Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

En værdig død hjemme kræver en velforberedt indsats

At kunne dø hjemme er et stort ønske for mange mennesker, når livets afslutning nærmer sig. For den døende og pårørende er det vigtigt, at den palliative behandling i hjemmet bliver forberedt i tide. Det kræver indsigt i og viden om processen, der er forskellig fra den ene døende til den anden afhængig af personlighed, og om døden skyldes kræft, lungesygdom, hjerte-kar-problemer eller andet.

Fag & Forskning 2020 nr. 3, s. 20-21

Af:

Sussi Boberg Bæch, journalist, cand.scient., ph.d.

trialog_oploeft_web
Trialog

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.

 

Portrætfoto af sygeplejerske og seniorforsker Mette Raunkiær

Mette Raunkiær. Ph.d., cand.scient.soc. og sygeplejerske samt seniorforsker ved REHPA og Syddansk Universitet. Hun har i mere end 13 år arbejdet særligt med den kommunale, palliative indsats. Herudover arbejder hun med den palliative indsats for børn og deres familier og er initiativtager til ”Netværk om palliation på det kommunale basisniveau”, der har som mål at medvirke til udvikling af den palliative indsats i kommunerne. Hun blev uddannet som sygeplejerske i 1989.

Portrætfoto af sygeplejerske og SOSU-assistent Michael Stenbjerg

Michael Stenbjerg. Uddannet sygeplejerske i 2015 efter at have arbejdet i en årrække som social- og sundhedsassistent i Halsnæs Kommune. Har siden arbejdet som sygeplejerske i Halsnæs Kommune med specialfunktion inden for palliation. Skrev bachelor om palliation i forhold til KOL-patienter og holder sig løbende ajour med litteratur inden for palliation, sorg og smerter.