Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Erik Elgaard Sørensen

Sygeplejersken 2019 nr. 13, s. 65

Af:

Lisbeth Kjær Lagoni, sygeplejefaglig direktør,

Mette Grønkjær, forskningsleder

Det er med stor sorg, vi har mistet vores gode og nære kollega, sygeplejerske, forskningsleder og professor i klinisk sygepleje, Erik Elgaard Sørensen.

Erik blev uddannet sygeplejerske i 1983 og var i en lang årrække ansat på det daværende Aalborg Sygehus og siden Aalborg Universitetshospital.

Efter mange år i det kliniske felt blev Erik underviser på sygeplejerskeuddannelsen efterfulgt af kandidatuddannelse, forskeruddannelse, post doc-forløb, lektorstilling, forskningsleder og professor i klinisk sygepleje ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Erik var sygeplejerske med stort S. Til trods for de mange titler, som Erik erhvervede sig i årenes løb, var det altid titlen som sygeplejerske, han præsenterede sig med.

Erik brændte for sygeplejen - for syge og sårbare mennesker og deres pårørende, og for til stadighed at bidrage til at forbedre pleje og behandling. Erik var en enorm sygeplejefaglig kapacitet, og han var særligt optaget af, at sygeplejefagets yderside, forstået som de samfundsmæssige rammer og strukturer hvori sygepleje udøves, har betydning for sygeplejens inderside, fagets egenlogik.

Sygepleje er dermed ikke isoleret fra den samfundsmæssige udvikling, men det lå Erik på sinde at værne om fagets inderside, for deri ligger fordringen om at tage vare på syge og sårbare mennesker.

Således var Erik også af den overbevisning, at gennem en stærk monofaglighed kan sygepleje bidrage til at øge kvaliteten af tværfaglige og sammenhængende patientforløb.

Erik var en ildsjæl og indgik særdeles dedikeret i enhver arbejdsproces. Han bestred en række tillidsfulde poster i sygeplejefaglige arbejdsgrupper, bestyrelser og fonde, og var en højt respekteret mono- og tværfaglig samarbejdspartner.

Vi har med Eriks død mistet et forbillede og et fyrtårn inden for sygeplejen.

I perioden 2013-2018 stod Erik i spidsen for Forskningsprogrammet ”Patienten i Front – Forskning i Centrum” ved Aalborg Universitetshospital. Forskningsprogrammet indeholdt hele 52 forskningsprojekter, der blev præsenteret på en stor afslutningskonference i november 2018.

Sammen med kollegaer fra Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet indgik Erik i et internationalt forskningssamarbejde vedr. den sygeplejefaglige begrebsramme Fundamentals of Care, der har fokus på personcentreret sygepleje, kontinuitet og høj faglighed.

Erik indgik i styregruppen for det internationale forskningsnetværk International Learning Collaborative (ILC) og har sammen med professor Alison Kitson, Flinders University, Australien, spillet en afgørende rolle i forhold til introduktion og samarbejde om begrebsrammen Fundamentals of Care.

Med Erik bag roret førte dette samarbejde til etablering af et tværinstitutionelt forskningssamarbejde i Region Nordjylland om personcentreret sygepleje, hvor målet er at integrere begrebsrammen i planlægning og gennemførelse af klinisk sygepleje og uddannelse, undervisning, ledelse, udvikling og forskning i klinisk sygepleje.

Eriks strategiske blik og utrættelige indsats har medført, at professor Alison Kitson blev adjungeret som professor ved Aalborg Universitet i 2018.  

Erik var en særdeles vellidt kollega og leder. Han har med sin grundige, ordentlige og omsorgsfulde facon sat sit aftryk mange steder; internt på Aalborg Universitetshospital, Aalborg Universitet og i utallige nationale og internationale sygeplejefaglige- og forskningssammenhænge.

Det er en svær tid for os alle, og det bliver en svær arv at løfte efter Erik. Vi er heldigvis sammen om opgaverne, og det skal vi være, for ”sammen er vi stærke”. Det ville Erik have sagt.

Vores tanker går til Eriks mand Flemming, øvrige familie og nære venner.

Æret være Eriks minde.

Sygeplejefaglig direktør Lisbeth Kjær Lagoni, forskningsleder Mette Grønkjær samt kollegaer ved Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital.