Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken Årgang 2018 nr. 13

Læs online Download
1318_forside - magasinforsiden

I HVERT NUMMER

Hørt: Computere kan ikke skabe tryghed

Efter mange år som sygeplejerske troede operationskoordinator, Sheila Petersen, at hun var immun overfor besparelser. Men da det faste holdepunkt for de kræftsyge børn og deres familier på Rigshospitalet blev fyret, blev hun ramt så hårdt, at hun ikke kunne tie længere.

Dilemma: Uden patienten ved det

En pårørende havde aftalt med lægen, at terapierne skulle kobles fra på ICD-enheden på den pårørendes mor. Men uden at moren blev informeret om det. Og det var Susanne Højgaard, som stod med opgaven.

Fuldt fortjent: Det handler om mennesker

Solveig Lauridsen er både nyretransplanteret, brystkræftover-lever og sygeplejerske gennem 41 år. Hun kender om nogen til livet på et hospital – fra flere vinkler.

Skiftedag: "Plads til alle på regnbuehjemmet"

Kristine Bækhøj har længe kæmpet de udsattes sag – bl.a. som sygeplejerske for heroinmisbrugere. I dag har hun sin gang på Slottet, Danmarks eneste regnbueplejehjem for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner – LGBT-personer.

Tema: Sygeplejerskemangel

Er der nogen, der har set en sygeplejerske?

5.000 sygeplejerskejob står ubesatte hen. Sygeplejeledere kæmper for at få dem besat, så vagtpuslespillet kan gå op, og borgerne få et minimum af pleje og behandling. Samtidig svinger politikerne sparekniven og fyrer de sygeplejersker, der er så hårdt brug for.

Anja frygter, at fyringer går ud over patienterne

Dagen for eksekveringen af fyringerne i Region Sjælland var forfærdelig, men værre kan det blive for de patienter, der må lide under manglen på de afskedigede medarbejdere, mener operationssygeplejerske Anja Refsgaard.

Fuldtid kræver bedre arbejdsvilkår

Hvis flere går op i tid, kan det mindske manglen på sygeplejersker, mener KL. Dansk Sygeplejeråd mener også, at flere sygeplejersker skal have mulighed for at vælge fuldtid. Det er nemlig langtfra muligt alle steder. Og mange fravælger en fuldtidsstilling af private årsager, skiftende arbejdstider og hårdt arbejdsmiljø.

Efter fire måneder var jeg ved at knække nakken

Bortset fra en kort periode har sygeplejerske Zilah Petersen kun arbejdet 32 timer om ugen de seneste otte år. Både i sit nuværende job på et plejecenter og i de forrige på en medicinsk afdeling og en akutmodtagelse. På hospitalerne var det af nød. Nu er det af lyst.

Sara kan ikke få lov at arbejde fuld tid

Da hæmodialyse 1 på Frederiksberg Hospital for to år siden blev beskåret, blev arbejdstiden sat ned med en halv time om dagen. Nu ansættes sygeplejerskerne maksimalt på 33 timer om ugen. For sygeplejerske Sara Holse Mortensen er det problematisk.

Anmeldelser

Boganmeldelser

I dette nummer af Sygeplejersken anmeldes følgende bøger: "Bevegelig berørt", "Klinisk vejledning; refleksion og didaktik", "Relationel kapacitet - sammenhæng i offentlige organisationer" og "Der lurer en angst. Psykiatri, samfund og socialkarakter".

Recovery

Recovery skal vende tankegangen i psykiatrien

Recovery. Forskning, der har vist, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt eller delvist fra psykisk sygdom, har banet vejen for recovery. Men der er stadig et stykke vej, inden virkeligheden lever op til de politiske visioner om en psykiatri, der har recovery som udgangspunkt.

"Håbet var min vej ud af den mørke sygdomsskov"

Recovery. Da Camilla Krogh var indlagt med skizofreni, fik hun at vide, at hun var kronisk syg, og at hendes fremtidsdrømme var urealistiske. I dag lever hun et helt almindeligt sygdomsfrit liv, og hun er ikke i tvivl om, at det var håb og drømme, der gav hende livet tilbage.

Debat

Kommentar: Vi er stolte af vores navn

Diskussionen om, hvorvidt vi skal kaldes sygeplejeforskere, forskere i klinisk sygepleje eller simpelthen bare sundhedsvidenskabelige forskere, er ikke ny og måske heller ikke vanvittig interessant.

Triage

Sygeplejersker er bedre end algoritmer

Triage. På akutklinikker landet over bliver patienter vurderet efter triagesystemer. Men et nyt forskningsstudie viser, at sygeplejerskers kliniske blik er meget bedre til at forudsige dødelighed, end systemer og algoritmer er.

Formanden vs. sundhedsministeren

Flere sygeplejersker skal forebygge indlæggelser

Mangel. Står det til sundhedsministeren, skal der flere sygeplejersker i kommunerne og almen praksis, og de skal sikre, at færre borgere bliver indlagt på hospitalet. Hun mener, at det samtidig kan være med til at løse nogle af problemerne med at rekruttere sygeplejersker til især hospitalerne.

Næstformandsvalg 2018

Næstformandsvalget afgjort

Næstformandsvalg. Genvalg til Anni Pilgaard som 1.-næstformand, og Dorthe Boe Danbjørg afløser Dorte Steenberg som 2.-næstformand. Højere valgdeltagelse end for fire år siden.