Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Påbud for at prioritere plejen

I Samsø Kommune har hjemmesygeplejerskerne haft så travlt, at de ofte har stået med valget mellem at prioritere borgerne eller at dokumentere. De valgte det første, og det betød et strakspåbud for manglende lovpligtig dokumentation.

Sygeplejersken 2017 nr. 11, s. 28-29

Af:

Diana Mammen, journalist

2017-11-tema-1

Den 5. maj besøgte Styrelsen for Patientsikkerhed Samsø Kommune i forbindelse med et risikobaseret tilsyn. Det resulterede i et strakspåbud om sygeplejefaglig dokumentation. Den var nemlig ikke opfyldt. Påbuddet kom ikke som nogen overraskelse for sygeplejerske og tillidsrepræsentant Hedvig Hauge, for det seneste år havde hun og resten af hendes kollegaer godt kunnet se, at de haltede bagefter med dokumentationen. 

”Sygeplejerskerne har haft så travlt, fordi vi er for få,” siger hun. Derfor lagde de kortene på bordet, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på Samsø, og fortalte ærligt, at der var dokumentation, de ikke havde haft tid til. Den måtte vige pladsen til fordel for borgerne. 

”Vi gjorde det bedste, vi kunne med de ressourcer, vi havde. Det betød, at vi valgte at yde en god sygepleje, og at dokumentationen kom i anden række, for vi kunne ikke nå begge dele,” siger Hedvig Hauge.

En ny undersøgelse om dokumentation lavet af Dansk Sygeplejeråd og dokumentationsrådet i Dansk Sygeplejeselskab viser, at kun 12 pct. af de adspurgte sygeplejersker i høj grad har nødvendig tid til at dokumentere deres sygepleje. 47 pct. har i nogen grad tid, 32 pct. i mindre grad tid og 9 pct. har slet ikke tid. 

På Samsø hang påbuddet de i forvejen pressede hjemmesygeplejersker over hovedet sommeren over, og det var ikke uden konsekvenser, fortæller arbejdsmiljørepræsentant Anja Mørk Madsen. 

”Det gik ud over psyken på de ansatte, så hver morgen snakkede vi om, at det ikke var sygeplejerskerne, det var galt med, men arbejdsbetingelserne,” siger hun. 

En kamp mod uret

Det der engang var et plejehjem, er nu både rådhus og huser hjemmesygeplejen. Sygeplejerske Lotte Echwald har lige parkeret en af hjemmesygeplejens eldrevne biler, og skynder sig indenfor i tørvejr. Hun blev først ansat på Samsø, lige inden påbuddet blev givet, så hun startede i en tid, hvor en sort skygge hang over hjemmesygeplejen.

”I min korte tid her har både mine kollegaer og jeg selv været pressede til det yderste. Påbuddet er et tydeligt tegn på manglende hænder og struktur,” siger hun. Lotte Echwald understreger, at alle kæmper med næb og klør for at udføre den gode sygepleje. 

”Det gør mig vred, at sygeplejerskerne har så dårlige arbejdsvilkår med hensyn til nok personale for at udføre de opgaver, der er,” siger Lotte Echwald. 

Men hjemmesygeplejen på Samsø er blot et sted ud af mange, hvor en travl arbejdsdag er en realitet. Derfor gik fællestillidsrepræsentanter fra samtlige midtjyske kommuner sammen. De ville vise, at de pressede forhold ikke kun gjorde sig gældende på Samsø. 

”Vi ser derimod påbuddet som et signal om, at sygeplejerskerne arbejder under vilkår, hvor det ikke er muligt for dem at efterleve de gældende krav og standarder bl.a. i forhold til dokumentation. Vi er simpelthen for få og har derfor ikke tilstrækkelig tid,” står der i det åbne brev, som blev sendt ud til kommunalpolitikerne i regionen.

Sygepleje fremfor dokumentation

Sygeplejerske Sannie Christa Hansen er netop kommet tilbage til rådhuset på Samsø efter sin formiddag ude hos borgerne. Hun har arbejdet i hjemmesygeplejen på Samsø i otte år. Der har været travle perioder indimellem, men denne sommer har været ekstra hård.

”Da vi fik påbuddet, var det med ondt i maven og uden samme lyst som tidligere, at jeg gik på arbejde. Jeg prøvede at være i godt humør, for det skulle ikke gå ud over borgere og kollegaer, men det fyldte konstant i ens hoved,” siger hun. 

Hun fortæller, at det gav en god start på dagen, at sygeplejerskerne satte sig ned sammen hver morgen for at sikre, at alle havde det godt. Sannie Christa Hansen har ikke været nervøs for, at de travle arbejdsdage med manglende dokumentation kunne have konsekvenser for patientsikkerheden i den direkte pleje. Vel vidende at mangelfuld dokumentation kan medføre fejl.

I dokumentationsundersøgelsen svarer 23 pct. af de adspurgte sygeplejersker, at de inden for den seneste måned har oplevet mangelfuld dokumentation, som har ført til en fejl og/eller utilsigtet hændelse. 50 pct. har oplevet mangelfuld dokumentation, men hvor det ikke har ført til en fejl og/eller utilsigtet hændelse. 

”Travlhed har ikke betydet, at jeg er bange for at begå fejl. Fremfor dokumentation har jeg prioriteret tid til plejen, og dér har jeg min faglighed med. Selvom mine kollegaer og jeg har travlt, så synes jeg, tingene bliver gjort ordentligt, omhyggeligt og omsorgsfuldt. Men når jeg er presset på tid og selv kommer på arbejde igen i morgen, så dokumenterer jeg ikke altid mine observationer. For så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre dagen efter. Hvis jeg måske bliver syg, så kan det være et problem, at der ikke er dokumenteret, da andre ikke ved, hvad jeg har observeret dagen før,” siger hun, og nævner, at det kan medføre manglende kontinuitet og risiko for fejl.  

Tiden stadig knap

På Samsø er påbuddet i dag fjernet, da den forsømte dokumentation er blevet indhentet. Men den er stadig ikke helt på plads.

”Hvis jeg har rigtig travlt, så prioriterer jeg borgerne, og så må dokumentationen vente eller have mangler. Jeg skubber det til sidst på ugen og kan så være nødt til at dokumentere på overtid,” siger Sannie Christa Hansen. 

Lotte Echwald kan også nikke genkendende til stadig at have meget at skulle nå. 

”Man skal virkelig kæmpe for at nå sin dag, og der er stadig ting, der bliver skubbet,” fortæller hun. 

Lotte Echwald fortæller, at man når det vigtigste, læser det om patienten, man skal, men slet ikke har tiden til at gå i dybden og få helheden med. 

Undersøgelsen om dokumentation viser, at en del af de adspurgte sygeplejersker heller ikke har mulighed for at sætte sig godt ind i egen eller kollegaernes dokumentation. 2 pct. har slet ikke mulighed, 18 pct. har i mindre grad mulighed, 56 pct. har i nogen grad mulighed, og 21 pct. har i høj grad mulighed.

Dagene med travlhed og manglende tid til dokumentation er forhåbentlig snart ovre for de to sygeplejersker på Samsø. De kan nemlig se frem til snart at få en hjælpende hånd.

Håber, vingerne kan bære

For at undgå nogensinde at få et påbud igen og for at komme travlheden til livs har både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant, Hedvig Hauge og Anja Mørk Madsen, talt hjemmesygeplejens sag for de lokale politikere. Og deres bøn er blevet hørt.

”Vi kan godt se, at sygeplejerskerne har haft travlt. Derfor var der ved et budgetseminar enighed om ekstra ressourcer til hjemmesygeplejen,” fortæller Marcel Meijer, socialdemokratisk borgmester i Samsø Kommune. Han lover, at det bliver endeligt vedtaget ved et kommunalbestyrelsesmøde den 12. oktober.

Det betyder, at der skal ansættes tre nye sygeplejersker, så hjemmesygeplejen får en opnormering fra fire til seks sygeplejersker i vagt. Hedvig Hauge fortæller, at de allerede nu er gået i gang med at søge og satser på, at stillingerne er besat inden årets udgang.

Både sygeplejerske Lotte Echwald og Sannie Christa Hansen er i enige om, at hjemmesygeplejen på Samsø er en skøn arbejdsplads, og de glæder sig til, at de hjælpende hænder er fundet.

”Selvom det ikke er lige rundt om hjørnet, så er det dejligt at vide, at der bliver ansat de sygeplejersker, der er nødvendige. Så håber jeg, at vingerne kan bære så længe,” siger Lotte Echwald. 

2017-11-tema-slide

TEMA: PRESSET DOKUMENTATION

Sygeplejerskers dokumentation er vigtig for forskning, udvikling af faget og ikke mindst patienternes sikkerhed. Alligevel halter det med at nå den. Ny undersøgelse viser en klar sammenhæng mellem nødvendig tid og mangelfuld dokumentation, som risikerer at føre til fejl og utilsigtede hændelser. Undersøgelsen peger også på, at ledelsens prioritering af dokumentation har en positiv indflydelse. På Samsø var hjemmesygeplejerskerne så pressede, at de måtte prioritere pleje fremfor dokumentation.