Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken - 2007 - 8

Download
Sygeplejersken_2007_08 - magasinforsiden

Tema: Alternativ behandling

Sygeplejen møder det alternative

Fagligt dilemma. Patienter supplerer i stort tal den lægeordinerede behandling med en alternativ. Det har fordele og ulemper, men det er en realitet, som sundhedspersonalet må tage alvorligt.

Hvad gør de andre?

Zoneterapi, nåle, urtemedicin. Der er vidt forskellig praksis, når det gælder alternativ behandling i det etablerede sundhedsvæsen. Fra afvisning til accept og pilotforsøg.

Faglig information

Sammenhæng i sygeplejen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker og ledere med inter-esse for kontinuitet i sygeplejen. Hovedbudskabet er, at en forløbsansvarlig sygeplejerske giver tilfredse patienter og pårørende. Artiklen er baseret på et projekt fra Nordsjællands Hospital.

Resuméer af international forskning

Resuméer af international forskning i dette nummer af Sygeplejersken: - Forældrerollen ved Family-Centred Care - en litteraturgennemgang - Hvordan opleves det at være pårørende til et menneske, der gennemgår hjertekirurgi?

Et væld af oplysninger om mødre og børn

Artiklen henvender sig til sundheds- og sygeplejersker, der ønsker at forske i mor-barn-sundhed. Hovedbudskabet er, at der eksisterer en database med sundhedsoplysninger om 100.000 kvinder svarende til 35 pct. af de kvinder, der var gravide og fødte i perioden 1996-2002. Forfatterne har været med til at skabe databasen.

Fag

Varemærket er arbejdsglæde

Artiklen henvender sig til ledende sygeplejersker med interesse for rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker. Hovedbudskabet er, at der må arbejdes målrettet på at fastholde erfarne sygeplejersker. Baggrunden for artiklen er et konkret projekt på Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital.

Model til kvalitetssikring i det danske sundhedsvæsen

Artiklen henvender sig til sygeplejersker i både sygehussektoren og i kommunalt regi. Hovedbudskabet er, at hele det danske sundhedsvæsen står over for en omfattende kvalitetssikringsproces, der vil involvere sygeplejersker på alle niveauer. Artiklen er skrevet i regi af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet.

En overskuelig hverdag

Artiklen henvender sig til sygeplejersker og studerende med interesse for demente borgere. Hovedbudskabet er, at tidlig indsats i familier med demens gør livet lettere for familien. Fortællingen er baseret på forfatterens erfaringer

Tema: Plejehjemsindretning

Lys og hygge på plejehjemmet

Institutionspræg. Plejehjem skal gerne opleves som hjemlige, men de skal også indrettes og møbleres med forståelse for beboernes skrøbeligheder. Indretningsarkitekt Mette Terkildsen kommenterer en række typiske fejltagelser.

Let livet for de demente

Orienteringshandikap. Boliger til demente skal tage hensyn til deres særlige problemer med at fortolke, genkende og orientere sig.

I HVERT NUMMER

5 faglige minutter: Normalt vanvid

"Når arbejdsgivere og politikere møder ansattes alvorlige bekymringer med en sådan ligegyldighed, så undrer det mig ikke, at medarbejderne udvikler en ligegyldighed over for de mennesker, de skal hjælpe.”

Baggrund

På job: Oplært til at behandle

Lægeopgaver. Sygeplejersker på Frederiksberg Hospital har overtaget behandlingen af patienter med ukompliceret stabil prostatacancer. De giver hormonindsprøjtninger og vurderer blodprøver.

Teori og praksis