Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Helterollen hæmmer diskussioner om rettigheder og grænser

Helte. Sygeplejersker er blevet en del af heltefortællingen under covid-19-pandemien. Dette opløser forbindelsen mellem politikere, samfund og sundhedssystem. Ansvaret for håndteringen bliver dermed hospitalernes og den enkelte heroiske sundhedsprofessionelles.

Fag & Forskning 2021 nr. 3, s. 36

Af:

Kirsten Specht, sygeplejerske, MPH, ph.d.

Journal of Advanced Nursing

Halberg N, Jensen PS, Larsen TS. We are not heroes –The flipside of the hero narrative amidst the COVID19-pandemic: A Danish hospital ethnography.

J Adv Nurs. 2021 Feb 22:10.1111/jan.14811. doi: 10.1111/jan.14811. Epub ahead of print. PMID: 33616210; PMCID: PMC8014459

Introduktion. Under covid-19-pandemien har medier, politikere og offentligheden støttet og jublet over frontlinjepersonalet i hele verden. Heltefortællingen kan være potentielt problematisk for både sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle. Formålet med studiet var at undersøge, hvordan medierne og den socialt etablerede heltefortælling påvirkede plejepersonalet, som arbejdede i frontlinjen under den første bølge af covid-19-pandemien. 

Metode. Studiet havde et etnografisk design. Data blev indsamlet i et nyåbnet covid-19-sengeafsnit på et dansk universitetshospital. Feltarbejde blev gennemført april-maj 2020. Fokusgruppeinterview blev gennemført juni 2020. Data blev abduktivt analyseret. 

Resultater. Plejepersonalet afviste heltefortællingen på måder, der viser, hvordan heltefortællingen fører til foruddefinerede karakteristika, forestilling om at være uovervindelig og selvopofrende, bevidst og villig til risikofyldt arbejde, grænseoverskridende arbejdsopgaver og kropsliggørelse af grænseløs identitet. At blive udråbt som helt hæmmer vigtige diskussioner om rettigheder og grænser.

Diskussion. Plejepersonalet sigtede mod at yde den bedste pleje til deres patienter, men mange kæmpede med usikkerhed, frygt for virussen, ikke-optimale arbejdsforhold og andre forpligtelser uden for deres arbejde. En heltefortælling underminerer dette, da der ikke er meget heltemod over disse bekymringer. 

Konsekvenser for praksis. Når beredskabsplaner bliver revideret, er det vigtigt at anvende sundhedspersonalets erfaringer og tage hensyn til deres rettigheder og grænser. Medierne opfordres til at dække en langvarig pandemi uden at have heltefortællingen som det herskende filter. 

Kirsten Specht, klinisk sygeplejespecialist, MPH, ph.d., postdoc, Ortopædkirurgi, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa.