Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Sygeplejersker drømmer om solidaritet

De mange input i SAMMEN OM DSR fra sygeplejersker, tillidsfolk og kredsbestyrelsesmedlemmer er blevet til fire pejlemærker, der skal udmønte sig i konkrete ændringsforslag ved den ekstraordinære kongres i juni.

Sygeplejersken 2017 nr. 5, s. 54

Af:

Michael Bech, journalist

2017-5-orup-kreds-hovedstaden

”Ingen taler om solidaritet længere.”

Sådan lød det fra en deltager ved et debatmøde den 30. marts i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden om drømme, konkrete pejlemærker og processen med SAMMEN OM DSR.
Sygeplejersken drømmer om, at tidens selvoptagethed vil ændre sig til mod på fællesskab og samarbejde – også i Dansk Sygeplejeråd og blandt landets sygeplejersker.

”DSR er ikke et spørgsmål om ”I eller jer” – det er et spørgsmål om ”vi og os”. Det drømmer jeg om,” sagde en anden deltager til debatten, der blev åbnet med, at deltagerne blev opfordret til at drømme om det DSR, de ønsker.

De tiloversblevne pejlemærker i SAMMEN OM DSR fik i det hele taget en kærlig behandling til debatmødet.

Og den lidt mere konkrete opfølgning på drømmene blev komprimeret til forslag om, at der skal arbejdes på at skabe ”korpsånd”, mens der skal opbygges forpligtende tværgående netværk eller fora på tværs af DSR. Andre forslag til hovedbestyrelsen er, at tillidsrepræsentanterne skal klædes på til større medlemsaktivering og synlighed, mens der er ønske om længere valgperioder for TR og en regulering i antallet af næstformænd i kredsene.

Skal skabe en ny fælles kultur

Det ambitiøse fornyelsesprojekt i Dansk Sygeplejeråd bevæger sig da også ind i den afsluttende fase. SAMMEN OM DSR kører således nu med fire overordnede pejlemærker, som samler processens foreløbige idéer og holdninger i forløbet:

  • Større indflydelse til sygeplejerskerne.
  • Involverende og handlekraftige fællesskaber.
  • Sammenhæng på kryds og tværs.
  • Et aktivt og levende medlemsdemokrati.

Samtlige input i processen – helt tilbage fra den blev sat i gang i efteråret 2016 – er blevet gennemgået for at nå frem til disse fire pejlemærker. Fokus bliver lagt på at finde de tiltag og forandringer, der skal iværksættes for at understøtte, at DSR når de politiske pejlemærker.

Planen er, at DSR ved hjælp af ændringerne, som der er lagt op til i fornyelsesprojektet, skal finde nye positioner, gå nye veje, give mere plads til aktivisme og arbejde på at skabe en ny fælles kultur med mere samarbejde og større synlighed.

De fire pejlemærker skal diskuteres og understøttes på nye tværgående dialogmøder i kredsene den 18. april. Derefter samles hovedbestyrelsen den 20. april for at opnå enighed om de konkrete ændringsforslag, der vil blive lagt frem for DSR’s ekstraordinære kongres i juni. 

Læs også: Animationsfilm skal gøre livet lettere for kræftramte børn