Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Fag & Forskning

Forebyg overvægt de første 1.000 dage

I dag er flere end halvdelen af de voksne danskerne overvægtige. Da overvægt kan grundlægges i graviditeten og barnets første leveår, bør det forebyggende arbejde allerede begynde her, mener seniorforsker. Hun peger på, at sundhedsplejersker kan spille en central rolle i forebyggelsen gennem deres tætte og kontinuerlige kontakt med både vordende og nybagte forældre.

Fag & Forskning 2019 nr. 3, s. 18-20

Af:

Christina Sommer, journalist

ff3-19_tri_oploeft

Er den vordende mor overvægtig, eller ryger hun? Er de nybagte forældre ufaglærte, eller har det det nyfødte barn haft en stor vægtstigning de første måneder af sit liv?

Hvis der kan svares ja til et eller flere af disse spørgsmål, er der øget risiko for, at barnet bliver overvægtigt som barn eller voksen, fortæller Lise Geisler Bjerregaard, seniorforsker ved Sektion for Klinisk Epidemiologi ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Lise Geisler Bjerregaard har i mange år forsket i årsager til og konsekvenser af børnefedme – et emne, hun fik lyst til at dykke ned i, da hun altid har interesseret sig for kost og fysisk aktivitet. Og især spædbørn vakte hendes interesse, da hun hos dem så en mulighed for at sætte ind, før overvægt bliver en realitet.

I sin ph.d. (4) påviste hun bl.a., at børn, som tager meget på i vægt allerede i de første måneder af livet, har øget risiko for at udvikle fedme i skolealderen. Og hun fandt også, at høj vægtstigning i den tidlige spædbarnsalder (0-3 mdr.) er stærkt associeret med højt body mass index (BMI) selv i voksenalderen (se også boks 2-7 om BMI på side 23) (1,2,3).

Derfor er der al mulig grund til at sætte ind med forebyggende tiltag under graviditeten, lige efter fødslen eller endnu tidligere hvis muligt, pointerer seniorforskeren:

”Er kvinden overvægtig, burde man jo begynde allerede før, hun bliver gravid. Men graviditeten medfører, at hun kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, og så er det naturligt at begynde her,” siger Lise Geisler Bjerregaard.

I forbindelse med graviditet og barsel møder den vordende mor vanligvis egen læge, en jordemoder men også sundhedsplejersken, og sidstnævnte kan ifølge seniorforskeren og andre forskerkolleger spille en central rolle i det forebyggende arbejde.

Alle førstegangsgravide får besøg

Sundhedsplejerskerne er oplagte til at identificere familier i risiko for overvægt, og de kan yde kompetent hjælp og vejledning i form af f.eks. vækstmonitorering og rådgivning om kost, fysisk aktivitet, stress, søvn og sund livsstil generelt.

Det budskab har sundhedsplejen i Brøndby Kommune taget til sig, da man blandt kommunens 6-10 måneder gamle børn har konstateret, at næsten hver femte (19,3 pct.) er i risiko for at blive overvægtig, mens antallet af overvægtige og svært overvægtige i samme alder er 4,4 pct. Derudover er flere end hvert fjerde barn (27,3 pct.) overvægtigt eller svært overvægtigt i indskolingen (se også artiklen ”Overvægt blandt danske spædbørn”) (5).

Derfor iværksatte kommunen i begyndelsen af året en større systematisk indsats for at forebygge overvægt blandt børn og unge. Som noget nyt tilbyder sundhedsplejen bl.a. alle førstegangsgravide et besøg i uge 23-24, hvor målet er at forberede familien på tiden efter fødslen og tale om sund livsstil for at forebygge overvægt hos det nyfødte barn, fortæller sundhedsplejerske Gun Andersen.

”Vi tilbyder det til alle, også normalvægtige. Her taler vi om kost, livsstil og vaner og selvfølgelig amning. Det giver os mulighed for at pejle os ind på, hvad familierne har af evt. udfordringer, som vi skal følge op på. Vi har mange overvægtige i Brøndby, og vi bliver nødt til at sætte ind tidligere,” siger sundhedsplejersken.

I denne trialog har Fag&Forsknings journalist mødt Gun Andersen og Lise Geisler Bjerregaard til en samtale om årsager til, konsekvenser af og forebyggelse af overvægt blandt spæd- og småbørn.

Læs artiklerne og bliv klogere på den aktuelt bedste viden om overvægt og forebyggelse af samme de første 1.000 dage, dvs. fra undfangelsen til og med barnets andet leveår.

ff3-19_tri_rammefoto

Trialog: Overvægt - Begynd forebyggelsen før fødslen

2018 blev året, hvor der blev flere overvægtige end normalvægtige voksne danskere, hvilket er dyrt for både individ og samfund. Forskning peger på, at kimen til overvægt lægges allerede i graviditeten og barnets første leveår. Er man overvægtig som spæd eller barn, øges risikoen for, at man også er det som voksen.

Da vægttab kan være svært at opnå og ikke mindst at fastholde, er det oplagt at begynde det forebyggende arbejde, før skaden sker. Her kan sundhedsplejersker med fordel gå forrest qua deres tætte kontakt med vordende og nybagte forældre, især i løbet af de første 1.000 dage, dvs. fra undfangelsen til og med de første to leveår.

Sundhedsplejerskerne har mange indgange til en drøftelse af, hvordan overvægt forebygges hos spæd- og småbørn. Er den gravide selv overvægtig, er det oplagt at starte samtalen her, vel vidende at emnet er tabubelagt med risiko for ubevidst fat-shaming af den gravide. Samtale om amning, overgangskost, rygning og barnets motorik og bevægelse er andre indfaldsvinkler.

I erkendelse af dette har Brøndby Kommunes sundhedspleje siden januar 2019 haft fokus på forebyggelse af overvægt de første 1.000 dage, bl.a. ved at tilbyde alle førstegangsgravide besøg. Målet med dette besøg er at forberede familien på tiden efter fødslen og tale om sund livsstil for at forebygge evt. overvægt hos det kommende barn.

Læs i denne Trialog: 

Trialogen bliver til som et interview mellem tre parter. På den ene side en førende ekspert inden for et fagligt område. På den anden side journalisten og en sygeplejerske, der arbejder inden for feltet. Journalisten og sygeplejersken interviewer i fællesskab forskeren med det mål at formidle den nyeste viden, som har relevans for den kliniske sygepleje.