Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 1999 - 2

placeholder - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Fag

Mie Jensens sidste tid

Når en cancerpatient skal passes i sit eget hjem, bruger hjemmesygeplejersken megen energi på de pårørende. For hjemmesygeplejersken kan det være vanskeligt at afgrænse opgaverne og forholde sig professionelt til dem, især når forholdet mellem den syge og de pårørende rummer konflikter. Et supervisionsforløb i Hjørring Kommune gjorde hjemmesygeplejerskerne klogere på sig selv og deres opgaver i disse hjem.

Hash: Rusmiddel eller medicin

De fleste kender hash som et sundhedsskadeligt rusmiddel, der gør folk til narkomaner. Men nye undersøgelser peger på, at hash kan have en positiv effekt over for blandt andet kræftpatienter i kemoterapi. Hash kan give dem større appetit og mere mod på livet.

Tema: Abort

Grænserne har krydset hinanden

I dag kan man redde for tidligt fødte børn med en stadigt lavere fødselsvægt. Samtidig er indikationen for sene, provokerede aborter udvidet. Det kan betyde, at et levedygtigt barn må aflives efter en provokeret abort, mens det skal reddes, hvis det aborteres spontant.

Mellem et par fade i skyllerummet

I mere end to år har to jordemødre forsøgt at overbevise befolkning og politikere om, at sene, provokerede aborter indebærer uløselige etiske dilemmaer, som samfundet ikke bør acceptere. De har fået stor opbakning, men deres motiver er også blevet mistænkeliggjort.