Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning Årgang 2021 nr. 3

Læs online Download
ff0321_forside - magasinforsiden

Trialog: Kroniske smerter

Inddrag altid kroniske smertepatienters bio-psyko-sociale forhold

Patienter med kroniske smerter får sjældent den hjælp, de har brug for, i tide. Det skyldes bl.a., at sundhedsvæsenet mange steder fortsat har en overvejende biologisk tilgang til sygdom og behandling, siger sygeplejeforsker. Tværfaglige indsatser og patientens bio-psyko-sociale forhold skal i spil langt tidligere – med sygeplejersker i afgørende roller.

Kroniske smerter - fra tilstand til diagnose

Smerter klassificeres som kroniske, hvis de har varet tre-seks måneder eller længere. Omkring 1,3 mio. danskere har kroniske smerter, hvilket igen dækker over en lang række smertetilstande.

Kroniske smerter og opioider

Selvom udviklingen går den rette vej, er alt for mange danske patienter med kroniske smerter stadig i langtidsbehandling med opioider.

Tværfaglig indsats er vigtig

Sygeplejersker er kun én af flere vigtige faggrupper i den tværfaglige indsats for at hjælpe patienter med kroniske smerter.

Fagligt Ajour

Patientinvolvering kan fremme lighed i sundhed

Patienter og borgere skal involveres i egen behandling. Men tre cases illustrerer, at der er et stykke vej endnu, før sundhedsvæsenet qua et nødvendigt paradigmeskifte bliver i stand til at sætte handling bag ordene.

The Journal Club

Alder påvirker behandling og pleje

Diskriminering. Ældre patienter oplever individuel støtte fra pleje­personalet som værende ringere end den yngre patientgruppe. Oplevelsen af aldersdiskrimination har desuden indflydelse på selvvurderet helbred.

Helterollen hæmmer diskussioner om rettigheder og grænser

Helte. Sygeplejersker er blevet en del af heltefortællingen under covid-19-pandemien. Dette opløser forbindelsen mellem politikere, samfund og sundhedssystem. Ansvaret for håndteringen bliver dermed hospitalernes og den enkelte heroiske sundhedsprofessionelles.

Familiehuset som en tryg oase

Familie. En interviewundersøgelse viser, at Trygfondens Familiehus (TFH) blev oplevet som et sted, hvor familien kunne trække vejret frit.

Ny Praksis

Tidlig indsats kan forebygge indlæggelse

Udgående lungeteam I. Patienter med svær og meget svær KOL kan kontakte et tværsektorielt udgående lungeteam døgnet rundt, og en større del af behandlingen er rykket ud i hjemmene.

Peer reviewed: Præhabilitering

På Spidsen

"Hvor langt kan vi strække elastikken?"

Akutte og alternative løsninger bliver taget i brug pga. rekrutterings- og fastholdelsesproblemer i sygeplejen med risiko for, at de sygeplejefaglige grundværdier udvandes. Lad os værne om sygeplejefagligheden. Den har betydning for kvalitet i plejen og for arbejdsglæde.

Eftertanken

Brug den viden, der findes

Kvalitet. Sygeplejersker stræber efter kvalitet i arbejdet, og der er aldrig i historien udviklet mere viden om sygepleje og patienter end nu. Den viden skal frem i lyset.