Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Den psykiatriske patient deltager i behandlingsmødet

Målgruppe for artiklen er psykiatriske sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at kontaktpersonen er en vigtig støtte for patienten både før, under og efter behandlingsmødet.

Sygeplejersken 2007 nr. 20, s. 39

Af:

Bodil Thomsen, sygeplejerske

På afsnit E2, Aalborg Psykiatriske Sygehus, er det vores erfaring, at det er væsentligt at møde patienten som et ligeværdigt menneske med meninger, mål og drømme, som vi professionelle må respektere og arbejde seriøst med. Derfor er det vigtigt at tale med og ikke om patienten, og at der er direkte kommunikation mellem patient og behandlerteam. Behandlingsmøder, hvor patienten sammen med lægen og det tværfaglige personale lægger planer for den kommende behandling og pleje, imødekommer disse værdier. At involvere patienten i behandlingen skaber også mening og motivation for patienten for at arbejde med planerne. Arbejdsgangen bliver tillige lettere i forhold til tidligere, hvor personalet ofte besluttede ét på behandlingsmødet, men patienten efterfølgende ønskede noget andet.

Unødig bekymring blandt personale

Da vi indførte behandlingsmøder med patientdeltagelse, opstod der en del bekymringer blandt personalet om, hvorvidt vi kunne udsætte patienter, der har svært ved at være sammen med andre mennesker, for i så stort et forum at tale om deres sygdom og personlige forhold i relation til sygdommen. Vi drøftede derfor, hvordan situationen kunne arrangeres bedst mulig for patienten, og helt konkret er det sådan, at patienten sammen med sin kontaktperson forbereder sig til mødet og ofte skriver stikord ned inden mødet. Det er patientens kontaktperson, der henter patienten, sidder ved siden af og støtter under mødet. Det er lægen, der styrer samtalen, som kan gøres kort, hvis der er behov for det. Lægen tager udgangspunkt i patientens nuværende behandlingsplan, spørger hvordan det går med de enkelte aktiviteter og inddrager efter behov teammedlemmer i samtalen.

Patienterne oplever sig taget alvorligt

Uden for sygehuset er det netop en del af dagligdagen at træffe valg, beslutninger og lægge planer. Det er derfor naturligt, at disse ting må trænes under indlæggelsen, så hverdagen uden for sygehuset ikke opleves for vanskelig. Patienterne tilkendegiver overordnet, at de ved at deltage i behandlingsmødet oplever at blive taget alvorligt, fordi de kan sige deres mening og er med til at træffe beslutninger og lægge planer for deres behandling. Også patienter, hvor vi som personale har været bekymret for, om de kunne magte situationen, har givet udtryk for, at det var trygt at deltage, fordi kontaktpersonen støttede både før, under og efter mødet.

Det er en altid aktuel udfordring at medinddrage patienten, fordi det drejer sig om, hvordan vi som personale lever op til vore værdier, visioner og mission for arbejdet, så de ikke blot er smukke ord. Det at indføre behandlingssamtaler, hvor patienten deltager, er et skridt på vejen, og ud fra patienternes tilkendegivelser bliver den nye praksis løbende evalueret og justeret.

To posterpriser

Afsnit E2 deltog i år med en poster om behandlingsmødet ved WHOs 15. International Conference on Health Promoting Hospitals i Wien og vandt ligesom sidste år en 3.-plads for bedste poster. I 2006 handlede posteren om afsnittets rehabiliterende behand-
lingsprogram. Læs mere herom i Sygeplejer-
sken nr. 23/2006.

Bodil Thomsen er afdelingssygeplejerske på afsnit E2, Aalborg Psykiatriske Sygehus.