Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Stafetten: Politikerne har glemt det kommunale sundhedsvæsen

Sygeplejerskens stafetdebat tager aktuelle emner under behandling, denne gang: Det nære sundhedsvæsen. Debattørerne giver på skift stafetten videre til en person, som de forventer, har en anden holdning end dem selv. Christian Freitag giver stafetten videre til sundhedsdirektør i Faaborg-Midtfyn Kommune, Helene Bækmark.

Sygeplejersken 2016 nr. 5, s. 33

Af:

Susanne Bloch Kjeldsen, Journalist

Både borgere og samfund er bedst tjent med at fastholde den model, vi har i dag, hvor lægerne har ejerskab til deres egne klinikker. Det mener formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, Christian Freitag, som er blevet udfordret af borgmester i Lejre Kommune, Mette Touborg (SF) i Sygeplejerskens stafetdebat om det nære sundhedsvæsen. Hun ville gerne have svar på, om de praktiserende læger i fremtiden skal være ansat i offentligt drevne sundhedshuse.
freitag
"Jeg anerkender, at der kan være ideologiske interesser. At nogen f.eks. mener, det er en dårlig idé, at en vigtig del af sundhedsvæsenet er styret af nogle private virksomheder, og at lægernes klinikker skal være offentlige, så man kan styre dem via demokratiet. Men jeg kan ikke se, at det ville løse nogen problemer, at lægerne blev offentligt ansatte," siger Christian Freitag, som mener, at en af de vigtigste forudsætninger for at få det nære sundhedsvæsen til spille sammen er, at der bliver uddannet tilstrækkeligt mange praktiserende læger.

"Der er stor mangel på praktiserende læger allerede, og i de kommende år går mange på pension, og opgaverne i kommunerne vokser. Politikerne har haft fokus på supersygehusene og har glemt det kommunale sundhedsvæsen."

I Kommunernes Landsforenings udspil om det nære sundhedsvæsen står der, at "investering i sundhedshuse kan medvirke til at sikre lægedækning i områder, hvor der i dag er problemer, og hvor der fremadrettet vil komme udfordringer i takt med, at læger pensioneres". Den investering mener Christian Freitag er god.

"Idéen om, at gode faciliteter kan tiltrække læger til et område, er helt rigtig. Men jeg tror ikke, at man skal regne med, at samarbejdet kommer af sig selv, og at der vil opstå en masse synergi-gevinster, blot fordi man deler frokoststue med nogle andre professioner. Man skal være bevidst om, hvordan man vil få det til at fungere. Og så skal man også gøre sig klart, at en af priserne ved at etablere store sundhedshuse er, at man øger afstanden mellem sundhedstilbud, så man i dele af Danmark kan få rigtig langt til lægen."

Christian Freitag er ligesom andre repræsentanter for det nære sundhedsvæsen optaget af spørgsmålet om, hvordan det nære sundhedsvæsen kommer til at spille sammen i fremtiden.

"Der er en akilleshæl, for vi ved jo godt, at der er patienter, som falder mellem alle stole, og i sundhedsvæsenet sender vi aben videre, men hvem tager ansvaret?"

 

Tidligere stafetdeltagere

Mette Touborg: Alle borgere skal sikres en høj faglig kvalitet

Vibeke Krøll: Det nære sundhedsvæsen fjerner os fra hinanden