Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Faglighed er afgørende for kvaliteten

Desværre ser det ud, som om at regeringen – i sin iver efter at frigøre ressourcer i f.eks. ældreplejen – kommer til at mindske pladsen til sygeplejerskernes faglighed og dermed gå på kompromis med patientsikkerheden og borgernes tryghed.

Sygeplejersken 2018 nr. 11, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

Grete Christensen
Foto: Simon Klein-Knudsen
Den første af i alt seks delreformer i regeringens sammenhængsreform er netop blevet lanceret og fokuserer på at afbureaukratisere kernevelfærden. Det er vigtigt, at vi får ryddet op i unødvendige regler, men vi må ikke gå på kompromis med fagligheden.

I Dansk Sygeplejeråd har vi aktivt taget del i regeringens "Meld en regel"-kampagne. Flere sygeplejersker har benyttet muligheden til at melde regler ind, som de mener med fordel kan forenkles og afskaffes. Det er klogt at lytte til sygeplejerskernes erfaringer og faglighed, når man vil ændre i sundhedsvæsenet.

Desværre ser det ud, som om at regeringen – i sin iver efter at frigøre ressourcer i f.eks. ældreplejen – kommer til at mindske pladsen til sygeplejerskernes faglighed og dermed gå på kompromis med patientsikkerheden og borgernes tryghed. Det gælder især forslaget om at forenkle kravene til den sygeplejefaglige udredning.

Den sygeplejefaglige udredning er kernen i sundhedsindsatsen for borgerne. Det samme gælder dokumentation og journalføring, som er til for at sikre det sundhedsfaglige niveau. Vi ved, at der er en direkte sammenhæng mellem en god udredning og god journalføring i forhold til at sikre borgerens sikkerhed og oplevelse af tryghed i behandlingen.

Derfor er vi meget skeptiske ved anbefalingen om at forsimple og præcisere den sygeplejefaglige udredning. Vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten og sikkerheden i behandling og pleje.

Bedre plads til sygeplejerskers faglighed er en bedre og sikrere vej til mere kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Det håber vi bliver afspejlet i både sammenhængs- og sundhedsreformen.