Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

De kalder mig Plastprinsessen

Genbrugsplast. På Vejle sygehus har Ortopædkirurgisk operationsafdeling siden februar 2019 sorteret blødt og hårdt plastaffald. Et paradigmeskift med fokus på miljø og genanvendelighed, som ændrer rutiner og giver mening for hele personalet. Et lille skridt i en proces, hvor også sygehuse gør en indsats for miljø og klimamål.

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 44-46

Af:

Birgitte Vange, journalist

Christina Kirkegaard-10

Hendes kolleger kalder hende plastprinsessen. Det er der en grund til. Da specialeansvarlig sygeplejerske Christina B. Kirkegaard for to år siden startede på Ortopædkirurgisk operationsafsnit A750 på Vejle Sygehus, blev hun rystet over de enorme mængder affald, som afdelingen hver dag producerede.

”Det var overvældende,” siger hun. “Bevidsthed om miljø og genbrug har boet i mig altid, og når jeg går tur med mine børn, har vi altid en pose med til at samle skrald i.”

Det påvirkede hende meget at se tv-udsendelser om klima og plastforurening i havene, samtidig med at hun på operationsgangen så, hvor meget plast der blev smidt ud.

Med inspiration fra blandt andet Rigshospitalet, faglige møder og kongresser tog idéen om et affaldsprojekt med sortering af blød og hård plast gradvis form. Afdelingssygeplejerske Liselotte Gjerka Lorentsen var med på idéen og fik godkendelse fra ledelsen.

Sådan sætter du gang i affaldssortering på din afdeling
  • Omstilling kræver en ildsjæl, der kan motivere og involvere kollegerne
  • Søg inspiration på andre afdelinger, kongresser og faglige møder
  • Få ledelsen med på idéen – og de vigtige samarbejdspartnere: teknisk afdeling, portører, miljøkonsulent o.l.
  • Rutiner gentænkes med fokus på rengøring af affald, sortering og arbejdsmiljø
  • Udvikle visuelle plancher og instrukser for nye procedurer
  • Investere i tekniske løsninger – affaldsstativer, kompressorer m.m.
  • Løbende undervisning, information, målsætning og feedback om, hvordan det går.

Og i teknisk afdeling var overportør Brian Dupont også engageret i miljø og klima og i stand til at finde tekniske løsninger på mange af de udfordringer, der opstod.

Omstilling koster tid og penge

Alle medarbejderne kunne se værdien af at sortere affald til genanvendelse. Men de færreste forestillede sig, at processen blev så omfattende.

“Der har været mange bump på vejen,” fortæller Christina B. Kirkegaard. Utallige procedurer skulle gentænkes med fokus på rengøring af plastaffald, sortering og arbejdsmiljø. Der skulle indkøbes affaldsstativer, spande og møbleres om på operationsstuer og i affaldsrum. Portørerne skulle have nye rutiner for at håndtere flere typer affald osv.

Sygehus Lillebælt bevilligede en halv mio. kr. til indkøb af tre kompressorer til Vejle og Kolding sygehuse. Det er containere med indbygget mekanik, der presser plasten sammen.

Der skulle også findes aftagere til plasten, for projektet gav kun mening, hvis den sorterede plast blev genanvendt.

Plast er ikke bare plast

Der findes syv forskellige plasttyper, og mange emner er sammensat af flere slags. En infusionspose er f.eks. lavet af blød plast, men studsen er af hård plast. Den må klippes af, før den bløde plast kan genanvendes.

I første omgang har operationsafsnit A750 haft fokus på sortering af klar blød plast. Vejle Sygehus indsamler nu 190 kg blød plast på en måned, og målet er i 2019, at 30 pct. af al plast genanvendes. Sygehuset får 1 kr. pr. kg, og plasten sendes til Tyskland, hvor den forarbejdes, før den genanvendes til tøjproduktion i Asien.

Hård plast indsamles også. Den køres til sorteringscentral og ender som plastgranulat i Tyskland, som anvendes til bl.a. plasticmøbler.

Kulørt blød plast fra f.eks. handsker, ventilationsposer, forskellig emballage og underlag kan ikke genanvendes og ryger i småt brændbart.

Perspektiverne

Sorteringsprojektet har skabt et fællesskab på operationsafsnittet om en meningsfuld opgave. En udpræget holdindsats, som Christina B. Kirkegaard er utrolig stolt af.

“Vi vil det her, og der går sport i det,” siger hun. “Der har været et rigtig godt samarbejde, og ledelsen har bakket os utrolig flot op.” Udover plast sorterer Vejle Sygehus nu også pap, papir og metal.

Det er hendes håb, at Danske Regioner tager bolden op og sætter mål for, hvordan sygehusene skal håndtere affald. Etablering af et dansk plastforarbejdningsanlæg ville øge bæredygtigheden, så plasten ikke skal sendes til Asien for at blive genanvendt.

“På operationsgangen forsøger vi nu at mindske den mængde plast, vi bruger. Vi taler med vores produktspecialister, i håb om at de får deres firma til at gentænke emballagen,” siger Christina B. Kirkegaard. “Tænk, hvis man inddrog klimamålene i EU’s regler for udbud, så producenterne skulle beskrive, hvordan produkter og emballage blev bortskaffet.”

Hver uge får A750 henvendelser fra andre afdelinger og forespørgsler om undervisning. Det har foreløbig inspireret fem andre operationsafsnit, laboratoriet og køkkenet på Vejle Sygehus til at gå i gang med sortering af plast, og andre er på vej.

På operationsafsnittet har man nu afskaffet engangskrus og plastbestik af polystyren, som ikke kan genbruges. Og kollegerne har givet Christina B. Kirkegaard et nyt tilnavn:

“De kalder mig Plastprinsessen,” fortæller hun med et grin.

Ikon-miljøkæmpere

Miljøhjælperne

Rundt omkring i sundhedsvæsenet skubber ildsjæle på for at give miljøet en ekstra hjælpende hånd.

I løbet af efteråret sætter vi fokus på sygeplejersker, som har taget forskellige initiativer til bl.a. bedre genanvendelse af de enorme mængder plastaffald fra hospitalerne.

Skriv til os på redaktionen@dsr.dk hvis du kender til andre gode eksempler.

Læs også: