Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Et tidsbesparende skab

Det nye universitetshospital i Køge har store visioner for, hvordan indretning og teknologi skal lette medarbejdernes arbejde når det står klart i 2024. F.eks. med specialpakkede udstyrsvogne leveret af robotter og gennemstik-skabe på patientstuerne.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 50-51

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

3-2019_tekno_susann-carlsen

Når sygeplejersker møder på arbejde på Sjællands Universitetshospital i Køge om ca. fem år, vil de få færdigpakkede skabsvogne leveret af selvkørende robotter. Skabsvognene er fyldt op med præcis det udstyr, der er relevant for den enkelte afdeling.

”Robotten afleverer den specialpakkede afdelingsvogn i afdelingens logistikrum, hvorfra en serviceassistent kan køre den ind i et lille indhak i væggen på gangen, hvor den så fungerer som et skab. Med faste intervaller kommer robotten med nye skabsvogne, som de tomme så blot bliver skiftet ud med. Altså undgår personalet at bruge tid på at fylde skabe op,” forklarer Helle Merete Meincke, der er projektleder for det sundhedsfaglige område ved Projekt Universitetshospital Køge.

Selve pakningen af skabet sker i regionens centrallager, hvor man også har en plan om, at de skal lave særlige patientpakker med udstyr, der passer præcis til bestemte typer patienter. F.eks. tøj i forskellige størrelser.

”Når fru Jensen kommer ind og skal have en ny hofte, er der nogle standardting, som tøj, klude og håndklæder, hun altid skal have. Og vi ved også, hvor mange dage hun typisk er indlagt. Ud fra de informationer vil det være muligt at lave en pakke med ting, der passer præcis til det, patienten og personalet skal bruge i den tid, hun er her,” forklarer Helle Merete Meincke.

Gennemstikskabe

Det patientrettede udstyr vil også blive leveret med afdelingsvognene. Planen er så, at de skal lægges ind i særlige gennemstikskabe, der er på hver patientstue, som man kan tilgå både fra gangen og patientstuen. Det kan være klude, tøj, håndklæder og andre ting, der er gode at have lige i nærheden.

En serviceassistent skal sørge for at fylde gennemstikskabene op. Når patienten tager hjem, vil der næsten ikke være noget tilbage. Resterne bliver udskiftet og erstattet med en ny pakke af udstyr, der passer til den næste patient.

Færre skridt

Susann Carlsen er sygeplejerske på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit H3 på Sjællands Universitetshospital i Køge. Hun er også fællestillidsrepræsentant og har siddet med i mange af de grupper, der har været med til at generere idéer til, hvordan man kan lette sygeplejerskernes arbejde og fjerne opgaver, der stjæler tid fra patientkontakten. Som f.eks. det omtalte gennemstikskab.

”Det er en stor fordel, at man kan komme til tingene i skabet fra begge sider af væggen. Det betyder, at det kan blive fyldt op fra gangsiden, uden at man forstyrrer patienten. Når vi i dag skal fylde skabe op på patientstuer, må vi jo gå ind og forstyrre op til fire patienter,” siger Susann Carlsen.

Hun fremhæver også den store fordel i, at hun som sygeplejerske kan tilgå alle tingene fra patientstuen, da det vil spare hende og kollegerne for mange skridt på et tidspunkt, hvor der også bliver længere mellem patienterne, fordi alle er indlagt på enestuer.

Smertestillende på stuerne

”Når vi taler om logistik, er der stor fokus på at få minimeret plejepersonalets skridt. Vi har eksempelvis talt om, at vi kan få medicin på stuerne. Så der er noget standardmedicin som f.eks. smertestillende i et aflåst skab på stuen, så vi ikke behøver ud at hente det. For så er det først, at man bliver forstyrret af kolleger, pårørende eller andre patienter, og så går der lige en halv time, før man er tilbage med det smertestillende hos patienten. Så det ville være rigtig godt for både patienterne og os sygeplejersker,” siger Susann Carlsen.

Hun peger samtidig på, at idéen med, at afdelingsskabet løbende bliver fyldt op med en ny omgang af udstyr, kan være med til at minimere noget af det spild, der er i dag, hvor der godt kan opstå kaos i depotskabe på gangen, og ubrugt udstyr må sendes retur, fordi det ikke længere er rent.

”På den anden side kan man frygte, at man pludselig står i en mangelsituation, fordi man ikke længere har depot med de forskellige varer. Men samtidig er det meningen, at man altid vil kunne bestille ting til afdelingen, som vil være fremme inden for 30 minutter. Det vil være nyt for os, men det skal nok gå godt,” forventer hun.

Læs også:

Teknologi skal lette arbejdet

Teknikken, der hjælper logistikken

Et tidsbesparende skab

Optimus - fremtidens medarbejder