Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersken tilbage på Tunø

Siden foråret 2011 har beboerne på Tunø kæmpet for at få deres fyrede sygeplejerske tilbage. Det er nu lykkedes med en budgetaftale i Odder Kommune.

Sygeplejersken 2012 nr. 12, s. 8

Af:

Mille Dreyer-Kramshøj, journalist

SY-2012-12-tunojpgArkivfoto: Scanpix

Knap halvandet år og en hel del stædighed har det taget beboerne på den lille ø Tunø ud for Samsø at få deres sygeplejerske tilbage.

I maj 2011 blev den faste øsygeplejerske fyret, men nu sikrer en ny budgetaftale i Odder Kommune, at der igen bliver placeret et sundhedstilbud på øen.

”I dag har vi en anden økonomisk situation, og derfor vil vi gerne anerkende, at det er en stor tryghedsfaktor for beboerne, at de har en sygeplejerske på øen,” siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Odder Kommune, Sanne Rubinke (SF).
Dansk Sygeplejeråds kredsformand i Kreds Midtjylland, Else Kayser, er glad for den nye beslutning, som hun mener er en sejr for alle borgere i udkantsområderne.

”Man har anerkendt, at der skal ydes sygepleje i lokalområderne. Det er ikke borgerne, der skal flytte efter ydelserne, men samfundet der skal stille ydelserne til rådighed for borgerne,” siger hun, og det er Dansk Folkepartis ordfører for Landdistrikter og Småøer, Mette Hjermind Dencker, enig i:

”Det skal ikke være sådan, at der er steder, hvor folk ikke har den tryghed, at der er hjælp, når der sker dem noget. Det er en menneskeret, at alle har adgang til hjælp,” siger hun. 

Hvordan stillingen bliver, er endnu ikke på plads, men Sanne Rubinke forventer, der snart ligger en plan klar.

”Vi kigger især på sundhedsfremme og forebyggelse, og vi håber at kunne give en eksklusiv model på Tunø, for de får en medarbejder, som har tid til at varetage flere områder. Det kan være både regionale, kommunale og akutte sygeplejeopgaver. Det er noget, vi skal snakke videre med regionen og Dansk Sygeplejeråd om,” siger hun.

Den model ser Else Kayser også gerne.

”Kommunen og regionen må se på, hvad de i fællesskab kan bruge stillingen til i forhold til det samlede sundhedstilbud. En behandlersygeplejerske med medicinsk erfaring vil være oplagt til at løfte de opgaver, der er i forhold til fastboende borgere og turister. Vedkommende har kompetence til at forberede borgeren til evt. behandling på sygehusene på fastlandet, følge op på behandlingen i forhold til en rehabiliteringsindsats og udføre akutte behandlingsopgaver i samarbejde med region og praktiserende læger,” siger hun og roser Tunøs beboerforening for indsatsen.

”De har gjort et fantastisk arbejde, hvor de har formået at drøfte problemstillingen både lokalt, men også på regionalt og landspolitisk plan, og har holdt ved i al den tid, sagen har kørt,” siger Else Kayser.