Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sund integration gennem undervisning

Forløbet ”En sund integration” skal gennem tre praktisk orienterede moduler ruste nye borgere i Sønderborg Kommune til integration og til at forsørge sig selv. De foreløbige resultater tyder på, at indsatsen har den ønskede effekt.

Sygeplejersken 2012 nr. 12, s. 66

Af:

Anette Andersen Krogh, sygeplejerske, sundhedsplejerske, MSA,

Henriette Daabeck, bachelor i sundhed og ernæring,

Trine Plougmann, klinisk diætist

Sundere mad, mere bevægelse, nye netværk og viden om det danske samfund er nogle af gevinsterne ved forløbet ”En sund integration” i Sundhedscentret i Sønderborg Kommune. Det er et forløb, som sammen med aktivering og danskundervisning udgør et integrationsprogram for nye borgere.

Sønderborg Kommune modtog i 2011 ca. 40 kvoteflygtninge primært fra Nepal, Bhutan, Afghanistan og Iran. Flygtningene bliver modtaget af Integrationsteamet, som sammen med frivillige netværk introducerer dem til et liv i Danmark.

Baggrunden for at udvikle En sund integration var, at usunde vaner hurtigt blev en del af de nye borgeres hverdag. Erfaringer viste, at det kunne være svært for borgerne at skelne mellem, hvad der er sundt og usundt.

Indholdet i forløbet er sammensat ud fra Integrationsteamets ønsker og oplevelse af behov hos målgruppen. I planlægningen er viden om KRAM-faktorerne og styrkelse af mental sundhed anvendt. Endvidere er sundhedsprofilundersøgelser og materiale fra Sundhedsstyrelsen om etniske minoriteters sundhed inddraget i udviklingsfasen for at sikre evidens.

En sund integration er et otte ugers gruppebaseret forløb med tolv timer pr. uge fordelt på to dage i Sundhedscentret. Indholdet veksler mellem praktiske øvelser, oplæg, dialog og diskussion.

Der er tre overordnede moduler:

  • Sund mad 
  • Bevægelse i dagligdagen
  • Sundhedsformidling.

Sund mad

Sund mad er praktisk madlavning i køkkenet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens otte kostråd.
Fuldkorns- og nøglehulsmærket samt indkøbsture benyttes som metoder til at lære målgruppen at skelne mellem den sunde og usunde mad, da nogle af deltagerne er beskrevet som analfabeter.

I den praktiske madlavning bruger underviserne visuelle opskrifter, som skaber genkendelighed og brugbarhed. Samtidig styrkes de skriftlige danskkundskaber, idet deltagerne sammen med underviserne gengiver nationale opskrifter på dansk, så opskrifterne bliver brugbare for deltagerne på trods af nationale forskelligheder. Derudover indgår der teori om køkkenhygiejne og rengøring i hjemmet.
 

Bevægelse i dagligdagen

Bevægelse i dagligdagen introducerer deltagerne til motion i hverdagen i form af cykel- og gåture. Mange nye borgere er ikke vant til at cykle, men de fleste lærer at cykle gennem forløbet, og nogle vælger efterfølgende at købe en cykel. I modulet undervises også i frivilligt arbejde, og hvordan du kan bruge din kommune til motion. Deltagerne har eksempelvis cyklet til biblioteket, Naturskole og Medborgerhuset, udendørs træningspavilloner og skoven.

Der introduceres til mulighederne for at dyrke motion i Sønderborg Kommune, bl.a. ved at besøge lokale sportsklubber.
 

Sundhedsformidling

Sundhedsformidling indeholder perspektiver omkring sundhed og sygdom. Det kan være emner som f.eks. rygning, de otte kostråd eller motion. Derudover introduceres til sundhedsvæsenet i Danmark, f.eks. sygehus, tandlæge, sundhedspleje og praktiserende læge. Deltagerne tilkendegiver, at de bruger deres viden, og at det kvalificerer dem til en god start i et nyt land. De oplever at være blevet bedre til at tage vare på egen sundhed. I modulerne om sundhedsformidling anvendes tolk.

Herudover er der tolke på udvalgte moduler.

Rammerne for borgernes sundhed er et tværgående kommunalt ansvar, og borgernes sundhed har indflydelse på efterspørgslen på kommunens ydelser. En sund integration kan være et middel til at løse Integrationsteamets kerneopgaver for bedre integration.

Tilfredshedsundersøgelsen viser, at ca. en tredjedel af deltagerne mener, at de er blevet bedre til at læse dansk, og over halvdelen er blevet bedre til at forstå og tale dansk. Ligeledes udtrykker to tredjedele af deltagerne, at forløbet har gjort dem klar til at komme videre på en arbejdsplads.

Det er positive resultater, som understøttes af Integrationsteamets oplevelse af, at deltagere profiterer af deltagelsen i forløbet. Samtidig styrker det antagelsen af, at undervisningsmetoden er rigtig for denne gruppe borgere.

Det er Integrationsteamets oplevelse, at En sund integration bibringer borgerne nyttig og vigtig hverdagsinformation, som er nødvendig for at kunne navigere i det danske samfund, blive integreret og selvforsørgende. Erfaringerne viser, at den sunde livsstil og styrkelsen af deltagernes evne til egenomsorg spreder sig og kan rodfæstes i børnene. Integrationsteamet kan se, at forløbet betyder noget i forhold til nye borgeres sygefravær, mødestabilitet, viden om det danske samfund samt evne til at klare sig i det nye land.

Det er demokrati og integration i praksis at lave mad, købe ind og dyrke motion sammen.

Anette Andersen Krogh er sundhedskonsulent, Henriette Daabeck er sundhedsvejleder, og Trine Plougmann er afdelingsleder, alle ansat i Sønderborg Kommune.