Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Effektiv behandling mod spiseforstyrrelser hos børn og unge

Familiebaseret terapi handler om at hjælpe hele familien med at bekæmpe spiseforstyrrelse, og forældrene vejledes i at samarbejde og overtage ansvaret for at begrænse spiseforstyrret adfærd.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 26

Af:

Sasja Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d.

ff1-2022_jc_spiseforstyrrelse

Bentz M, Pedersen SH, Moslet U.
An evaluation of family-based treatment for restrictive-type eating disorders delivered as standard care in a public mental health service.
J Eat Disord 2021 Oct 29;9(1):141, doi: 10.1186/s40337-021-00498-2.

Familiebaseret terapi er førstevalg som behandling til børn og unge med spiseforstyrrelser, da det har vist sig at være den mest effektive behandling i flere randomiserede studier. Grundlæggende handler familiebaseret terapi om at hjælpe hele familien med at bekæmpe spiseforstyrrelse, og forældrene vejledes i at overtage ansvaret for at begrænse spiseforstyrret adfærd og arbejde sammen som et team. 

I Region Hovedstaden har man på Børne- og Ungepsykiatrisk Center i dette studie specifikt evalueret effekten af familiebaseret terapi til børn og unge med anoreksi – i en meget tæt forankring i klinisk praksis i et prospektivt, ikkekontrollet studie. 

Dette studie afskiller sig på flere måder fra eksisterende randomiserede studier på området, hvor der ofte er meget specifikke in- og eksklusionskritierier og en stram protokol for behandlingen. 

  1. Det var muligt for familier at deltage i studiet uden at forholde sig til to typer af behandling: en med behandling med familiebaseret terapi og en uden og uden at give samtykke til randomisering. 
  2. Familiebaseret behandling blev tilbudt til en bredere population og inkluderede derfor også patienter med langt flere medicinske komplikationer, men dette afspejlede den kliniske praksis og organisering. 
  3. Familierne blev tilbudt konsultationer med en diætist uddannet i familiebaseret terapi, som kunne vejlede forældre om energitætte måltider for at fremme vægtøgning.
  4. Klinikere og familie evaluerede systematisk fremskridt i behandlingen, alt imens behandlingen fandt sted, da det er en vigtig del af klinisk praksis især hos patienter med anoreksi, da ineffektiv behandling i værste fald kan opretholde anoreksi. 
  5. Indholdet i og omfanget af terapien blev skræddersyet til de enkelte patienter og familier, og pga. kulturelle kontekster i Danmark var der også fokus på bl.a. dilemmaer blandt forældre og håndtering i flere hjem hos skilsmissefamilier. 
  6. De fleste forældre modtog offentlige tilskud til pasning af et sygt barn i hjemmet, hvilket er en faktor, som er forskellig fra andre studier, der ikke har samme velfærdssystem. 

Effekten af familiebaseret terapi som led i standardbehandling af 157 patienter med anoreksi blev således evalueret i forhold til en række outcomes, og man fandt følgende:

57 pct. gennemførte behandlingen med succes in-den for 12 måneder, og 48 pct. gjorde det med 20 el-ler færre sessioner. Yderligere 20 pct. gennemførte behandlingen med succes med en længere behandlingsvarighed. Vægtgenopretning blev opnået med 75 pct. inden for 12 måneder, og 46 pct. opnåede normalisering af kropsvægt samt adfærdsmæssige symptomer på anoreksi inden for 12 måneder. I alt 20 pct. havde behov for intensiveret behandling som indlagte eller dagpatienter i en periode.

Forskerne bag studiet kan takket være deres klinisk forankrede studie konkludere, at familiebaseret terapi synes at være velegnet til at tilpasse sig omstændigheder i forskellige kulturelle sammenhænge, i standardpleje og i en multidisciplinær kontekst. 

Sasja Jul Håkonsen, sygeplejerske, cand.cur., ph.d., Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprograms Videncenter – Ressourcer & Innovation.