Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Dengang: Den evige kamp - sygeplejenormering

Dagligdagen hang kun sammen, fordi arbejdstiden var på 12-14 timer med en fridag pr. uge.

Sygeplejersken 2019 nr. 1, s. 34

Af:

Gunilla Svendsmark, fagkonsulent, Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Esbjerg Sygehus 1915

I 1915 havde Esbjerg Sygehus 52 senge med en gennemsnitlig overbelægning svarende til 65 patienter i alt.

De blev passet af disse 19 sygeplejersker og elever uden andet hjælpepersonale end et par gangpiger, der gjorde rent på fællesarealerne.

Sygeplejeeleverne  gjorde rent på patientstuerne.

Oversygeplejerske Johanne Nielsen (forreste række i midten) kæmpede i de 33 år, hun ledede sygeplejen, for bedre normeringer.

Hun lykkedes delvist, men dagligdagen hang kun sammen, fordi arbejdstiden var på 12-14 timer med en fridag pr. uge. Og fordi hun selv også fungerede som operationssygeplejerske med døgnvagt 24/7.