Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Næstformandsvalget afgjort

Næstformandsvalg. Genvalg til Anni Pilgaard som 1.-næstformand, og Dorthe Boe Danbjørg afløser Dorte Steenberg som 2.-næstformand. Højere valgdeltagelse end for fire år siden.

Sygeplejersken 2018 nr. 13, s. 40-41

Af:

Henrik Boesen, journalist

13-2018_nfmvalg1

To næstformænd i Dansk Sygeplejeråd er fundet efter knap halvanden måneds intens valgkamp og to ugers afstemningsperiode: Anni Pilgaard fik flest stemmer, og hun fortsætter dermed som 1.-næstformand i en ny fireårig periode for tredje gang. Med sig som 2.-næstformand får hun Dorthe Boe Danbjørg fra Kreds Syddanmark. Hun afløser dermed Dorte Steenberg, som ikke genopstillede.

De to nyvalgte skal sammen med Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen udgøre den politiske ledelse de næste år. Deres indbyrdes fordeling af arbejdsområder vil blive afklaret hurtigst muligt.

20.699 medlemmer, næsten 1.000 flere end for fire år siden, afgav deres stemmer. Valgdeltagelsen blev dermed på 28,6 pct.

Halvdelen af stemmerne

Anni Pilgaard og Dorthe Boe Danbjørg fik næsten halvdelen af alle afgivne stemmer i kampen, hvor i alt fem kandidater stilede mod de to politiske topposter. De fem kandidater har siden begyndelsen af oktober mødt medlemmerne på valgmøder i alle kredse, og som noget nyt i Dansk Sygeplejeråd stillede de op til en live debat på Facebook. Med omkring 30.000 visninger nåede debatten dermed ud til både rigtig mange medlemmer og til interesserede uden for organisationen. Og Grete Christensen kunne i sin velkomsttale til de to næstformænd afsløre, at live debatten på Facebook havde vakt interesse hos politikere i andre interesseorganisationer.

Næstformandskandidatger
Grete Christensen roste næstformandskandidaterne for at have ført en fair og sober valgkamp. Fra venstre: Annette Schjermer Voss Møller, Line Gessø Storm Hansen, Signe Hagel Andersen, Dorthe Boe Danbjørg og Anni Pilgaard.
Foto: Søren Svendsen
Formanden takkede de fem kandidater for at have ført en fair og sober valgkamp:

"Og det har været en nuanceret debat, hvor I hver især har haft jeres mærkesager at kæmpe for," fremhævede hun.

Store udfordringer forude

Anni Pilgaard opnåede 27,8 pct. af stemmerne. Om sit genvalg siger hun: "Tak for opbakningen og tilliden til alle dem, der har stemt på mig, og tak til mine medkandidater for en meget fin og sober valgkamp. Nu, hvor valget er afgjort, så er det et vigtigt mål for mig at være alle sygeplejerskers næstformand. Jeg glæder mig til at tage fat på alle de store udfordringer, der ligger foran os – og jeg vil fortsat gå til opgaven med både stor energi og stor ærbødighed."

Nyvalgte 2.-næstformand Dorthe Boe Danbjørg fik 22,3 pct. af stemmerne. Hun kommer fra en stilling som uddannelsesleder og klinisk sygeplejeforsker ved Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Tidligere har hun bl.a. været sygeplejerske og tillidsrepræsentant på børneonkologisk afdeling på Rigshospitalet. Hun har desuden været kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråds Kreds Syddanmark siden 2017 og tidligere kredsbestyrelsesmedlem i den daværende Hovedstadens Amtskreds.

"Jeg er fuldstændig overvældet over at være blevet valgt. Det er en stor ære, og jeg vil gøre alt for at leve op til det store ansvar, som medlemmerne har givet mig. Det er en drøm at skulle være med til at kæmpe for de mange tusinder af sygeplejersker, som hver dag går på arbejde og knokler for sygeplejefaget og på trods af svære arbejdsvilkår giver patienter og pårørende en god pleje. En kæmpe tak til alle, der har støttet mig, stemt på mig – og til mine medkandidater for en god kamp!" sagde Dorthe Boe Danbjørg, da det hele var afgjort.

Stemmefordeling næstformandsvalg DSR 2018