Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

5 minutter med: Lene Plejdrup

”Man skal se udvikling og forandring som et must, man skal arbejde med på og ikke imod. Man skal have de fornødne kompetencer praktisk og instrumentelt i forhold til de opgaver, der skal udføres."

Sygeplejersken 2019 nr. 2, s. 7

Af:

Michael Holbek, journalist

Lene Plejdrup
Privatfoto
Lene Plejdrup, 57 år. Arbejdssted: Sygeplejerske i CRECEA - en konsulentvirksomhed, der er godkendt som autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Hvorfor valgte du at blive sygeplejerske?
”Det er en alsidig uddannelse med en god blanding af håndværk, psykologi og kommunikation, som giver mulighed for at søge job mange forskellige steder, bl.a. også i udlandet.”

Hvad var dit første job?
”På Kirurgisk Ambulatorium på Holstebro Sygehus.”

Hvorfor valgte du at specialisere dig inden for arbejdsmiljøsygeplejen?
”Jeg ville gerne være med i forreste række, når det gælder forebyggelse. Jeg arbejder ude i virksomheder over hele landet. Her er jeg inde og formidle viden og vejlede den enkelte medarbejder i at tage bedst mulig hånd om sig selv, og samtidig er man med til at styrke virksomhedens samlede arbejdsmiljøindsats.”

Hvem har du lært mest af i din karriere?
”Jeg har lært og lærer stadig af mine kolleger. Det gælder både det faglige og i forhold til inspirerende, personlige egenskaber.”

Hvad kendetegner en god sygeplejerske?
”Man skal se udvikling og forandring som et must, man skal arbejde med på og ikke imod. Man skal have de fornødne kompetencer praktisk og instrumentelt i forhold til de opgaver, der skal udføres. Og man skal kunne møde borgeren, patienten, klienten eller kunden med respekt, empati, troværdighed og tillid.”

Hvilket råd vil du give en nyuddannet?
”Vær nysgerrig og sug til dig fra dine kollegers forskellige kompetencer. Det er vigtigt, at vi i hverdagen tør bruge hinanden, så du skal ikke være bange for at spørge, når du ikke føler dig klædt på til en opgave.”

Hvad er det mest tilfredsstillende ved dit job?
”Jeg er super glad for at være ude så vidt forskellige steder. Det ene øjeblik kan jeg være på en virksomhed, hvor de fremstiller pommes frites, det næste i en lufthavn. Der kan være stor forskel på kompleksiteten i opgaverne, så jeg bruger mine 31 års erfaring og har samtidig et stort bagland af forskellige faggrupper som support. Det er meget tilfredsstillende.”

Hvad er det mest udfordrende ved dit job?
”At styre min kalender, når der er travlt, og jeg godt kan lide at arbejde. Vi har jo en ordrebog og skal selv tjene vores løn forstået på den måde, at vi selv skal ud og lave kontrakt med kunderne og sørge for, at der bliver sendt en faktura ud. Det er ikke noget, man lærer på sygeplejeskolen. I det hele taget var det nyt for mig også at skulle være en slags sælger. Men at sælge handler om at være empatisk og sætte sig i kundens sted, og er der noget, vi sygeplejersker er gode til, så er det at være empatiske.” 

Hvad kan holde dig vågen om natten?
”Hvis jeg er på natarbejde, holder jeg mig vågen, men ellers er der ikke noget.”

Hvad er du mest stolt af i din karriere?
”Nu har vi vestjyder det ikke med at gå og sige, vi er stolte over noget. Men jeg er glad for, jeg altid har gjort, hvad jeg havde lyst til. Og jeg er specielt glad for, at jeg i 80’erne arbejdede to år i Californien, dels på et hospice og dels et privathospital for misbrugere.”

Hvis du kunne ændre en ting i sundheds- væsenet, hvad skulle det så være?
”Så ville jeg sætte skatten i vejret og få nogle penge ind i sygehusvæsenet.”

Hvor ser du dig selv om fem år?
”Forhåbentlig arbejder jeg stadig med arbejdsmiljø.”

Hvordan tror du, at sygeplejen vil udvikle sig de næste 10 år?
””Med udsigt til mange år på arbejdsmarkedet vil der være stigende behov for at investere endnu mere i såvel den fysiske som den mentale sundhed – både for den enkelte medarbejder, men også fra arbejdsgiverens side. Det skal ske, fra man starter i sit første job, for det gode helbred er bygget op gennem hele livet. Påvirkning fra en stigende mængde kemikalier og stoffer i arbejdsmiljøet vil også kræve en større indsats i forhold til at sikre et sundt arbejdsmiljø.”