Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Vigtigt sundhedspolitisk efterår i vente

Sygeplejersken 2016 nr. 9, s. 3

Af:

Grete Christensen, Formand for Dansk Sygeplejeråd

grete-christensen-2I disse dage vender politikerne tilbage fra sommerferie, og der er udsigt til et travlt efterår med flere vigtige aftaler, der kan få betydning for sygeplejerskers hverdag.

Der er nok at tage fat på. Med en nylig vedtaget aftale for sundhedsvæsenets økonomi i 2017 er kvaliteten i plejen og behandlingen under yderligere pres. Den stramme økonomi har store konsekvenser for arbejdsmiljøet og kan betyde fyringer. Det er uanstændigt for såvel personale som patienter, og det bør der rettes op på ved de kommende finanslovsforhandlinger. Det vil vi holde politikerne fast på.

Efteråret kommer også til at byde på forhandlinger om en ny kræftplan. Dansk Sygeplejeråd arbejder for, at planen får et klart forebyggelsessigte og gerne en vision om røgfrie ungdomsårgange.

Politikerne bør lytte til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at øge afgifterne på tobak og målrette indsatsen for at nedbringe rygning blandt unge. Planen bør også sikre mere sammenhængende patientforløb. Det kræver flere forløbsansvarlige sygeplejersker, der kan styrke koordineringen på tværs af afdelinger og sikre det videre rehabiliteringsforløb i kommunen.

Der er også politisk fokus på det stigende antal borgere med en demenssygdom – bl.a. takket være Demensalliancen, som Dansk Sygeplejeråd er en del af. Nu skal pengene til en national handlingsplan fordeles, og for os bliver det afgørende, at planen også løfter personalets kompetencer vedrørende pleje og behandling af demens.

Den sundhedsfaglige indsats på plejecentrene skal styrkes, og der skal være demensvenlige miljøer på alle sygehuse.

Det bliver derfor et vigtigt efterår, og vi vil knokle for, at politikerne lytter til sygeplejerskernes opråb om et mere bæredygtigt sundhedsvæsen.

Få et overblik i artiklen: Afgørende måneder for sundhedsvæsenet

Grete Christensen, formand