Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Guiden giver et godt overblik

Nogle afsnit på Psykiatrisk Center Amager har arbejdet med udskrivningsguiden siden marts 2014. Patienter, pårørende og personale har taget godt imod den.

Sygeplejersken 2014 nr. 8, s. 23

Af:

Christina Sommer, journalist

low_tema_psyk_3Patienterne har modtaget den nye udskrivningsguide godt, og det skyldes bl.a., at den er skrevet af tidligere brugere, mener sygeplejerske Ea Villadsen. Foto: Christoffer Regild.

Allerede i marts 2014 introducerede Klavs Serup Rasmussen og Eva Toft den 40 sider lange udskrivningsguide for en gruppe medarbejdere fra forskellige afsnit på Psykiatrisk Center Amager. Medarbejderne kommer bl.a. fra to åbne og et lukket sengeafsnit samt Psykiatrisk Akutmodtagelse. Deres patientgrundlag er således forskelligt, men fælles for medarbejderne er, at de i de seneste måneder har arbejdet aktivt med at implementere udskrivningsguiden. Og på et opsamlingsmøde midt i maj kan medarbejderne fortælle, at de første erfaringer overordnet er positive.

Det kræver naturligvis tid at få udbredt kendskabet til guiden, ikke blot til patienterne, men også til personalet. Erfaringen er også, at det er meget individuelt, hvor meget patienterne bruger den, samt at ikke alle patienter er i guidens målgruppe.
Guiden er også ret omfangsrig, men som flere pointerer til opsamlingsmødet, vinder den, når man først begynder at bruge den.

Men guiden er generelt blevet godt modtaget af kolleger, patienter og pårørende, og flere steder ser man, at især de pårørende har stor glæde af at kunne slå op i den. Og dét at den er skrevet af tidligere patienter, er en stor fordel, fortæller sygeplejerske Ea Villadsen fra Psykiatrisk Akutmodtagelse.

Samarbejde om guide

Projekt Din Gode Udskrivning er resultatet af et tæt samarbejde mellem bruger- og pårørendeforeninger i Region Hovedstaden og Region Hovedstadens Psykiatri. Projektet skal styrke indlagte patienter i at arbejde aktivt for at komme sig. Projektet har fået midler fra Trygfonden til at udvikle og iværksætte aktiviteter på psykiatriske centre i Region Hovedstaden i 2013-2015. Det drives i et samarbejde mellem AskovFonden, foreningen Outsideren og Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden. De to sidstnævnte begyndte allerede i 2008 det forberedende arbejde. Efterfølgende blev idéen drøftet med bl.a. Dansk Sygeplejeråd, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Socialrådgiverforening, Sind, LAP, Bedre Psykiatri, Psykiatrifonden og en række andre relevante foreninger/organisationer.

Læs mere på www.udskrevet.dk

”Det er især noget, patienterne kan forholde sig til. De føler, at guiden kommer fra en pålidelig kilde, og det tror jeg er medvirkende til, at de modtager den godt. De har tillid til, at den også kan hjælpe dem,” siger Ea Villadsen.

Hun peger på, at guiden som sådan ikke indeholder nye arbejdsopgaver eller metoder, da sundhedspersonalet allerede arbejder med mange af de emner og punkter, guiden omhandler. Men guiden støtter patienterne i at være aktive i egen behandling.

”Guiden er med til at gøre det hele mere håndgribeligt. Jeg synes, den gør det nemmere for patienterne at få et overblik over, hvad der kunne være godt at vide og sætte sig ind i både i forhold til indlæggelse og udskrivelse. Og på den måde er guiden også en god hjælp for os medarbejdere til at bevare overblikket over patientforløbet sammen med patienten,” siger Ea Villadsen.

Tema om psykiatri