Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2015 nr. 12

Download
1215_forsidehi - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Dilemma: Den tyste kaffepause

På kirurgisk afdeling er der et nærende og veletableret læringsmiljø for både ansatte og sygeplejestuderende, hedder det. Men teori og praksis harmonerer i dette tilfælde rigtig dårligt. Hvad gør man ved det? Hvem skal reagere?

Historisk: Et kig ind i køkkenet på datidens sygehus

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding udstiller en serie fotos på sin hjemmeside af Øresundshospitalet for 90 år siden. I dag er de store supersygehuse på vej, men hvordan så et hospitalskøkken egentlig ud i 1920’erne og 30’erne?

5 faglige minutter: Med en engel på arbejde

Sygeplejersker vil gerne fremstå professionelle og velargumenterede i et samfund, hvor snæver og abstrakt viden i stigende grad er i kurs. Det er ikke bred og almen indsigt eller fortællinger fra hverdagen, der virker, overvejer hun, mens hun finder rent sengetøj frem.

Baggrund

Hospitaler mangler plads til fortrolighed

Samtaler med patienter skal tages i fortrolighed. Men hospitalernes rammer og sygeplejerskernes travlhed gør, at det ofte ikke er muligt at snakke med patienterne i enrum. En rundringning viser, at fortrolige samtaler bliver taget, hvor alle kan lytte med på hospitaler i tre regioner.

Påbud for tidspres - nu skal de spare igen

41 hospitalsafdelinger har fået påbud fra Arbejdstilsynet for et presset arbejdsmiljø, og nu trues de af nye besparelser. Ledelserne må råbe politikerne op i stedet for at resignere og acceptere, at besparelser er et vilkår, siger en arbejdslivsforsker.

Ekstra operationer uden ekstra ressourcer

Sygeplejersker og læger på Hjertekirurgisk Afsnit på Aarhus Universitetshospital har efter besøg af Arbejdstilsynet vendt et tidspresset og dårligt arbejdsmiljø til et godt. Men nu har de fået besked på, at de skal operere tre ekstra patienter om ugen uden at få ekstra ressourcer

"Det er en umenneskelig måde at behandle folk på"

På Aalborg Universitetshospital frygter sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant, at sygeplejersker skal fyres unødvendigt for derefter at få besked på at blive. Fyringsrunden lægger pres på et i forvejen belastet arbejdsmiljø.

Her er lægekontakten sat i system

Hillerød Kommunes plejecenter Bauneparken i Skævinge har et nært samarbejde med lægehuset på den anden side af vejen. Hver anden dag ringer én af lægerne for at høre, om sygeplejerskerne har brug for at tale med dem. Og det kommer borgerne til gavn.

Fag

Patientinvolvering - et begreb med praktisk potentiale

Det aktuelle fokus på patientinvolvering er bestemt af, at patienter stiller krav til kvaliteten af deres behandling og forventer at have indflydelse på behandlingsforløbet. Desuden lever befolkningen længere, eventuelt med en eller flere sygdomme og skader samt følgevirkninger herefter. Den udvikling nødvendiggør nytænkning. Artiklen beskriver, hvad patientinvolvering er, og hvordan det kan praktiseres. Artiklen er den første i en serie på tre artikler om patientinvolvering.

Patientrapporterede oplysninger - et middel til patientinvolvering

Anvendelse af patientrapporterede oplysninger kan ses som en nødvendig, målrettet modernisering af sundhedsvæsenet. Her beskrives, hvad det kræver af patienterne, de sundhedsprofessionelle og sundhedsvæsenet. Artiklen er den tredje i en serie på tre artikler om patientinvolvering.

Tema: Patientinddragelse

Etikken på prøve

PATIENTINDDRAGELSE. Fortrolige patientsamtaler har trange kår. Men det er kun én af de etiske udfordringer, sygeplejersker står overfor, når de skal inddrage patienter mere i deres behandling og pleje. Hvordan håndterer man f.eks., at nogle patienter helt nægter at få behandling? Og hvordan sikrer man, at også de mest sårbare får nytte af patientinddragelsen?

Når patienten siger nej er dialog den eneste løsning

Det sker jævnligt, at patienter ikke er i stand til at tage stilling til, om de vil behandles – eller simpelthen nægter det. Man kommer langt med respektfuld dialog, men i sidste ende er tvang ikke en mulighed, siger eksperter.

Paradoks: Inddragelse kan øge ulighed i sundheden

Patientinvolvering tilgodeser den ressourcestærke patient, mener Sygeplejeetisk Råd, der frygter at de sårbare patienter bliver tabere i det inddragende sundhedsvæsen. Mere inddragelse kan dog også gavne de sårbare, siger forsker.

Faglig information

Det virtuelle ambulatorium sparer tid for patienten

Patienterne bruger deres smartphone, PC eller tablet i den virtuelle konsultation, og de bestemmer selv, hvornår kontakten skal finde sted. Foreløbige resultater viser, at ambulante, virtuelle konsultationer giver fleksibilitet og frihed, frigør tid for patienterne og nedsætter patienters fravær på arbejdspladsen.

Den kostansvarlige er vendt tilbage for at blive

Delvis fiasko på ernæringsområdet blev vendt til succes efter et brud med tildelt patientpleje. En kostansvarlig sygeplejerske sørger i dag for, at patienterne får deres mad, mens den er varm, og at indtaget registreres.

Sundhedspolitik

Løhde vil ikke love arbejdsro

Sygeplejerskernes arbejdspres og store problemer med det psykiske arbejdsmiljø er ”dybt bekymrende”, mener sundhedsministeren. Men hun mener ikke, der er behov for at frede hospitalerne for at sikre arbejdsro. Tværtimod vil der fortsat være brug for forandringer, understreger hun.

Sundhedsminister: Sygeplejersker skal få sundhedsvæsenet til at hænge sammen

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) vil styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet, og sygeplejersker er tiltænkt en nøglerolle. Hjemmesygeplejerskers kompetencer skal løftes, der skal flere sygeplejersker på plejehjem, og på hospitalerne vil hun investere i uddannelse af flowkoordinatorer for at komme overbelægning til livs.