Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Regionerne i fuld gang med miljøprojekter

Sygeplejersken 2019 nr. 10, s. 48-49

Af:

Emma Tram, journalist

Mindre madspild, bedre affaldssortering og overgang til mere miljø-venlige energiformer. Det er er nogle af de mange projekter, de store energiforbrugere - sygehusene - er i gang med landet over for mindske beslastningen på miljøet.

Region Nordjylland: Indkøb, adfærd og rutiner skal mindske CO2-udledning

Region Nordjylland er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening blevet ”KlimaRegion”, hvilket vil sige, at de har forpligtet sig til at nedbringe deres CO2-udledning med 2 pct. om året indtil 2025.

Derfor er regionens klimaindsats også centreret omkring CO2-udledning – både den direkte fra f.eks. biler og oliefyr, men også de mere indirekte fra elektricitet, services og varer.

I februar lå en ny klimahandlingsplan klar, og Mette Arleth, udviklingskonsulent for KlimaRegion Nordjylland siger med et smil: ”Vi er i gang med at gå i gang.”

Processen, der er sat i gang, skal blandt andet kigge på indkøb, adfærd og rutiner, og til det er der brug for hjælp.

”Det er jo sygeplejerskerne, der ved, hvad der giver mening i den kliniske praksis, og hvad der er uhensigtsmæssigt,” fortæller Mette Arleth. Derfor har regionen besluttet, at klimaet skal på dagsordenen hos alle MED-udvalg.

”De fleste er jo ikke ansat til at tage sig af klima, men vi kan heller ikke blive bedre uden dem. Det er en spændende balance,” fortsætter Mette Arleth.

Der er afsat en pulje med 5 mio. kroner til klimaindsatser, og på Regionshospitalet Vendsyssel er de allerede gået i gang. Her er de ved at udfase engangsservice og vil gerne lave forsøg med rengøring med ultralyd frem for skrappe kemikalier.

Region Midtjylland: Klinisk praksis skal være mere bæredygtig

I Region Midtjylland er de meget opmærksomme på, hvordan hospitalernes affald bedre kan sorteres, men igennem et ”Netværk for bæredygtige hospitaler”, bliver der også sat fokus på en række andre klimainitiativer.

Alle faggrupper kan være med i netværket og få del i en pengepulje til at gøre den kliniske praksis mere bæredygtig. Og her er det blandt andet forbruget der er i søgelyset, fortæller projektleder for netværket, Maria Gaden Bjerre.

”Jeg har selv en baggrund som jordemoder, og jeg ved, hvor meget man hiver ud af skabet. Hvis vi kan få alle sygeplejersker og læger til at bruge måske fem procent mindre, vil det jo give enormt meget,” siger hun.

Netop forbruget er i fokus, da denne post – der blandt andet inkluderer medicin og klinisk udstyr – står for 70 pct. af hospitalernes CO2-udledning.

Udover netværket arbejdes der også på at svanemærke al rengøringen på Randers hospital, samt undgå unødvendigt mange affaldsposer.

”Vi fjernede en affaldsspand i et mødelokale, hvor der var to. Og hvis vi sparer én stor blå sæk, som bliver tømt en gang om dagen fem gange om ugen, så sparer vi ca. 21 kg. plast om året,” fortæller Maria Gaden Bjerre.

Region Syddanmark: Fjernvarme fremfor el

Region Syddanmark er det i høj grad de enkelte hospitaler, der har sat projekter i gang for at nå målet om at reducere udledningen af CO2 med 40 pct. i 2020 i forhold til 1990.

OUH
På OUH har man blandt andet taget fat i en række projekter der omhandler energi. Skift af tag og vinduer giver bedre isolering og dermed energibesparelser.

Desuden skiftes alle pærer gradvist ud med LED-pærer, og vaskemaskinerne i sterilcentralerne skal fremover opvarmes ved hjælp af fjernvarme frem for el.

I Svendborg har man desuden et overtryk af grundvand som, inden det bliver ledt ud i Svendborg sund, bruges til at køle bygningerne ned om sommeren og varme luften op om vinteren.

”Vandet er altid 10 grader, og det er jo helt gratis,” uddyber Jørgen Lindegaard, leder for teknisk sektion på OUH.

Alle de små energitiltag bliver til noget, når de summes op, fortæller Jørgen Lindegaard; fra 2007 til 2016 sparede energitiltagene OUH for 67 mio. kroner.

Lillebælt
På Sygehus Lillebælt er det særligt affaldet, man har sat ind overfor. Ikke mindst plastikken, som kan give lidt udfordringer, forklarer Gurli Evershed, souschef for serviceafdelingen:

”Vi arbejder lige nu hårdt på, at både den bløde og hårde plast skal sorteres til genbrug i stedet for til småt brandbart, men det kan være svært at finde ud af, hvad der er genanvendelig hård plast.”

Gurli Evershed forventer, at projektet for alvor kommer op at køre på alle afdelinger inden for de næste tre måneder.

”Vi tænker meget på miljøet, og arbejder hele tiden med affald, både af hensyn til miljøet og økonomien,” siger hun.

Region Sjælland: vil reducere mængden af madspild

I Region Sjælland bliver der arbejdet med flere forskellige grønne tiltag, heriblandt at sænke mængden af madspild.

De har indført et nyt koncept, som har reduceret madspild fra sygehusenes afdelinger med 50 pct. Derudover bruger regionen madaffald til biomasse som indgår i strømproduktion på lokale biogasanlæg.

Et andet tiltag i Region Sjælland er en energispareindsats, hvor man for eksempel på Næstved Sygehus har udskiftet vinduer, belysning, ventilationsanlæg og etableret solceller. Det er gjort for at spare på både el og varme.

Også bæredygtigt byggeri er i fokus i regionen, hvor man går efter bæredygtighedscertificeringer og FN’s verdensmål, blandt andet i byggeriet af Psykiatrihus Slagelse og udvidelsen af Nykøbing F. Sygehus.

Region Hovedstaden: Spildevand, energi og affald

I Hovedstaden arbejder de overordnet med tre forskellige områder, fortæller Heine Knudsen, enhedschef for energi- og miljøområdet. De tre områder er spildevand, energieffektivisering og affaldshåndtering.

Spildevand: På Herlev Hospital er et vandrensningsprojekt i gang, som skal sætte standarden for regionens andre hospitaler.

”Forestil dig et rum på størrelse med et parcelhus, hvor der kommer møgbeskidt vand ind, og drikkevand ud,” forklarer Heine Knudsen.

Energieffektivisering: I Hovedstaden vil man reducere CO2-aftrykket med 60 pct. i 2025, og for at nå det mål skal energien bruges effektivt. Derfor går regionen i november i gang med at investere 1 mia. kroner i at energieffektivisere, ved blandt andet at udskifte gamle ventilationssystemer, pumper og lignende.

Affaldshåndtering: Sidst men bestemt ikke mindst satser regionen lige nu på et stort genanvendelsesprojekt, hvor 50 ton affald hver dag skal sorteres på samme måde på tværs af alle hospitalerne.

”Det er jo ofte sygeplejerskerne der står med emballage og skal sortere, og mange er helt vildt engagerede. De har et grønt hjerte, og det er dejligt,” siger Heine Knudsen.

Læs også: