Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Leder: Sygeplejersker i centrum

Det handler ikke om at overtage lægeopgaver eller tage ansvar for alt, men om at give sygeplejersker ret til at udføre de opgaver, de allerede er uddannet til, uden først at spørge en læge om lov.

Sygeplejersken 2019 nr. 2, s. 3

Af:

Grete Christensen, formand

Så kom regeringens længe ventede udspil til en sundhedsreform, og det rummer gode initiativer for sygeplejerskerne, som du kan læse om i dette nummer af Sygeplejersken.
For eksempel foreslås det at optage 1.500 flere på sygeplejerskeuddannelsen de næste fire år. Der er ingen hurtige løsninger på at skaffe flere sygeplejersker, men uddannelse af flere vil på længere sigt hjælpe direkte på rekrutteringen. Men for at kunne tilbyde en god uddannelse bør det følges op med at afskaffe det årlige nedskæringskrav til uddannelsen.
Et andet vigtigt initiativ er større selvstændigt ansvar til sygeplejersker. Det handler ikke om at overtage lægeopgaver eller tage ansvar for alt, men om at give sygeplejersker ret til at udføre de opgaver, de allerede er uddannet til, uden først at spørge en læge om lov.
Andre initiativer omhandler forsøg med tilrettelæggelse af arbejdet og andre tiltag, der kan få deltidsansatte sygeplejersker til at gå op i tid. Nogle sygeplejersker ønsker at arbejde mere, hvis arbejdsmiljøet og lønnen forbedres, men det skal fortsat være helt frivilligt, om man vil arbejde på fuldtid eller deltid – for travlhed og skæve vagter slider på kroppen.
Regeringen vil skabe nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet ved at flytte opgaver fra sygehusene og ud til borgerne. Det er en god idé, men for at det kan lykkes, skal kommunerne og almen praksis have tilført nye ressourcer, som ikke blot kan tages fra sygehusene.
Der er ingen grund til begejstring over, at regeringen vil nedlægge regionerne og den folkevalgte styring af sygehusene. Ligesom udspillet ikke ændrer på, at sundhedsvæsenet stadig er underfinansieret. Der er derfor brug for flere investeringer i sygeplejersker og deres vilkår.