Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Stafetten: Det nære sundhedsvæsen fjerner os fra hinanden

Sygeplejerskens stafetdebat tager aktuelle emner under behandling, denne gang: Det nære sundhedsvæsen. Debattørerne giver på skift stafetten videre til en person, som de forventer, har en anden holdning end dem selv. Første debattør er sygeplejefaglig direktør, MPH, Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital.

Sygeplejersken 2016 nr. 3, s. 37

Af:

Vibeke Krøll, sygeplejefaglig direktør, MPH

Kommunernes Landsforening (KL) har lanceret begrebet »Det nære sundhedsvæsen«, og senest kom KL med udspillet »Sammen om sundhed«, som peger på de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for og giver bud på løsninger. Men ifølge sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital, Vibeke Krøll, er det nære sundhedsvæsen et besynderligt udtryk – for hospitalerne er ikke det fjerne sundhedsvæsen. Og der er ikke nogen grund til at være »sammen om sundhed«, mener hun. 

»Jeg er optaget af, hvad det er, vi er sammen om. Og som definerer nært versus fjernt. Jeg mener ikke, vores fælles kerneopgave er sundhed. Det er for snævert betragtet. Sundhed er alene et bidrag til understøttelse af det levede liv. Så jeg definerer vores FÆLLES opgave som at understøtte det levede liv og den værdige død, når den tid kommer. Og vi arbejder ud fra det princip her i Aarhus om, at borgeren har det bedst i eget hjem og på hospitalet, når det er nødvendigt. Vi er to sider af samme sag. Vores fællesopgave er at løse en kompetent sundhedsfaglig opgave i mellemrummet mellem kommune, almen praksis og hospital,« siger Vibeke Krøll. 

Hun ser ikke det kommunale og det regionale sundhedsvæsen som modsætninger. 

»Selvom man er 92 år, har man krav på behandling. Derfor kan vi aldrig være modsætninger. Vi er jo nære, når borgeren har brug for behandling. Vi er også det nære, når vores udgående team giver behandling i eget hjem. Og vi understøtter også det levede liv på et hospital.«

Vibeke Krøll mener, at det fjerner sektorerne mere fra hinanden, end det integrerer, når man taler om det nære sundhedsvæsen. 

»Vores kerneopgave er meget mere sammenvævet, end den har været før. Vi har en fælles forpligtigelse. At tale om det nære sundhedsvæsen bliver et spørgsmål om at tage patent på at være nærmest borgeren. Når KL definerer sig nærmere end andre, så synes jeg, man bruger begrebet mere til at skille os ad end sammenvæve i forhold til kerneopgaven.«

Hun opfordrer til at tænke mere »vi« end »dem og os«. 

»Vi er et integreret sundhedsvæsen meget mere, end vi er nært og fjernt. Ærlig talt, hvis man spørger borgeren, om han eller hun foretrækker at få sygepleje fra kommunal hjemmepleje eller et udgående team fra hospitalerne, så tror jeg, borgeren er ligeglad. Borgeren er optaget af at få den rette sundhedsfaglige hjælp på rette tidspunkt og sted. Ikke om den ene sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent er ansat i kommunen eller på hospitalet.« 

Vibeke Krøll giver stafetten videre til borgmester I Lejre Kommune, Mette Touborg (SF)