Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Uønskede gamle patienter på sygehusene

Gamle. Feltobservationer viste, at der er forskel på, hvad de gamle, deres pårørende og sygeplejerskerne finder betydningsfuldt, hvilket kan medføre udskrivelse før anbefalet af lægerne eller fravalg af pleje.

Fag & Forskning 2022 nr. 1, s. 29

Af:

Helle Svenningsen, lektor, MKS, ph.d.

ff1-2022_jc_forstyrrelsen

Falch, LA.
Det betydningsfulde i gamle patienters indlæggelsesforløb. Forstyrrelsen.
Sygeplejefagligt tidsskrift for sygeplejersker der arbejder med udvikling og forskning. Læst 7. december 2021. https://issuu.com/ribertus/docs/2_2021_forstyrrelsen_final/s/13169927

Introduktion. Gamle patienter, som var uønskede på højtspecialiserede afdelinger og blev italesat med sætningen ”det er ikke vores patient”, var inspiration til arbejdet. Formålet med studiet var bl.a. at frembringe ny viden om, hvordan sygehusvæsenets indretning påvirker de gamles indlæggelsesforløb set fra flere perspektiver, og hvordan historikken bidrager til dette. 

Metode. Gennem feltobservationer, livsformsteori og begreber fra Foucault blev 13 patienter (78-99 år) fulgt gennem deres indlæggelse på et dansk sygehus. Observationerne blev suppleret med data fra sygeplejedokumentationen, interview med 14 sygeplejersker og seks læger samt en del historiske dokumenter.

Fund. Gamle patienter er siden 1990’erne blevet gjort speciale-, interesse- og historieløse på grund af deres komplekse sygdomsbillede. På sygehuset er der en opfattelse af, at de gamles problematikker skal varetages i primærsektor og ikke på sygehuset. En sygeplejerske fortæller, at hun bevidst ikke spørger til de gamles hverdagsliv, idet problematikker derfra kan føre til længere indlæggelsestid.

Pårørendeinvolvering varierede fra deltagelse i pleje- og omsorgsopgaver, som sygeplejersker almindeligvis har varetaget (hjælp til spisning og personlig hygiejne) til total mangel på opfattelse af, hvad de pårørende forsøgte at gøre opmærksom på. 

Der ses en forskel på, hvad de gamle, deres pårørende og sygeplejerskerne finder betydningsfuldt. For sygeplejerskerne handler patientinvolvering om at få de gamle til at komme med oplysninger relevante for behandlingen, og at deres pårørende inddrages mht. praktikaliteter vedr. udskrivelsen. 

Diskussion. Der er risiko for fejl og manglende understøttelse af selvstændighed og selvbestemmelse, når patient- og pårørendeinvolvering opfattes så snævert. En del genindlæggelser og unødig lidelse for patienterne vil kunne forebygges ved udvikling af sygeplejepraksis, så den reelle involvering af patient og pårørende kommer ind på lige vilkår som diverse målinger og screeninger.

Konsekvenser for praksis. Der er næppe brug for nye standardiserede patient- eller pårørende-inddra-gelsesredskaber, men måske for plads til fritekst i EPJ/Sundhedsplatformen, så livsformsperspektivet kan medtages som et naturligt supplement. 

Kommentar. Hele ph.d.-projektet kan downloades gratis: 
Søg i Google på titlen 'Det er ikke vores patient!'
En ½ times præsentation findes også på YouTube: Søg på titlen 'Det er ikke vores patient!’ 

Helle Svenningsen, lektor, MKS, ph.d. Sygeplejerskeuddannelsen VIA University College, Aarhus.