Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Mellem 0 og 15 mio. kr. til kunst

Hospitalskunst. En ny undersøgelse viser, at det er vigtigt at prioritere kunst på hospitaler. Både for patienter, pårørende og personale. Men regionerne har vidt forskellige kunstbudgetter til de seks fremtidige supersygehuse.

Sygeplejersken 2017 nr. 11, s. 52-53

Af:

Diana Mammen, journalist

Tapet med naturmotiver og søjler dekoreret med farverige linoleumstryk af mennesker i fuld figur. Kunst på hospitaler er meget mere end billeder på væggene, men hvor meget udsmykning der bliver at finde på landets seks nye supersygehuse, er endnu

2017-11-ultra-groen
Ultra Grøns sejlbåd ”Siw”, der ligger ude foran Hvidovre Hospitals dialyseafdeling (2012)
Foto: Hans Ole Madsen
usikkert. Med et samlet byggebudget på 41,4 mia. kr. til byggeriet af seks nye supersygehuse og renovering af eksisterende sygehuse skulle man tro, at der ville være råd til kunst, men i takt med at byggerierne tager form, ser man faldende beløb på kunstbudgetterne for de kommende supersygehuse. 

”De meget komplekse sygehusbyggerier har en forholdsvis stram økonomi, hvor rammen er givet på forhånd. Derfor er det undervejs nødvendigt at prioritere, hvad der er råd til, og det har flere steder betydet, at regionerne har måttet skære i kunstbudgetterne,” siger Bent Hansen, formand for Danske Regioner. 

2017-11-kirstine-roepstorff
Kristine Roepstorffs ”Gong”, som kan udløses, når et barn er født på Aarhus Universitetshospital (2015)
Foto: Anders Sune Berg

Han er ærgerlig over, at kunsten i flere tilfælde har måttet lide under de stramme budgetter. 

”For det er vigtigt, at der er noget rart at se på, når man er indlagt,” siger han. 

Budgetterne til kunst på de seks nye supersygehuse i landets fem regioner spænder på nuværende tidspunkt mellem 0 og 15 mio. kr.

Kunst er vigtigt

KØS, Museum for kunst i det offentlige rum, har i en ny undersøgelse kortlagt og set på betydningen af kunst på hospitaler. For de er godt klar over, hvor der bliver skåret, når byggebudgetterne presses. 

”Man kan se, at som byggerierne skrider frem, og budgetterne bliver brugt, så dukker diskussionen op om, hvor man skal skære – er det på sengestuer eller kunst? Vi vil gerne bidrage til debatten ved at vise, hvad hospitalskunst er,” fortæller Lene Bøgh Rønberg, som er forsknings- og samlingschef på KØS, der står bag undersøgelsen. 

2017-11-henriette-borg
Henriette Borgs 17 forskellige tapeter med naturmotiver på Gentofte Hospital (2013)
Foto: Henriette Borg
S har kortlagt i alt 103 kunstprojekter i Danmark og i samarbejde med sociolog Anette Stenslund undersøgt borgernes opfattelse af fem udvalgte projekter. De spænder fra de farverige gange, døre og paneler på Herlev Hospital til sejlbåden ”Siw” ude foran dialyseafdelingen på Hvidovre Hospital. 

”Undersøgelsen viser en masse eksempler på, hvor forskelligartet og mangfoldig kunst på hospitaler kan være. Engang var der tale om det teknologiske hospital. I dag tales der om sansernes hospital og helende arkitektur,” forklarer Lene Bøgh Rønberg, der fortæller, at flertallet af de adspurgte personer havde en positiv oplevelse af kunstprojekterne. 

Det er en individuel oplevelse
2017-11-poul-gernes
Poul Gernes’ farverige udsmykning af hele Herlev Hospital (1968-1976)
Foto: Finn Thybo Andersen

I alt er 600 pårørende, patienter og personale blevet spurgt om deres mening om projekterne. ”Meget forskellig kunst kan fungere for mange, men der er ikke noget kunst, der ubetinget fungerer for alle, fordi det opleves individuelt,” fortæller Lene Bøgh Rønberg.

Hun peger på, at undersøgelsen har indsamlet en vifte af eksempler på, hvordan kunstværkerne kan skabe oplevelser hos brugerne og være en gavnlig distraktion. Selvom de fleste adspurgte i undersøgelsen er positivt stemt over for kunsten, er der også eksempler på det modsatte. Nogle synes, at bestemte farver er ubehagelige eller grænseoverskridende, og der er kunst, som slet ikke siger brugerne noget. 

2017-11-ane-mette-ruge
Ane Mette Ruges dekoration af 25 søjler med linoleumstryk med farverige mennesker på Sygehus Sønderjylland (2015)
Foto: Dorte Krogh
”Det er vigtigt at huske på, at kunst opleves forskelligt. Folk har deres egen personlige mening om det samme værk, og vi kan ikke styre deres blik, men kun tilbyde dem kunsten,” siger Lene Bøgh Rønberg. 

En af de adspurgte i undersøgelsen synes, at tapet med bjerge og vand føles afslappende og roligt og giver anledning til at drømme sig væk. Det er svar som disse, der ligger til grund for undersøgelsens resultater, og ud fra dem lyder konklusionen, at kunst gør en positiv forskel for mange. Også selvom der er stor forskel på folks syn på den samme kunst. 

Undersøgelsen kan opleves på en forskningsbaseret udstilling, der åbnede den 9. september på KØS i Køge og løber frem til den 1. april 2018.

Kunstbudgettet på de seks nye supersygehuse

De seks nye supersygehuse skal udsmykkes fra bunden, men har alle vidt forskellige budgetter til kunst. Der bliver bygget og renoveret i hele Danmark lige fra Sønderjylland og Vendsyssel til Odense og Nordsjælland. Budgettet er på 41,4 mia. kr. til i alt 20 byggeprojekter. Seks af dem er helt nye supersygehuse, som skyder frem i landets fem regioner. De skal udsmykkes fra bunden, men har vidt forskellige budgetter til kunst: 

Region Syddanmark
•    Nyt Odense Universitetshospital
    15,7 mio. ud af det samlede budget på 6,3 mia. Oprindeligt var der afsat 26 mio. eller 0,4 pct. af det samlede budget til kunst, men det er nu nede på 0,25 pct. I Odense rykker man også kunst til det nye supersygehus fra andre hospitaler.  

Region Hovedstaden 
•    Nyt Hospital Nordsjælland
    13 mio. ud af det samlede budget på 3,8 mia. Oprindeligt var der afsat 38 mio. eller 1 pct. af det samlede budget til kunst, men det er nu nede på 0,3 pct.

Region Midtjylland
•    Aarhus Universitetshospital
    5,2 mio. ud af det samlede budget på 6,3 mia. Oprindeligt var der afsat 11 mio. eller ca. 0,2 pct. af det samlede budget til kunst, men det er nu nede på under 0,1 pct.
•    Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup
    0 kr. ud af det samlede budget på 3,1 mia. I Gødstrup søger man selv fondsmidler til kunst og rykker kunstsamlinger dertil fra andre hospitaler.

Region Sjælland
•    Universitetssygehus Køge
    5 mio. ud af det samlede budget på 4 mia., svarende til 0,1 pct. I Køge ønsker man at søge om fondsmidler til mere kunst, og der bliver rykket kunstsamlinger dertil fra andre hospitaler.

Region Nordjylland
•    Universitetshospital Aalborg
    I Aalborg er man i gang med at lave en kunststrategi, derfor er der endnu ikke afsat et budget til kunst.