Spring menu over
Dansk Sygeplejeråd logo

Sygeplejersken

Optimus - fremtidens medarbejder

Robotter, der kører ud på afdelingerne med ting. Det er fremtiden. Men der findes allerede én på Sjællands Universitetshospital i Køge – som et af de eneste steder i landet. Han hedder Optimus.

Sygeplejersken 2019 nr. 3, s. 52-53

Af:

Kristine Jul Andersen, journalist

3-2019_tekno_optimus

”Elevator reserveret til Optimus. Ingen medkørende.”

Stemmen er monoton og med en pudsig accent. Den kommer fra et skab med hjul på, der står i et afmærket område uden for elevatoren. Elevatoren er hverken reserveret af en serviceassistent, en sygeplejerske eller en patient. Men af den lille selvkørende robot, Optimus, der transporterer skabe med sterile engangsartikler fra sterilcentralen og ud til fem forskellige afdelinger på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Optimus

Robottype: AGV (Automatic Guided Vehicle)
Maksimal hastighed: 5,4 km/t
Trækevne: 300 kg
Køretid: 10 timer eller 20 km på en opladning

Robotten, der også kaldes en AGV (Automatic Guided Vehicle), har været en del af staben siden juni sidste år, og efter nogle måneder med en række fejl og behov for justeringer kører den i dag sine ture stort set uden problemer.

”Jeg har fuld tillid til ham og til, at varerne kommer frem,” fortæller Anne Rosenberg Petersen, der er sterilassistent og superbruger af Optimus.

Hun er som udgangspunkt den, der pakker de skabe, robotten kører med, og sender den afsted på opgaver.

”Det sker via en tablet. Her kan jeg også følge præcis, hvor han befinder sig, og dermed også se, hvis der er noget galt,” fortæller hun.

Især i opstartsfasen har det været et problem, at der har stået store vogne eller senge i de baner, Optimus kører. Men efterhånden har personalet lært, hvordan de tager hensyn til robotten. Der er lavet særlige advarselsskilte og sort- og gulstribede afmærkninger på gulvet, omkring elevatorer og de steder, den henter og bringer skabe fra.

Skubber skabet

Optimus, der har fået navnet ved en navnekonkurrence og er blevet en ”han”, kommer lydløst rullende ud fra et lille opbevaringsrum i sterilcentralen og kører hen til en af to afmærkede områder, hvor der står et skab på et slags rullebord – en trolley. Skabet har Anne Rosenberg Petersen pakket og gjort klar til at blive bragt op til afdeling A2. En sort strip, der plomberer de to skabslåger, viser, at skabet er fyldt op.

Let glider Optimus ind mellem hjulene, griber fat i trolleyen og bakker ud med trolley og skab. Vender og styrer mod dørene, der åbner automatisk, fordi de kommunikerer med robotten via Bluetooth.

Robotten skubber trolleyen. Nogle modeller hæver et skab eller en vogn op fra gulvet, så det er robotten, vægten hviler på.

”Fordelen ved det her system er, at robotten kan skubbe op til 300 kg, mens den kun vil kunne tage 100 kg, hvis den skal løfte,” forklarer Lillian Rehder Hansen.

Hun er chefkonsulent i driftsafdelingen på Sjællands Universitetshospital og projektleder på projektet med afprøvning af robotten Optimus, der i dag er en fast del af driften.

”Optimus er god for arbejdsmiljøet. Det kan være nogle tunge skabe at køre rundt med. Det ville være godt, hvis den kunne aflaste endnu mere og tage nogle af de andre store vogne, vi har,” påpeger Lillian Rehder

Hansen.

Optimus er i dag programmeret med et særligt kort over vægge og gange på de ruter, den tager, og sensorer sørger for, at den ikke kører ind i noget. Den kunne dog bruges langt mere, men det ville kræve yderligere programmering med flere kort og flere ruter, ligesom det skal passe med den øvrige drift af sygehuset.

En del af fremtiden

På lang sigt har man en plan om, at robotter som Optimus skal spille en langt større rolle i logistikken på Sjællands Universitetshospital i Køge i forbindelse med det store kvalitetsfondsbyggeri, der skal forvandle det til regionens store specialsygehus. Det ligger ligeledes i planerne for byggerierne af de nye hospitaler i bl.a. Odense og Aalborg.

”En evaluering af projektet med Optimus skal være med til at afklare, hvad der er af potentiale, men også hvilke krav vi skal stille til industrien,” siger Lillian Rehder Hansen.

Men blot det at have en AGV i funktion bringer sygehuset i Køge i front på området, da det er blandt de første i landet, der har en. Sygehus Sønderjylland i Sønderborg er et andet.

Robot blandt patienter

Optimus holder og venter på elevatoren, som han automatisk tilkalder ved sin tilstedeværelse. Dørene åbner. Han kører ind, vender rundt.

En stor vogn står parkeret uden for elevatoren, da Optimus skal ud. Men den bliver hurtigt flyttet af en mand, da han ser robotten. Optimus kører ud og drejer hjemmevant ned ad gangen. Hvis han registrerer noget foran sig, kører han uden om eller stopper helt. Afventer klar bane og kører videre.

Uden for stue 12 på Afdeling 2A er der to afmærkede områder. Det ene er tomt. På det andet står et skab på en trolley. Uden strip. Optimus kører i sikker stil ind på det tomme område, slipper trolleyen, bakker ud og kører over til det andet skab, snupper det, og kører afsted igen.

En sygeplejerske på vej ud af en stue stopper op og venter på, at Optimus er kørt forbi. En anden overhaler ham langs væggen. Optimus drejer lidt til siden, når der står en stol eller sidder en patient langs væggen. Han siger ikke noget. Det gør patienterne heller ikke, men de kigger efter ham.

Kort efter har Optimus taget elevatoren ned igen og er tilbage i sterilcentralen. Han afleverer det tomme skab og kører straks hen og tager et nyt fyldt skab og sætter kursen mod Øre-næse-hals-afdelingen med nye forsyninger.

Læs også:

Teknologi skal lette arbejdet

Teknikken, der hjælper logistikken

Et tidsbesparende skab

Optimus - fremtidens medarbejder