Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Boganmeldelser

Sygeplejersken 2012 nr. 12, s. 52-55

Rimfrost om hjertet 

Carl-Johan Vallgren

Havmanden

Modtryk 2012
244 sider – 249,95 kr.
SY-2012-12-havmandenDrengebandens ugerninger bliver beskrevet, så man får rimfrost om hjertet.

Uhyggelig og hæslig foretagsomhed rettet mod både dyr og børn og ikke mindst søskendeparret Nella og Robert. De er svigtede af deres forældre, som ikke rigtigt ænser dem, faderen og moderen har deres at slås med i form af alkoholmisbrug, kriminalitet og som en følge en aldeles ustabil tilværelse.

Nella har været vandt til at tørre forældrenes bræk op, fra hun var ganske lille. Det har lært hende, at hvid peber i næsen kan hindre den værste kvalme.

Familiens køleskab er ofte tomt, så Nella må stjæle mad i butikkerne, mens moderen ligger brak og beruset med alt tøjet på i sin seng ude af stand til at fungere. Nella må hver dag tage sig af sin broder, redde ham ud af ubehagelige situationer og med ringe held forsøge at skåne ham for den værste mobning og mishandling.

Fordi de er omsorgssvigtede, har Nella og Robert det forkerte tøj, de er ikke de mest renvaskede på jorden, og deres samlede fremtoning afslører, at noget er galt, men de voksne ser ingenting og gør ingenting.

Robert og Nella er simpelthen forkerte, og det danner grobund for den mobning, som drengebanden så ondsindet gennemfører – lige indtil ondskaben får et modstykke.

Bogen ændrer karakter fra trist og trøstesløs realisme til magisk eventyr, men det gør ikke det mindste. Som læser holder man ved, ja mere end det. Man er igennem bogen på meget kort tid, fordi den ganske enkelt er velskrevet, sørgelig og spændende. Og det gode får en plads. Stol på det.

Af Jette Bagh, fagredaktør, Sygeplejersken 

Omsorgssæler og selvrensende toiletter hjælper svækkede borgere

Hanne Kallesøe og Anne Marie Petersen (red.)

Teknologi, mennesker, faglighed – muligheder

og udfordringer i løsning af velfærdsopgaver

Via Systime 2012
280 sider – 275 kr.
SY-2012-12-teknologiTemaet i denne antologi er velkendt, forholdet mellem menneske og maskine har været heftigt diskuteret i mange sammenhænge.

Men med et væld af nye teknologiske opfindelser som f.eks. robotstøvsugere, gulvsensorer, omsorgssæler og genoptræningsspil har diskussionen fået en ny drejning.

Overordnet set kan den nyudviklede teknologi ikke bare medvirke til større selvhjulpenhed for syge og svækkede, men den har også, hvis vi er på forkant, potentialet til at skabe arbejdspladser pga. muligheden for eksport af velfærdsteknologi.

Der er utvivlsomt brug for en bog, der forsøger at skabe overblik over de eksisterende hjælpemidler, hvordan de kan anvendes, og hvilke udviklingsmuligheder de måtte have.

Bogen består af 12 artikler fra forskellige hjørner af de pædagogiske og sundhedsfaglige områder. I den indledende artikel opdeles teknologien i fire kategorier.

Den første vedrører udvikling, genoptræning og behandling, hvor it kan anvendes til oplæring, information, træningsspil osv.

Den anden kategori handler om overvågning, analyse og monitorering og altså om, at man på afstand kan teste og monitorere medicinske tilstande.

Den tredje omfatter vedligehold og servicering og rummer alt isenkrammet fra selvrensende toiletter til robotdinosauren, mens den fjerde drejer sig om teknologiens hjælp til administration og infrastruktur.

Der er opsummering af alle artikler og en del konkrete eksempler på, hvilken teknologi der kan anvendes i specifikke tilfælde. Det gør bogen brugervenlig. Det gør sproget i flere af teksterne ikke. Mange uoversatte ord og begreber forringer læsevenligheden, og de fælleskommunale sprogblomster som f.eks. ”anvendt borgernær teknologi” giver associationer til Orwells fiktive nysprog.

Af Karen Ellen Spannow, sygeplejerske og etnograf.

Indføring i seksualitetens etiske minefelter

Jacob Birkler

Helt uden grænser

Etik og seksualitet
Munksgaard 2012
152 sider – 175 kr. 

SY-2012-12-gr%C3%A6nserEr det i orden at tillade brug af sexrobotter i børnestørrelse? Hvordan forholder vi os til prævention til mindreårige, f.eks. til piger i 10-12-års-alderen? Hvilke etiske overvejelser er der for og imod brug af rugemødre? Bør jeg som sygeplejerske kunne udføre en procedure på en stue, hvor den mandlige patient samtidig ser pornofilm? Hvad betyder det for vores syn på seksualitet, at man kan dyrke sex uden at få børn og få børn uden at dyrke sex?

Ovenstående er blot et udpluk af de mange spørgsmål, der rejses i denne bog.

Det påpeges bl.a., at hele den bioteknologiske udvikling har forandret vores syn på sex, så vores grænser for det tilladte og acceptable er flyttet.

Forfatterens formål med bogen er at indføre os i seksualitetens mange etiske minefelter og udpege de steder, hvor seksualiteten udfordrer og overskrider gældende normer og værdier. Det gør han på en informativ måde.

Bogen er opdelt i fire dele, hvor første del handler om de etiske grænser for seksualitet: Er der grænser? Skal der være grænser? Og i så fald hvilke grænser skal der sættes? Anden del debatterer seksuel afholdenhed ud fra flere temaer, bl.a. sex med dyr, flerkoneri og pædofili. Tredje del drejer sig om de mangfoldige måder, hvorigennem man kan få børn uden sex: kunstig befrugtning, behandling af sæd og æg og hele debatten om rugemødre. I sidste del diskuteres grænserne for den kommercielle del af seksualiteten.

Forfatteren, der er formand for Etisk Råd, stiller gennem hele bogen spørgsmål og peger på, hvor etikken udfordres, men der mangler svar. Måske ville det heller ikke være godt, hvis Birkler svarede. Nu har vi et grundigt og velfunderet oplæg at diskutere ud fra.

Der er i bogen megen viden om seksualitet, men skal det føre til en etisk debat, må der være et værdimæssigt grundlag at diskutere ud fra. Dette grundlag finder vi ikke i bogen, men den udgør et flot oplæg til en etisk debat om seksualitet. Vil du som sygeplejerske være med i denne vigtige etiske diskussion?

 Af Rita Nielsen, klinisk sygeplejespecialist, Diakonissestiftelsens Hospice, Frederiksberg.  

Norske "sår" kan bruges i Danmark

Christina Lindholm

Sår

Akribe 2012, 3. udgave
440 sider – 628 nkr.
SY-2012-12-s%C3%A5rPatienter med sår findes inden for alle specialer og sektorer. Hvis årsagen til såret identificeres, og relevant behandling opstartes, kan store omkostninger for både patienten og samfundet mindskes.

Denne inspirerende bog henvender sig til kliniske sygeplejersker og andet tværfagligt personale, der beskæftiger sig med patienter med sår.

Det teoretiske niveau gør den anvendelig i forbindelse med f.eks. sygeplejestudiet. I denne udgave opdateres viden om sår videnskabeligt og klinisk ved brug af flere og nyere referencer end i de tidligere udgaver.

Men som anført af forfatteren er sårbehandling fortsat et område, som ofte er baseret på bedste kliniske praksis. Patienten med sår beskrives i denne bog ud fra et mere holistisk perspektiv end i tidligere udgaver.

Dog savnes emner som patientologi samt om det at leve med en kronisk sygdom. I bogen beskrives årsag, behandling og forebyggelse af de fleste sårtyper. Emner som biofilm, antibakterielle bandager, resistensudvikling og betydning for sårheling er med i de nye og reviderede afsnit.

 Endvidere nævnes og introduceres nye behandlingsmetoder. Denne norske udgave kan anbefales til dem, der søger viden om patienter med sår.

Af Merete Hartun Jensen, afdelingssygeplejerske, Videncenter for Sårheling, Bispebjerg Hospital.