Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker har ytringspligt

Sygeplejerske Lisbeth Wium-Andersen fra Herning fik i efteråret sidste år optaget et læserbrev i den lokale avis. Hun tilkendegav på baggrund af sygeplejefaglige og etiske grunde sin utilfredshed med ændrede retningslinjer for udredning af ambulante psykiatriske patienter. Dermed formåede hun for en tid at sætte en politisk dagsorden på området. Som tak for sit mod og sin indsats modtog hun Kirsten Stallknecht Prisen 2015.

Sygeplejersken 2015 nr. 8, s. 18-19

Af:

Henrik Boesen, journalist

stallknecht_1”Forhåbentlig vækker kritikken faglig forsvarlighed og anstændighed, både for patienter og for personale, der kæmper hårdt for, at regnearkspsykiatri ikke bliver formålet,” sagde Lisbeth Wium-Andersen bl.a. i sin takketale. Forinden havde Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen beklaget, at kun få sygeplejersker som prismodtageren tør stå frem og sige fra. (Foto: Christoffer Regild)


”Tavshedspligten skal selvfølgelig overholdes. Men i en tid, hvor besparelser og effektiviseringer præger den politiske dagsorden, er det vigtigere end nogensinde før, at sygeplejersker bruger deres ytringsfrihed.” Det pointerede Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen, da Kirsten Stallknecht Prisen 2015 den 8. juni blev tildelt sygeplejerske Lisbeth Wium-Andersen fra Herning.

Og det var netop, hvad Lisbeth Wium-Andersen gjorde i efteråret sidste år: Satte et længere læserbrev i den lokale avis, hvori hun tilkendegav sin frustration og faglige indignation over ændrede retningslinjer for udredning af ambulante psykiatriske patienter.

”Det er usmageligt og fuldstændig vanvittigt, det der foregår,” skrev hun bl.a. i sit lange indlæg, hvis indhold trods den uforsonlige tone nåede til en drøftelse i Regionsrådet – dog uden at det medførte de store ændringer på området. Som en konsekvens forlod hun derefter sin stilling i Regionspsykiatrien.

Mod til at stå frem
Ved prisoverrækkelsen, der foregik i Kvæsthuset i København, fremhævede Grete Christensen Lisbeth Wium-Andersens mod til at stå frem i offentligheden og råbe op i en tid, hvor administration og kontrol kan synes at komme til at fylde mere end hensynet til patienterne:

”Hun har med sit læserbrev været med til at sætte fagligheden i fokus og skabe debat om forholdene på sin arbejdsplads, både i lokalsamfundet og i Regionsrådet, som nu er opmærksom på de vilkår og den kvalitet, der bliver tilbudt patienterne.”


stallknecht_2Med Kirsten Stallknecht Prisen følger en plakette, et kunstværk og en check på 10.000 kr.


Og Grete Christensen fortsatte: ”Sygeplejersker har en pligt til at tage hånd om de svage i sundhedsvæsenet. Det er sygeplejerskerne, der er tæt på patienterne og ved, hvordan hverdagen i sundhedsvæsenet fungerer. Derfor er det afgørende, at sygeplejersker som Lisbeth Wium-Andersen bliver hørt i den sundhedspolitiske debat.”

Grete Christensen måtte dog konstatere, at der i dag desværre ikke er så mange sygeplejersker, der som Lisbeth Wium-Andersen tør stå frem og sige fra:

”Jeg håber derfor, at Kirsten Stallknecht Prisen kan være med til at få flere til at stå frem og råbe op, når det er nødvendigt.”

Undrer sig stadig
Lisbeth Wium-Andersen mødte op til den lille ceremoni i Kvæsthuset ledsaget af nærmeste familie og den ene af de to kolleger, der havde indstillet hende til prisen. Og de modtog alle en stor tak for støtte og opbakning i en situation, hvor der var brug for en skulder at græde ud ved, kaffe, snak og beroligende ord samt støtte til, at troen på sikkert job og økonomi ikke er værd at holde fast i for enhver pris.

 

Kirsten Stallknecht Prisen

Kirsten Stallknecht Prisen uddeles til en sygeplejerske, som har brugt sin ytringsfrihed til at markere sig i den offentlige debat om sygeplejefaglige, etiske og/eller sundhedspolitiske problemstillinger for bl.a. at forbedre de sundhedsmæssige vilkår for særlige patientgrupper.Prisen uddeles hvert andet år, og den består af et kunstværk og en check på 10.000 kr. Prisen blev uddelt første gang i 2001.

I en lille tale fremhævede hun sin taknemmelighed over, at hendes indsats blev anerkendt og påskønnet med Kirsten Stallknecht Prisen. Hendes indignation over forholdene, som de blev beskrevet i læserbrevet i efteråret, var fortsat intakt:

”Jeg kan til stadighed undre mig over, at man som organisation og anerkendt sygehusledelse samt politiker i Region Midt kan stå til ansvar for brud på etiske retningslinjer, faglig forsvarlighed og al sund fornuft – at man som ledelse kan stå inde for en så voldsom ansvarsforflygtigelse, er mig ubegribeligt,” sagde hun og sluttede:

”Jeg håber, at det fornyede fokus på netop denne problematik vil føre til handling. Det er og bliver usmageligt og uanstændigt, og jeg kan kun være taknemmelig for, at vores kritik atter vækker genlyd, der forhåbentlig kan vække faglig forsvarlighed og anstændighed, både for patienter og for personale, der kæmper hårdt for, at regnearkspsykiatri ikke bliver formålet.”

 

Læs interview med prismodtagere

 


Tidligere modtagere af Kirsten Stall­knecht Prisen:

2001
Forstander Thyra Frank, plejehjemmet Lotte, Frederiksberg

2003
Forstander Robert Olsen, Mændenes Hjem, København

2005
Sygeplejerske Connie Svit ( død 2011) , som arbejdede på medicinsk afdeling i Aarhus

2007
Sygeplejerskerne Bettina Kølle og Stine Kongsgart Reunert, som arbejdede på medicinske afdelinger i København

2009
Sundhedsplejerske Lone Kjær Hein, Holstebro

2011
Sygeplejerskerne Leif Nielsen og Martin Carlson, København

2013
Prisen ikke uddelt.