Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Journal Club for ledere kan styrke forskningskulturen

Forskning. Sygeplejefaglige ledere, som deltager i en Journal Club med fagfæller, motiveres til at støtte og styrke etablering af en forskningskultur.

Fag & Forskning 2017 nr. 4, s. 38

Af:

Redaktionen

Title

Kjerholt M, Hølge-Hazelton B.

Cultivating a culture of research in nursing through a journal club for leaders: A pilot study.

J Nurs Manag. 2017;(x):1-8.

Introduktion:
Udvikling af klinisk forskningskapacitet og udvikling af kompetencer hos sygeplejefaglige ledere er nødvendige faktorer for en evidensbaseret praksis. Formålet med dette studie er at beskrive sygeplejelederes erfaringer med at deltage i en Journal Club baseret på aktionslæring samt vurdere, om deltagelsen kan udvikle ledernes selvoplevede kompetencer til at støtte en sygeplejefaglig forskningskultur.

Metode:
Der blev afholdt fire møder i Journal Club, hvor 10 videnskabelige artikler og bogkapitler blev gennemgået og diskuteret. Facilitator var sygeplejerske og forskningsleder med stor erfaring i at arbejde med konceptet ”aktiv læring”, som foregår på frivillig basis med udgangspunkt i deltagernes arbejde. Facilitatorens rolle var at skabe et miljø, der understøttede refleksion over praksis. Dette skete gennem anerkendende tilgang. Data blev samlet ind ved feltobservationer, feltnoter, et gruppeinterview ved afslutningen og skriftlige dokumenter som e-mails. Analysen af data bygger på manifest og latent indholdsanalyse.

Resultater:
Sygeplejelederne var glade for at være i en gruppe, hvor de turde vise egen sårbarhed, og de fik meget ud af at diskutere egen praksis med baggrund i relevante tekster. Specielt diskussionen med fagfæller blev oplevet som væsentlig. De blev også mere opmærksomme på deres egen rolle i opbygning af en sygeplejeforskningskultur, og deltagerne følte sig mere kompetente til at støtte en sådan kultur efter forløbet.

Diskussion:
Det er ikke nok for ledere at læse og diskutere udvalgte artikler; de har brug for input fra andre ledere og en facilitator for at få andre perspektiver på de udvalgte emner og for at få afdækket eventuelle blinde pletter. Deltagelse i Journal Club giver mulighed for at reflektere over egen rolle og praksis, hvilket ellers kan være vanskeligt at nå.

Konsekvenser for praksis:
Artiklen kan være inspiration til andre institutioner, som ønsker at styrke forskningskultur og -kapacitet. Det vil være relevant at gennemføre Journal Clubs for ledere med mulighed for at diskutere med fagfæller i en anerkendende atmosfære, og Journal Clubs vil eventuelt også kunne anvendes ved andre krav om udvikling og implementering. 

Mette Trads, RN, ph.d., forskningssygeplejerske.