Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Patienter med hoftebrud i risiko for obstipation efter operation

Obstipation. Flere end to ud af tre patienter med hoftebrud var obstiperet i den første periode efter operation, og størstedelen af denne gruppe var stadig obstiperet efter 30 dage.

Fag & Forskning 2017 nr. 2, s. 37

Af:

Redaktionen

journal-club-int

Trads M, Pedersen PU.

Constipation and defecation pattern the first 30 days after hip fracture.

Int J Nurs Pract. 2015 Oct.21(5):598-604.

Introduktion: Obstipation er ofte et overset aspekt i sygeplejen. Risikoen for postoperative komplikationer øges ved obstipation, og obstipation kan ligeledes forlænge indlæggelsen. Obstipation forårsager ubehag for patienterne, ligesom tilstanden nedsætter deres livskvalitet. Generelt er sygeplejerskers viden ikke up to date, når det gælder forebyggelse og behandling af obstipation. Formålet med undersøgelsen var at beskrive varigheden og ændringen i patienters normale defækationsmønster og incidensen af obstipation under indlæggelsen og frem til 30 dage efter operation for hoftebrud. 

Metode: Et prospektivt deskriptivt design. Der blev inkluderet 106 patienter med hoftebrud fra et dansk regionalt hospital. Ved indlæggelsen, udskrivelsen og 30 dage efter operation blev følgende data indsamlet: Patienternes normale og aktuelle defækationsmønster, defækationskonsistensen, og om de havde oplevet problemer med defækationen. Bristol Stool Scale samt en skala udviklet af Rasmussen blev anvendt i studiet.

Resultater: Ved patienter med hoftebrud viste det sig, at 69 pct. rapporterede, at de var obstiperet den første periode efter operationen. Efter 30 dage var der stadig 62 pct., som var obstiperet. Det normale defækationsmønster var reetableret efter ca. 10 dage, dog havde 23 pct. af patienterne ikke normalt defækationsmønster indenfor de første 30 dage efter operation. 

Diskussion: Dette studie blev angivet til at være det første studie, der viste defækationsmønster hos patienter med hoftebrud de første 30 dage efter operation. Det var en styrke for studiet, at det var den samme sygeplejespecialist, der indsamlede data. Derimod var det en svaghed ved studiet, at patienterne skulle huske 30 dage tilbage i forbindelse med dataindsamling. 

Konsekvenser for praksis: Den danske undersøgelse henleder opmærksomheden på, at sygeplejersker udvikler relevante initiativer med henblik på at reducere antallet af patienter med postoperativ obstipation. 


Af: Kirsten Specht, postdoc, ph.d., MPH, klinisk sygeplejespecialist, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge.