.

Fagligt Ajour

The Journal Club

Debat

På Spidsen: Vær ikke bange, når robotterne kommer

Begreberne ”teknofili” og ”teknofobi” beskriver modpoler af overdreven begejstring og overdreven frygt rettet mod teknologiske løsninger. Men sygeplejersker må stille sig undersøgende og nysgerrige overfor ny teknologi og frem for alt holde fast i kernefagligheden.

Peer Reviewed