Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Uheldigt med amerikanske tendenser

"Det betyder, at der er mange læger og sygeplejersker, der ser en forretning og en god økonomisk gevinst i at tilbyde sig i det private. Og det betyder, at ventelisterne kan blive endnu længere i det offentlige sundhedsvæsen, hvor man mangler hænder," kommer det fra formand for Kræftens Bekæmpelse.

Sygeplejersken 2007 nr. 20, s. 21

Af:

Katrine Birkedal Christensen, journalist,

Britta Søndergaard, journalist

2007-21-02-2Arne Rolighed, formand for Kræftens Bekæmpelse. Foto: Kræftens Bekæmpelse

Har de private hospitaler været en gevinst for sundhedsvæsenet?

"Både ja og nej. Privathospitaler har klart medvirket positivt til, at hele sundhedsvæsenet har rettet fokus mod patienternes ønsker og forventninger. Det har været en gevinst.

Men privathospitalerne har også været med til at skævvride grundværdierne i det danske sundhedsvæsen. Det har altid været en god regel, at der ikke skal være penge mellem lægen og patienten. Lægerne skal ikke have personlige interesser knyttet til mødet med patienten. Man kan komme i tvivl om, hvorvidt det er pengene eller behovet, der definerer behandlingstilbuddet, og det er et problem."

Tror du, privatiseringen vil fortsætte?
"Der er flere patienter, der skubbes over i den private sektor, fordi de får at vide, at hvis du ikke kan blive behandlet på dit sygehus inden for en måned, kan du lade dig behandle i det private. Det betyder, at der er mange læger og sygeplejersker, der ser en forretning og en god økonomisk gevinst i at tilbyde sig i det private. Og det betyder, at ventelisterne kan blive endnu længere i det offentlige sundhedsvæsen, hvor man mangler hænder.

Konsekvensen af det er, at det kan føre til en negativ spiral, der sammen med, at 600.000 borgere nu er dækket af forsikringsordninger og virksomhedsordninger, kan føre os til en privat sektor, der kan udgøre et reelt alternativ til det offentlige. Det finder jeg yderst uheldigt, for det vil bringe os i en udvikling svarende til det amerikanske sundhedsvæsen, hvor man får en aktiv sektor for de stærke, der tegner patientforsikringer. Hvorimod de ældre, de kronisk syge og de arbejdsløse må vente. Vi skal sørge for, at der bliver fri og lige adgang til både det offentlige og det private sundhedsvæsen, så alle har samme mulighed for behandling."