Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 11

Download
sygeplejersken_2015_11 - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: En ubetænksom fødselsdagsgave

Liam har over nogle år kæmpet sig ud af et hashmisbrug, men da han er 22 år, sker der noget, som får ham til at genoptage misbruget. Han har brug for støtte for at komme ud af det igen, men kan ikke hente hjælp i familien. 

5 faglige minutter: Sådan holder man patienterne væk

Sygdom er som bekendt godt samtalestof, så endnu en af faster Elses bekendte var stødt til og kunne fortælle, hvor sårende det var, at en sygeplejerske havde kaldt hende fed, selv om hun da godt vidste, at hun var lidt buttet.

Tema: Arbejdsmiljø

Hvad gør du, når arbejdsmiljøet blinker rødt?

ARBEJDSMILJØ. Arbejdstilsynet modtog i starten af 2015 en anonym besked om, at det psykiske arbejdsmiljø på akutafdelingen i Randers var steget alle over hovedet. Et andet sted i landet skrev en tidligere akutsygeplejerske et debatindlæg i Politiken under titlen ”Undskyld til alle!” Sygeplejersker kan tage mange midler i brug, når psykiske arbejds-miljøproblemer skal på dagsordenen.

Indlæg dit arbejdsmiljø akut

Hvis man uden held har forsøgt at få ledelsen til at løse arbejdsmiljøproblemer, så er det værd at overveje at kontakte Arbejdstilsynet, anbefaler arbejdsmiljøkonsulenter i Dansk Sygeplejeråds kredse.

Et strakspåbud satte tidspres øverst på dagsordenen

På akutafdelingen på Regionshospitalet i Randers havde sygeplejerskerne råbt vagt i gevær i flere år pga. for stor arbejdsmængde og tidspres. Først da Arbejdstilsynet gik ind i sagen, blev der for alvor gjort noget for at løse problemerne.

Et læserbrev gav taletid om arbejdspres

Med læserbrevet ”Undskyld til alle!” i Politiken fik sygeplejerske Heidi Hass Madsen taletid om sygehusenes pressede arbejdsmiljø i flere medier. Hun var træt af at undskylde alle de fejl, der sker hele tiden pga. tidspres.

Faglig information

Engangsbækkener skal videreudvikles

Brug af engangsbækken og kolbe til immobile patienter er blevet undersøgt via simulation og spørgeskema. Resultaterne viser, at bækkenerne skal videreudvikles for at undgå skvulp og spild og dermed øget risiko for smittespredning, mens kolberne fungerer uden problemer. 

Åndelig omsorg er vigtig for den palliative muslimske patient

Den muslimske palliative patient har altid en pårørende ved sin side under indlæggelse. Det skræmmer sygeplejersker, som tænker, at den pårørende også varetager den åndelige omsorg. Sygeplejersker danner derfor ofte en relation med den pårørende og glemmer patienten. Artiklen er baseret på et bachelorprojekt.

Blodtryk

Der er ikke tid til at måle korrekt blodtryk

For patienten kan det få alvorlige konsekvenser, hvis blodtrykket bliver målt forkert. En ny undersøgelse viser, at kun 7 pct. af sygeplejerskerne altid følger retnings-linjerne fra Dansk Hypertensionsselskab. De, som ikke følger dem, angiver mangel på tid som hovedårsag.

Fornemmelse for blodtryk

Blodtryksmåling er mere kompliceret end som så. På University College Sjælland i Næstved prioriterer man at gøre de sygeplejestuderende fortrolige med håndværket, så de har mod på at forsøge sig med blodtryksmåling ude i den virkelige verden.

Tema om ulighed i sundhed

Politiske holdninger til geografisk ulighed

Der er bred enighed blandt Folketingets sundhedspolitiske ordførere om, at det er et problem med store geografiske forskelle på sundhedsydelserne. Her er de ni ordføreres reaktioner på den ny rapport.

Fag

Nyuddannede sygeplejerskers svære møde med arbejdslivet

Fem nyuddannede sygeplejerskers oplevelser af overgangen fra studie til job blev undersøgt gennem interview, spørgeskemaer og dokumentanalyser. Resultaterne viser, at sygeplejerskerne var gode til at studere sygepleje, men havde svært ved at lære at være sygeplejersker. Videreuddannelse ser ud til at være en realistisk udvej. Artiklen er baseret på et kandidatspeciale.

Formand i klinik

Vi udvikler det nære sundhedsvæsen

I Grenaa er det gamle sygehus bygget om til et splinternyt sundhedshus. Her kan borgere få sundhedstilbud, pleje og behandling af bl.a. sundhedskonsulenter, hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre og en praktiserende læge. Formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, besøgte sundhedshuset.

Teori og praksis

Tværfaglighed i fokus på hospice

Et udviklingsprojekt på et hospice viste, at det er nødvendigt at have en fælles tværfaglig retning, men også at kunne revurdere faglige rutiner og få øje på forskelle i faggruppernes kompetencer og sprog. Artiklen beskriver arbejdet med at definere tværfaglighed og flerfaglighed på et hospice og sikre det tværfaglige samarbejde gennem nye procedurer og fora. Artiklen har været gennem fagfællebedømmelse.

Valg i DSR

Hverdagen ind i politikken

Der er kort vej fra medlemmernes dagligdag til emnerne på kredsbestyrelsens dagsorden ved det ordinære møde i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland. Endnu en varslet nedskærings- og effektiviseringsrunde får ublide ord med vejen, da tidsskriftet Sygeplejersken er på besøg i kredsen. Det er her på kredsbestyrelsens møder, man ud fra medlemmernes hverdag vedtager den politik, der skal føres over for omverdenen.

Videnskab & Sygepleje

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) - en undersøgelse af, hvad der karakteriserer institutionerne og deres palliative indsats.

Der er mange årsager til at etablere kommunale tilbud med særlige palliative tilbud (KISPT), viser en undersøgelse. Den viser desuden, at benævnelserne af tilbuddene er forskellige fra kommune til kommune, og at personalet består af en overvægt af kortuddannede sundhedsprofessionelle. Dette kan give udfordringer mht. at gennemføre en tværfaglig palliativ indsats. Artiklen har været igennem peer-review.

Tema om åndelig omsorg

Sygeplejersker skal træde ind i det åndelige rum

Selvom en patient har en stor pårørendeopbakning, er det altid sygeplejerskens opgave at stille spørgsmål til åndelige behov, mener tre fagfolk indenfor åndelig omsorg. Drop automatikken og indtag det religiøse rum, lyder rådene.