Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Ledere skal være i kontakt med dem, de leder

Ledelse. Udspil om ledelse i den offentlige sektor blotlægger, at lederne har alt for mange medarbejdere under sig til at kunne favne alle.

Sygeplejersken 2018 nr. 8, s. 53

Af:

Michael Bech, journalist

7 budskaber fra Ledelseskommissionen

1. Borgeren skal i centrum

2. Politikerne skal have tillid til ledelse

3. Samarbejdssystemet skal forenkles

4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften

5. Ledere skal sætte retning

6. Ledere skal sætte holdet

7. Ledere skal udvikle sig

Læs mere på www.ledelseskom.dk

Ledere skal sætte retning. Ledere skal sætte holdet. Men ledere skal også udvikle sig. Og præsterer lederen ikke tilfredsstillende, så skal han/hun fyres. For borgeren skal sættes først.

Sådan lyder nogle af de overordnede budskaber fra regeringens Ledelseskommission, der den 12. juni lancerede 28 anbefalinger under 7 budskaber i sit udspil, der lægger vægt på, at kerneopgaverne skal i centrum.

Anbefalingerne berører ledelse på forskellige offentlige områder. Også sundhedsvæsenet og f.eks. den ledelse af sygeplejersker, der varetages af afdelingssygeplejersker og oversygeplejersker.

For Dansk Sygeplejeråd har det været vigtigt, at ledelseskommissionen ikke fokuserer på styring, men på nærværende og involverende ledelse.

"Det er positivt, at rapporten sætter den stærke lederidentitet i højsædet. Men der mangler en mere entydig prioritering af den faglige viden. Ledelsen skal kende til de forløb, der er sat i gang, og på det faglige plan sikre sig, at medarbejderne har kendskab til patienter og tilbud, så man ved, hvordan borgeren skal behandles," siger formand for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

For stort ledelsesspænd

Den nærværende del af ledelsen er dog gjort svær af bl.a. de store ledelsesspænd (antal medarbejdere pr. leder), som mange sygeplejefaglige ledere oplever i sundhedsvæsenet.

"Offentlige ledere skal være i kontakt med det, de leder. Mange steder bør ledelsesspændet gøres mindre ved at indsætte flere ledere eller arbejde med organiseringen på andre måder," lyder anbefalingen fra Ledelseskommissionen, der konkluderer, at "man kan ikke lede nogen, man ikke er i kontakt med".

En ny undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd viser da også, at 56 pct. af de sygeplejefaglige ledere i kommuner og regioner angiver, at de ikke har tilstrækkelig tid til deres medarbejdere.

"Der er et kæmpe ledelsesspænd for rigtig mange sygeplejefaglige ledere. Og det gør, at selv den bedste leder kan komme til kort. Involverende og inspirerende ledelse kræver, at man taler med sine medarbejdere og er med til at udvikle dem. Det er til gavn for alle," siger Grete Christensen.