Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Lad offentlige hospitaler klare ventelisterne

Kreativitet. Mange ortopædkirurger vil hellere end gerne arbejde over i det offentlige efter arbejdstid, men det giver systemet ikke altid mulighed for, lyder det fra ortopædkirurgernes formand.

Sygeplejersken 2007 nr. 20, s. 20-21

Af:

Britta Søndergaard, journalist

2007-16-01-2Modelfoto: Søren Holm

Mens offentligt ansatte overlæger rykker ud til ortopædkirurgiske privatklinikker for at behandle ventelistepatienter efter arbejdstid, så står en stor del af operationsstuerne tomme efter klokken 16 på de offentlige sygehuse. Og det er et paradoks, mener formanden for Dansk Ortopædkirurgisk Selskab, overlæge og professor ved Århus Universitets-hospital Cody Bünger, der selv arbejder som konsulent for flere privathospitaler.

Han efterlyser, at de offentlige hospitaler får bedre mulighed for at tage konkurrencen op mod de private. F.eks. bør lovgivningen tillade, at de offentlige sygehuse opretter såkaldte "private wings," der på lige fod med private hospitaler kan byde ind på afviklingen af ventelister. Det system bruges f.eks. i Frankrig.

"Der ligger en stor restkapacitet på de offentlige sygehuse, som ikke bliver brugt. Vi er nok nogle, der gerne ville arbejde noget mere på de offentlige sygehuse, hvis der var mulighed for det," siger Cody Bünger.

Ortopædkirurgernes formand understreger, at jobbet på privatklinikkerne er en populær bibeskæftigelse for mange ortopædkirurger.

"Behandlingsforløbene er meget effektive, fordi alle arbejder enstrenget på at hjælpe den enkelte patient, og fordi der er tale om små enheder, er strukturen meget lidt hierarkisk. Selvfølgelig er patienterne også lidt lettere," siger Cody Bünger.

Cody Bünger henviser til de offentlige friklinikker, der er oprettet i Region Midtjylland og Region Syd, som en positiv måde at afvikle ventelister på.

Kjeld Møller Pedersen, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, mener også, at de offentlige hospitaler burde have bedre mulighed for at tage konkurrencen op mod de private.

"Der mangler nogle muligheder i lovgivningen for, at de offentlige og private kan konkurrere på lige vilkår," siger Kjeld Møller Pedersen, der også betegner de offentlige friklinikker som et konstruktivt bud på, hvordan de offentlige kan afvikle ventelister.