Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Referencer til Trialog om infektionshygiejne

Fag & Forskning 2022 nr. 4

1. Andersen KJ, Sommer C. Hygiejne i høj kurs. Sygeplejersken 2020;(7):20-36. 2. Hughes JM. Study on the efficacy of nosocomial infection control. SENIC Project: results and implications for the future. Chemotherapy. 1988;34(6):553-61. doi: 10.1159/000238624 3. Kjeldsen SB. Skru op for hygiejnen. Sygeplejersken 2017;(9):44-7. 4. Rigsrevisionens beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Statsrevisorerne. Rigsrevisionen. 5/2017. 5. Bearman G, Doll M, Cooper K, Stevens MP. Hospital Infection Prevention: How Much Can We Prevent and How Hard Should We Try? Curr Infect Dis Rep. 2019 Feb 2;21(1):2. doi: 10.1007/s11908-019-0660-2. PMID: 30710181. 6. Pedersen KM. Er der brug for fem milliarder mere i sundhedsvæsenet? Hvad kan de bruges til? SDU. Health Economics Papers. 2009:2 7. Databasen HAIBA tilgås via www.esundhed.dk/emner/patienter-og-sygehuse/HAIBA 8. HALT 3. Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner og antibiotikaaudit på plejehjem. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. Marts 2018. 9. NIR om Håndhygiejne. Udgave 2.1: 2021. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. 10. NIR om Generelle Forholdsregler i Sundhedssektoren. Udgave 1:2017. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. 11. NIR om Supplerende Forholdsregler ved Infektioner og Bærertilstand i Sundhedssektoren. Udgave 5.1:2019. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. 12. Alle Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) er samlet på Central Enhed for Infektionshygiejnes hjemmeside og kan oktober 2022 tilgås via dette link: https://hygiejne.ssi.dk/retningslinjer/nir 13. Sygeplejeprocessen. Beskrevet på www.sygeplejelaering.dk/sygeplejeprocessen. VIA University College. Tilgået november 2022. 14. Smittekæden. Statens Serum Institut. Version 2:2018. Fundet på www.ssi.dk 15. McNeil SA, Nordstrom-Lerner L, Malani PN m.fl. Outbreak of Sternal Surgical Site Infections Due to Pseudomonas aeruginosa Traced to a Scrub Nurse with Onychomycosis. Clinical Infectious Diseases, Volume 33, Issue 3, 1 August 2001, Pages 317–323, https://doi.org/10.1086/321890 16. RL Moolenaar, JM Crutcher, VH San Joaquin m.fl. A prolonged outbreak of Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit: did staff fingernails play a role in disease transmission? Infect Control Hosp Epidemiol. 2000 Feb;21(2):80-5. doi: 10.1086/501739. 17. Lyngholm B, Sandvej K. Vi har mistet 6.000 sengepladser på 15 år. Dagens Medicin. 14. december 2021. Fundet på www.dagensmedicin.dk november 2022. 18. NIR om Håndtering af Tekstiler til Flergangsbrug i Sundhedssektoren. Udgave 2: 2022. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. 19. Vejledning om arbejdsdragt inden for sundheds- og plejesektoren. Sundhedsstyrelsen. Det Borgernære Sundhedsvæsen. Juni 2011. 20. Kortlægning af kommunale hygiejneindsatser i Danmark. Organisering af hygiejnen i kommunerne 2020. Version 1. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut. Marts 2021. 21. Forebyggelsespakke – Hygiejne. Sundhedsstyrelsen. 2. udgave. 2018. 22. NIR om nøglepersoner/ kontaktpersoner/koordinatorer i infektionshygiejne inden for det sundhedsfaglige område. Udgave 2:2019. Central Enhed for Infektionshygiejne. Statens Serum Institut.

ff4-2022_kassefoto

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.

Infektionshygiejne
Pandemier som covid-19 understreger, hvor vigtig infektionshygiejne er som tværfaglig disciplin i sundhedsvæsenet, både på hospitaler og i hjemmesygeplejen. Det kræver dog, at medarbejderne er klædt på til opgaven, hvilket langt fra alle er
.

Læs i denne Trialog:

Tænk infektionshygiejne ind i alle procedurer

”Min patient smitter ikke”

Start med sygeplejeprocessen

Infektionshygiejnen er udfordret i kommunerne 

Referencer til Trialog om infektionshygiejne