Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Paradoks: Inddragelse kan øge ulighed i sundheden

Patientinvolvering tilgodeser den ressourcestærke patient, mener Sygeplejeetisk Råd, der frygter at de sårbare patienter bliver tabere i det inddragende sundhedsvæsen. Mere inddragelse kan dog også gavne de sårbare, siger forsker.

Sygeplejersken 2015 nr. 12, s. 28-29

Af:

Signe Lene Christiansen, journalist

Både patientforeninger, lægeorganisationer og senest Danske Regioner har udnævnt inddragelsen af patienten i sundhedsvæsenet som et særligt fokusområde. Også blandt sygeplejersker er der bred enighed om, at patientinddragelse både øger patienttilfredsheden og kvaliteten i behandlingen og plejen.

At patienten i højere grad skal være med til at planlægge og træffe beslutninger om sin behandling, er en god og velmenende intention ifølge Randi Bligaard, der er formand for Sygeplejeetisk Råd. Hun er dog bekymret for, at øget patientinvolvering vil skabe mere ulighed i den danske sundhed.

“Den måde, man i hospitalsvæsenet tænker patientinddragelse, passer ind i et system baseret på effektivitet, og det system er primært til gavn for de ressourcestærke patienter,” siger Randi Bligaard og fremhæver, at de ressourcestærke patienter ofte selv tilegner sig viden og allerede involverer sig i behandlingen og derfor bedre vil kunne drage nytte af en øget patientinddragelse.

Bekymring: Flere ressourcer til de ressourcestærke patienter
At patientinddragelse skaber større ulighed i sundheden, er en generel bekymring blandt sygeplejersker ude på hospitalsafdelingerne, viser rapporten “Borgernes Sundhedsvæsen – Frontpersonalets perspektiv” fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, KORA.

“Sygeplejersker er ængstelige for, at kun de ressourcestærke patienter bliver inddraget, og de er bekymrede for, at ressourcerne bliver kastet efter de patienter, der allerede har gode forudsætninger for at blive inddraget,” siger Grete Brorholt, der står bag rapporten og i den forbindelse har interviewet 31 sundhedsprofessionelle, heriblandt sygeplejersker.

Brugerinddragelse i praksis

Lungemedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital oplever, at patienterne ermere selvhjulpne, efter at afdelingen på baggrund af patientinterviews har oprettet en astmaskole, en personlig samtale om individuel selvbehandlingsplan til brug i hjemmet samt en personlig daglig information om årsag til ventetid.
Kirurgisk Gastroenterologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har bl.a. gjort patienter med godartede forsnævringer af spiserøret til dagpatienter i stedet for at indlægge dem, når patienterne kommer ind til rutineudvidelse. Patienterne kommer hurtigere ind og hurtigere ud, og afdelingen oplever generelt, hvordan patienterne nu tager mere ansvar for deres egenomsorg.
18 afdelinger på Aarhus Universitetshospital samarbejder med Aarhus Universitet om at udvikle og afprøve to effektive metoder til brugerinddragelse. Erfaringerne fra Det Brugerinddragende Hospital skal danne grundlag for samlede pakker med implementeringsstrategier, konkrete anvisninger til metoder og redskaber til brugerinddragelse, som alle hospitaler i Danmark kan bruge. Projektet løber fra 2014-18.

Kilde: Videncenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS.

Formand for Sygeplejeetisk Råd, Randi Bligaard, supplerer:

“Hvis man bruger mange ressourcer på patientinddragelse, som kun er til gavn for en bestemt type patient, så risikerer vi, at der ikke er lige adgang til pleje og behandling, og at de sårbare patienter bliver overset.”

Hun peger på, at det eksempelvis er de stærke patientforeninger, der er repræsenteret i hospitalernes brugerråd.

“Men der er ingen forening for de sårbare ældre eller patienter med anden etnisk baggrund, så hvem repræsenterer deres stemme?” spørger Randi Bligaard.

De sårbare patienter har gavn af inddragelse
Leder af Forskningsprogrammet Patientinvolvering ved Aarhus Universitetshospital og medlem af Advisory Board i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS, Kirsten Lomborg, afviser ikke, at øget fokus på inddragelse kan føre til øget ulighed.

“Men det er bare én måde at se det på. Forskningsmæssigt er der lige så meget, der tyder på det modsatte,” siger professoren i patientinvolvering om bekymringerne hos sygeplejerskerne og Sygeplejeetisk Råd.

“Faktisk er der studier, der viser, at visse grupper af sårbare patienter har gavn af patientinddragelse,” forklarer hun og giver et tænkt eksempel:

“Lad os sige, at sundhedspersonalet i en konsultation ikke inviterer patienten til at udtrykke sine ønsker og behov. Hvem sætter så sin stemme igennem for at blive inddraget? Det gør nok den ressourcestærke – og ikke den socialt udsatte eller på anden måde ressourcesvage patient.

Københavns Kommune inddrager sårbare borgere på nye måder

Fælles beslutningstagning, inddragelsespiloter og samtalekort har fået brugerne af Forebyggelsescenter Nørrebro til at føle sig inddraget i eget forløb. Projektet er et samarbejde mellem Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet, ViBIS og Københavns Kommune og har haft til formål at finde en metode til at mindske den sociale ulighed i sundhed.
En brugerundersøgelse fra 2012 viste, at borgere, som havde deltaget i et forebyggelsesforløb på ét af Københavns Kommunes i alt fem forebyggelsescentre, ikke følte sig tilstrækkeligt inddraget. Især brugerne med kort uddannelse mente ikke, at de var med til at bestemme sammensætningen af deres forløb.
Nu har navnlig samtalekortene hjulpet både brugerne og de ansatte med at få de brugere på banen, som har svært ved at italesætte behov og ønsker.

Læs mere på www.vibis.dk > Forebyggelsescenter har succes med at inddrage brugerne

”I situationer som denne vil patientinvolvering derfor tilgodese netop den sårbare patient, ifølge Kirsten Lomborg.

Også antropolog og specialist i brugerinddragelse hos KORA, Grete Brorholt, mener, at sårbare og ressourcesvage patienter kan inddrages i egen behandling og få gavn af inddragelsen.

“Det er et spørgsmål om, hvorvidt alle typer patienter skal inddrages på samme forudsætninger. Inddragelse er ikke en standardstørrelse, for hos den ressourcesvage kan det være andre områder, hvor man skal prioritere at understøtte inddragelse, end hos den ressourcestærke,” siger hun.

Fremtiden bringer bedre information
I Sygeplejeetisk Råd mener formand Randi Bligaard da også, at patientinddragelse er overvejende positivt, men hun fremhæver patienter med anden etnisk baggrund og sprogbarriere som en patientgruppe, der er i risikozonen for ikke at drage fordel af patientinddragelsen.

“Jeg oplever, at inddragelse ud fra hospitalsvæsenets medicinske logik ofte er lig med, at patienten er informeret og har givet samtykke til en behandlingsplan. Men hvis den folder, som patienten får, har tre siders information på dansk og kun én side på deres modersmål, får de så den reelle information til at træffe det rigtige valg?” spørger Randi Bligaard og peger i samme omgang på, at ikke alle patienter får den tolkebistand, de behøver.

“Så har man jo ikke mulighed for at tage stilling og blive inddraget på lige fod med alle andre, og det strider mod de sygeplejeetiske retningslinjer og tanken om lighed for alle patienter,” siger hun og understreger, at sygeplejersker har ansvar for at give omsorg til såvel den stærke som den sårbare patient ved at inddrage dem i det omfang, de selv ønsker og har behov for. Samtidig skal de respektere de patienter, der fravælger at blive inddraget.

Ifølge Kirsten Lomborg bliver f.eks. tolkebistand til patienter også nødvendig i fremtiden, hvis patienter skal inddrages i det omfang, som både politikere og patienter selv ønsker. Hun spår, at sundhedsvæsenet i de kommende år vil blive langt bedre til at informere og gå i dialog med patienter på forskellige måder, hvad enten det sker i en tolket samtale eller ved at bruge skriftligt materiale på flere sprog:

“Ved systematisk brug af metoder til patientinvolvering vil vi faktisk komme til at forstå patienter med anden etnisk baggrund langt bedre, end vi gør nu.”

Læs også artiklen om ikke-fortrolige samtaler på gangene samt artiklerne om metoder til patientinddragelse i samme nummer af Sygeplejersken
 

Dette tema består af følgende artikler


Illustration: Lars Bo Petersen og Mathias Nygaard Justesen