Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2017 nr. 4

Læs online Download
ff0417_forside - magasinforsiden

Ny Praksis

App er livline for nye forældre

Brugerdreven innovation I. En app giver nye forældre mulighed for hurtigt og let at få vejledning fra sygeplejersken og sparer både forældre og personale for unødige hospitalsbesøg.

Vi kan bruge tiden på det vigtige

Brugerdreven innovation II. På Svendborg Sygehus får man et kodeord til en app i stedet for en bunke pjecer, når man har født, og det har fået betydning for sygeplejerskernes arbejde og kommunikation.

Det er ikke farligt at berøre et andet menneske

Krop og bevægelse II. Ved at danse, massere og være førerhund for hinanden lærer sygeplejestuderende at tage lederskab over svære og kaotiske patientsituationer, samt hvordan og hvornår de skal berøre en patient.

Trialog: Fald

Forebyg med systematik og målrettet kommunikation

Fald i alderdommen er dyrt for borger og samfund og koster i værste fald liv. Mange fald kan forebygges, men arbejdet kompliceres bl.a. af hundredvis af risikofaktorer og lav deltagelse i forebyggelsesprogrammer. Med systematik, faglig indsigt, målrettet kommunikation og samarbejde mellem faggrupper og sektorer kan sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle dog komme langt. Det viser forskning og konkrete resultater fra Sønderborg Kommune.

Derfor falder de ældre

Risikoen for fald stiger i takt med alderen. Det skyldes bl.a. en generel svækkelse af kroppen og nedsat balanceevne.

Forskellige faldopfattelser påvirker forebyggelsen

Borgeren, samfundet og sundhedspersonalets opfattelse af alderdom og fald har stor betydning for, hvordan bl.a. sygeplejersker skal agere og ikke mindst kommunikere i det opsporende og forebyggende arbejde, pointerer Lotte Evron.

Seks faldtypologier

Faldtypologierne kan med fordel tænkes ind i forhold til brugerinvolvering og den måde, sygeplejersker kommunikerer med og motiverer borgerne på.

Den komplekse forebyggelse

Opsporing og forebyggelse af fald er komplekst arbejde. Det kræver en tværfaglig og tværsektoriel indsats, hvor personalet er opmærksomme på generel forebyggelse, tidlige sygdomsrisikofaktorer, systematisk faldudredning og planer for forebyggende tiltag.

Fagligt Ajour

Skærpet fokus på hurtigt at fjerne kateteret

Et projekt med anvendelse af PRO-data viser, at forekomsten af urinvejsinfektion stiger efter et rygkirurgisk indgreb. Data har betydet ændring af retningslinjen for anlæggelse af kateter à demeure.

"Lægen sagde, at jeg ikke var døende nok"

Patienter bliver i stigende grad udskrevet fra hospice. Årsagen er stigende efterspørgsel på hospicepladserne. Men udskrivelser er problematiske for såvel personale som patienter.

The Journal Club

Måltider – et kerneområde med ringe opmærksomhed

Ernæring. Måltider til neurologiske patienter blev ikke prioriteret som et kerneområde i den daglige sygepleje og behandling. Servering af måltiderne kunne blive en tankeløs handling uden erkendelse af, at måltiderne skulle gavne hele kroppen.

Debat

På Spidsen: Dokumentation i glimt

Der er behov for at anvende og videreudvikle det kliniske sprog og terminologien i sygeplejen. Det sprog, der beskriver sygepleje, er ufuldstændigt, og det betyder manglende kontinuitet for en kritisk syg patient. Essentiel dokumentation formidles ikke, når patienten bliver overflyttet, og kan heller ikke genfindes.

Peer Reviewed